Siverek Bilim Şenliği

Bilim Şenliği
Siverek Bilim Şenliği

Siverek ilçemizde ilk defa yapmayı planladığımız bilim şenliğinde gerek ilçe merkezi gerekse kırsal bölgelerde dezavantajlı konumda olan öğrencililerimiz başta olmak üzere tüm katılımcılara bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır. Katılımcıları bilimsel ve teknolojik atölyeler ile etkileşim içerisinde olmalarını sağlayarak farkındalık kazandırmak, bilimsel ve teknolojik yenilikler üretme düşüncesine teşvik etmek diğer amaçlarımız arasındadır. Aynı zamanda katılımcıların birbiri ile iletişim içerisinde olmalarını, duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını, uygulayarak öğrenen bireyler olarak üretimin her aşamasında yer almaları hedeflenmektedir.

Öncelikli hedef kitlemiz, Siverek ilçesi ve çevresindeki tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve bölge halkıdır. İlçemizde Milli Eğitim verileri göre 4096 okul öncesi öğrencisi, 28343 ilkokul, 26286 ortaokul, 19721 lise olmak üzere toplamda 78.446 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca ilçemizde görev yapan öğretmen sayısı da 4900’dür. Öğrenci ve öğretmen nüfusunun oldukça yoğun olduğu ilçemizde projemiz sayesinde geniş kitlelere ulaşmak ve onları şenliğimizin hedeflerine ortak etmek, bilim ve teknolojiyle kavuşturmak daha kolay olacak ve çok daha verimli sonuçlar almamıza katkı sağlayacaktır.

FeTeMM alanlarının yoğun olarak bulunacağı şenliğimizde bunun yanı sıra sanat ve doğa bilimleri etkinlikleri düzenlenecektir. FeTeMM’in hayatımıza neler kattığını neleri kolaylaştırdığını yaşadığımız çağda teknolojiye ayak uydurmanın sağlayacağı yararların neler olacağını, yeni çıkan teknolojilerin ortaya nasıl çıktığını katılımcılara uygulamalı göstererek FeTeMM alanlarını yakından tanımalarını sağlamaktır.

Katılımcılara farklı FeTeMM atölyeleri ile günlük yaşamlarındaki fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin ilişkisini anlamalarını sağlamak ve farklı alanlarda sunduğumuz atölyeler sayesinde katılımcıların bilime, teknolojiye ve sanata katkı sağlamları hedeflenmektedir. Projemizde 49 farklı etkinliği kapsamaktadır. 11 etkinliğimiz Siverek Bilim Sanat Merkezi’nde şenlik günü ile kısıtlanmayacak olup katılımcılarımıza sunulacaktır. Etkinliklerimize katılması beklenen toplam katılımcı sayısı 10 bin civarındadır.

Şenlik alanımız 2 kısımdan oluşmakta olup 1. Kısım Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik merkezi burada konferans salonu ve bilgisayar sınıfı kullanılacaktır. 2. Kısım olarak yine aynı sınırlar içinde olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün açık spor salonu ve hava koşullarının kötü olmasına karşı kapalı spor salonu kullanılacaktır.

FeteMM Atölyeleri
Gelişmiş ülkelerin birçoğunun üzerinde durduğu FeTeMM (STEM) kavramı, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematiğin İngilizce yazılışlarının baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.

Sanat Atölyeleri
Hayal gücünüzü kullanarak ürünler ortaya koyacağınız sanata olumlu bakış açısı geliştireceğiniz çeşitli sanat atölyeleri.

Sergiler
İlçemizde yapılan bilimle ve sanatla ilgili ürünlerin sergineleceği sergiler.

siverekbilimsenligi.com