Sivas Robot Yarışması

Robot Yarışması
Robot Yarışması

Sivas Robot Yarışması (Si-Ro),

1.Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST, TÜBİTAK ve MEB Robot Yarışmaları gibi yarışmalar düzenlenmektedir. Başta Sivas’taki öğrencilerimiz olmak
üzere Ülkemizdeki tüm öğrencilerimizde bilinç oluşturmayı ve bu yarışmalara teşvik etmeyi,

2. Son dönemde ülkemizde teknolojiye artan ilgi ve milli teknoloji üreten bir Türkiye konusunda
oluşan farkındalığa Sivas ili olarak katkı sunmayı,

3. Sivas ilinde bu yarışmayı düzenleyerek öğrencilerimizin sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve
birikimleriyle entegre edip, topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları için okullarımızda doğal teknolojik bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM
Sivas Robot Yarışması (Si-Ro) şartnamesi, kategorilerine göre Ulusal ve Uluslararası resmî/özel
kurumlarda öğrenim gören ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin katılımının yarışma şartnamesine uygunluğunu, başvuru şeklini, değerlendirme kurullarının oluşumunu, yapılacak değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar.

Son başvuru 15 Mart 2022 tarihinde sivas.meb.gov.tr web adresinden gerçekleştirilecektir.

YORUM YOK

Exit mobile version