BİLİM ŞENLİĞİ https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Türkiye Eğitim Kampüsü Türkiye Eğitim Kampüsü Türkiye Eğitim Kampüsü Türkiye Eğitim Kampüsü İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat Kullanımı Kursu Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu TÜBİTAK 2237-A Dijital Teknoloji Odaklı İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi Üzerine Yapılan Güncel Araştırmalar Uygulamalı MATLAB Eğitimi Matematik, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu 2. Aile Hekimliği Asistanları Simülasyon Eğitimi Özel Gereksinimli Öğrenciler için Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi İngilizce Öğretmeni Adaylarına Yönelik “Araştırmacı Öğretmen Becerileri” Kursu Identity and Change: The Story of Youth Work Erasmus Project is Finished Kuramdan Uygulamaya Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Geliştirme Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Fen Eğitimi / YÖYFE 5 Hasta İletişimi Yönetimi Bayburt Üniversitesi’nde Lisansüstü Öğrenciler-Araştırmacılar Araştırma Becerilerini Geliştiriyor Summer Startup Workshop Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Alan Yazına Katkılar Eğitim Bilimleri Alanına Yönelik Tübitak Projesi Yazma ve Yürütme Eğitimi Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yazma Eğitimi Sağlık, Doğa ve Fen Bilimleri Alanı Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Önerisi Hazırlama ve Akademik Kazanımlar Eğitimi Uluslararası katılımlı I. Aerobiyoloji Yaz Okulu Deneysel Nörobilim Araştırmalar Okulu Malatya Fikirden Projeye – Tübitak Proje Yazma Uygulamalı Eğitimi: Malatya SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN ATIK ÇEŞİTLERİ VE GERİ DÖNÜŞÜM FARKINDALIK EĞİTİMİ İngilizce Dil Eğitiminde Sınıf-içi Etkileşimin Etkin Yönetimi Eğitimi Okul Dışı Ortamlarda Gerçekleştirilecek Matematik Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Eğitimi TEORİDEN ​UYGULAMAYA SINIF DIŞI EĞİTİM II TARİHSEL ÇEVRELERDE PEYZAJ TASARIMI EĞİTİMİ Fen Öğretiminde Yazılım ve Tasarım Atölyesi İklimle Uyumlu Kentsel Tasarım Eğitimi Bilişsel Davranışçı Terapilerde Güncel Yaklaşımlar Özel Eğitim Öğretmeni Adaylarına Yönelik Dijital Ortamda Sosyal Öykü Hazırlama Eğitimi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Fikirden Yayına Bilimsel Araştırma Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Araştırmaları EĞİTSEL ROBOTIKLERİ DERSLERİME ENTEGRE ETMEYİ ÖĞRENİYORUM Teknokentlerde Yer Alan/Almak İsteyen Akademisyenlere Yönelik Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi Etkinlik Temelli Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi Sınıf Eğitimi Programında Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Kayıtlı Öğrencilerin Çokkültürlü Tutum, Beceri ve Yeterliklerinin Geliştirilmesi KUŞ HALKALAMA, GEOLOCATOR CİHAZI VE SAYIM TEKNİKLERİ KURSU LİSANS ÜSTÜ HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EPİDEMİYOLOJİDE NEDENSELLİK VE GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALAR EĞİTİMİ Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti ŞİMDİ EVRENSEL’DE BURSLU OKUMA ZAMANI Sosyal Bilimler Proje Yazma Eğitimleri ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK BİLİMİN DOĞASI VE ARGÜMANTASYONA DAYALI MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI Öğretmen Eğitiminde Dijital Dönüşüm Etkinliklerle Atomun Dünü Bugünü Yarını Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Matematik Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegrasyonu TÜBİTAK 2237-A Yeni Dünya Düzenine Uygun Etkileşimli Öğretim Materyallerinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi