ŞİŞLİ BİLİM MERKEZİ

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı, Türkiye’de bilgi toplumu yaratmak; Türk toplumunun bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere, Türk ve dünya ekonomisinin lokomotif endüstrilerine ilgisini arttırmak; özellikle genç neslin, bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile katkıda bulunmak vizyonu ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Vakfın kuruluş amaçları çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin merak duygusunu uyararak temel ve sosyal bilimler, uygulamalı bilimler, teknoloji ve Türk endüstrisi hakkında bilgilerini arttırmak; topluma öğrenme şevki, keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunmak; toplumda sözel, analitik ve bilimsel düşünce becerilerini arttırmak ve geliştirmek; yaratıcı fikirlerin, yeni bilgilerin, keşiflerin ve icatların tanıtılması ve tartışılması için ortam sağlamak; okulların eğitim programlarına uygulama alanı olarak hizmet vermek; endüstri, okullar ve halkın iletişimini sağlamak ve kuvvetlendirmektir.

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı bu amaçlarına bilim ve halkın buluşma noktası olarak tanımlanabilecek bir Bilim Merkezi aracılığıyla ulaşmaktadır. Bilim merkezleri; bilimi halk diline tercüme eder ve anlaşılır kılar, toplumda bilim ve bilimsel düşünme bilincini arttırır, anlamlı ve kalıcı öğrenim sağlar, büyük projeleri ve altlarında yatan bilimsel kuramları halka tanıtır, toplumda bilimsel sinerji yaratır, bilginin bir sarnıç gibi tutulması yerine toplum için bir pınar gibi akmasını sağlar.

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı; bilim, teknoloji ve eğitim alanlarının birleşimini temsil ederek bu alanların özelliklerini bünyesinde bir araya getiren Bilim Merkezi’ni 1998 yılında kurmuştur. Bilim Merkezi kuruluşundan itibaren Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı’nın tek işletmesi olarak her yıl ziyaretçilerini ağırlamaya ve toplumsal fayda sağlamaya yönelik hizmet vermeye devam etmektedir.

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı, Türkiye genelinde yarışmalar, Bilim Okulları, Atölyeler, Sergiler, Bilim Şenlikleri düzenlemekte, ayrıca özel projeler oluşturmaktadır.

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı