Şırnak Üni. Öğretim Elemanı Alım İlanı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

UNVAN ŞARTLARI

1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

 

MUAFİYET

1-Doktorasini tamamlamis olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yürürlüge konulan Tipta ve Dis Hekimliginde Uzmanlik Egitimi Yönetmeligi hükümlerine göre uzmanlik egitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarinin Yüksekögretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlik alanlarina atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüge girdigi tarihte yüksekögretim kurumlarinda bu kadro unvanlarinda çalismakta olanlar ile yüksekögretim kurumlarindan ayrilan ögretim elemanlarinin çalismakta olduklari yüksekögretim kurumlarinda veya baska yüksekögretim kurumlarinda ögretim elemani kadrolarina basvurularinda, merkezi sinav; Ögretim Üyesi Yetistirme Projesi kapsaminda, Yüksekögretim Yürütme Kurulu karari ile belirlenen arastirma görevlisi kontenjanlarina yapilacak basvurular ile meslek yüksekokullarinin ögretim elemani kadrolarina basvurularinda ise yabanci dil sarti aranmaz.

Yürürlükten kaldirilan yönetmelik

 

2- 5/9/2006 tarihli ve 26280 sayili Resmî Gazetede yayimlanan ‘Bazi Akademik Kadrolara Ögretim Elemani Disindaki Kadrolardan Naklen Yapilacak Atamalarda ya da Açiktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sinav ile Giris Sinavlarina Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik’ yürürlükten kaldirilmistir.

 

3(Geçici)- Bu Yönetmelik yayimlanmadan önce Ögretim Üyesi Yetistirme Programi çerçevesinde yapilan sinavlarda basarili olarak bir yüksekögretim kurumunda arastirma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkinda bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

4(Geçici)- Ögretim Üyesi Yetistirme Projesi kapsaminda Yüksekögretim Yürütme Kurulu karari ile belirlenen kontenjanlara basvuran adaylarin, arastirma görevlisi kadrolarina, istekleri halinde ilgili Yüksekögretim Kurumlarinin Senato Karari ile lisans genel not ortalamasinin % 35’i, ALES puaninin %50’si, varsa yabanci dil puaninin %15’i esas alinarak, atama yapilabilir.

 

Yürürlük

5- Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

 

Yürütme

6- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksekögretim Kurulu yürütür.

 

 

İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Başvurulan anabilim dalı açıkça belirtilecektir.)

2-Özgeçmiş

3-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

4-Nüfus cüzdan sureti.

5-İki adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş).

6-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge)

7-ALES Sonuç Belgesi.

8-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğeri).

9-Hizmet belgesinin aslı. ( Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenecektir).

10-Lisans Not Transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi

11-Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

12-Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İlan şartlarını taşıyan adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz İlgili birimlerine bizzat veya kargo – posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Zamanında yapılmayan veya postadaki gecikmeden dolayı süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; (Her aday yalnızca tek bir kadroya müracaat edebilir) başvuru dilekçesini adresinden temin edecektir.Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin (www.sirnak.edu.tr)  web sitesinde ilan edilecektir.

NOT: Yapılan giriş sınavında başarılı olanlar Üniversitemiz web sitesinde yayınlandığından itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine

Başlamak için atamaya esas evraklarla Üniversitemize başvurmak zorundadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERLERİ
Duyuru Başlama tarihi 08.12.2015
Son Başvuru tarihi 22.12.2015

 

Ön Değerlendirme tarihi 23.12.2015
Ön Değerlendirme Sonuçları Tarihi 24.12.2015
Yazılı Sınav Tarihi 28.12.2015
YAZILI SINAVIN YAPILACAĞI TARİHİ VE YERLER
BİRİM ADI ALINACAK KADRO SINAV YERİ SINAV TARİHİ
İdil Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

Şırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksekokulu Binası 28 Aralık 2015 Pazartesi sabah saat 10.00
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ 29 Aralık 2015 Salı

 

 

 

ÜNİVERSİTEMİZE ALIMI YAPILACAK AKADEMİK KADROLARIN LİSTESİ
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/

PROGRAM

KADRO TİPİ DER. AÇIKLAMA  YÖKSİS İLAN NO
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI ARŞ. GÖR. 7 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLUP, GEOTEKNİK ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK. 1003710
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI ARŞ. GÖR. 7 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLUP, ULAŞTIRMA ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK. 1003711
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. 7 ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ MEZUNU OLUP,  BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK. 1003712
ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. 7 MÜHENDİSLİK VEYA ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLUP GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK. 1003714
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. 6 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK 1003721