Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

Kurultay Çağrısı 
Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, işaret işleme ile iletişim alanlarında çalışan araştırmacıların bir araya geldiği ve araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaştığı, alanında ülkemizdeki en kapsamlı bilimsel etkinliktir. Bu yıl 26.’sı düzenlenecek olan SİU Kurultayı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından 2-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çeşme-İzmir’de gerçekleştirilecektir. Çift taraflı gizlilik ilkesi ile hakemlik süreci tamamlanarak kurultaya kabul edilen ve kurultayda sunulan bildiriler, IEEE Xplore veri tabanında yer alacaktır.

Özel Oturum/Çalıştay/Eğitim Semineri/Yarışma
Benzer konularda çalışan araştırmacıların bilgi paylaşımını en üst düzeyde gerçekleştirmelerine olanak sağlamak amacıyla özel oturumlar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlenecektir. Kurultay kapsamında, işaret işleme ve iletişimin farklı uygulamalarına yönelik yöntemlerin belirli veri kümeleri üzerindeki başarımlarının karşılaştırılması amacıyla yarışmalar yapılacaktır.

Önemli Tarihler

Özel Oturum Önerilerinin Alınması için Son Tarih 31 Aralık 2017
Bildiri Gönderme Son Tarihi 31 Ocak 2018
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 20 Mart 2018
Erken Kayıt için Son Tarih 27 Mart 2018
Baskıya Hazır Bildiri Gönderme için Son Tarih 1 Nisan 2018

Bildiri Konuları 
Kurultay, aşağıda sıralanan kapsamlı konu başlıklarının ötesinde, işaret işleme ile iletişimin kuramsal ve uygulamalı her alanından özgün çalışmaların sunulacağı bildirilerin gönderimine açıktır.

İşaret İşleme

İşaret İşleme Kuramı
İstatistiksel İşaret İşleme
Doğrusal Olmayan İşaret İşleme
Uyarlanır İşaret İşleme
Dizilim ve Çok Kanallı İşaretlerin İşlenmesi
Zaman-Sıklık Analizi
Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma
Bilgisayarla Görü
Örüntü ve Nesne Tanıma
Makine Öğrenmesi ve Sinir Ağları
İşaret İşleme için Otomatik Öğrenme
İmge/Video İşleme
Çokluortam İşaret İşleme
Biyomedikal İşaret ve İmge İşleme
Biyoinformatik
Biyometrik İşaret-İmge İşleme ve Tanıma
Güvenlik ve Savunma için İşaret İşleme
İşaret İşleme Donanımları
Radar İşaret İşleme
Yerbilimleri ve Atmosferbilimleri için İşaret İşleme
İşaret İşleme Eğitimi
Denizcilik ve Su Ürünlerinde İşaret İşleme

İletişim

İletişim Kuramı
İletişim Ağları
Telsiz İletişim
Çokluortam İletişimi
Kaynak ve Kanal Kodlama
İmge/Video Kodlama ve İletimi
Konuşma/Ses Kodlama ve İletimi
Antenler
Kanal Modelleme, Kestirme ve Denkleştirme
Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim
İletişim Ağlarında Güvenlik
www.siu2018.org /info@siu2018.org