Sinop BİLSEM

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi

Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarına devam eden Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

       Hedef kitlesindeki öğrencilerin zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek değerde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından Üstün Zeka/Yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.

 
       Hedef kitlesindeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

                                                                                                       
       * Merkez, Üstün Zeka/Yetenekli ,liderlik ruhu ve yaratıcılık özellikleri olan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecektir.
       * Yaparak,yaşayarak,proje temelli öğrenme esastır.
       * Gerektiğinde bireysel eğitim yapılır.
       * Öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştirilmesi yanında, sosyal ve duygusal gelişimleri bir bütünlük içinde ele alınır.
       * Öğrencilere Merkezde aldıkları eğitim sebebiyle üst öğretim kurumlarına giriş veya diğer konularda herhangi bir ayrıcalık tanınmayacaktır.
       * Merkezde verilecek eğitim ,öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak ve alternatif teşkil etmeyecek planlanır.
       * Merkez giderleri sponsorlar(gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlar), devlet ve öğrencileri velilerinin katılımı ile sağlanacaktır.

 

Adres: Okullar Cad. Anadolu Öğretmen Lisesi
Laboratuvar Binası
Merkez/SİNOP

Telefon: 0368 261 86 01

Fax: 0368 261 88 17

e-mail: 817565@meb.k12.tr

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi