SINIRSIZ DÜŞÜN GELECEĞİ HAYAL ET ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Öğrenciler yenilikçi fikirlerini, 2 Nisan Cuma günü saat 24:00’a kadar gönderebilmektedirler.

Değerli Öğrenciler,

Türk Eğitim Derneği ve Sebit “Uluslararası Eğitim Forumu – II: Eğitimde İnovasyon” etkinliğinde gençler adına söz söylemek yerine gençlerin söz sahibi olmasını istiyor. Daha iyi bir gelecek için bugünün eğitiminin nasıl tasarlanacağını gençlere soruyoruz. Çünkü bugüne kadar yetişkinler gençler adına çok şey söylediler. Eğitimde yetişkinlerin gençler adına söyledikleri ve yaptıklarının değerlendirmesini de gençlerin takdirine bırakıyoruz! Şimdi söz sizde…

 

Eğitimde İnovasyon konulu “Uluslararası Eğitim Forumu”nda sizin düşlediğiniz ve eğitimin geleceğine yön verecek fikirlerinizi tüm Türkiye ile paylaşabilirsiniz. Forumda üç ayrı oturumunda öğrenciler düşledikleri yenilikçi düşünce, uygulama, yöntem ya da yaklaşımları sunacaklardır. Yarışmaya yalnızca Ankara ilindeki liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapacaktır. Her bir kategoride beş öğrenci seçilecektir. Her bir kategoride beş öğrenci seçilecektir. Toplamda 15 öğrenci seçilecek ve seçilen öğrencilere ödül olarak birer netbook hediye edilecektir.

Öğrenciler yenilikçi fikirlerini 90 saniye içinde sunacaklardır. Cevaplarınız yalnız yenilikçiliği ve çözüm gücü açısından değil, aynı zamanda fikrinizi 90 saniyede sunulacak bir metin içinde ne kadar etkili ifade edebildiğiniz açısından da değerlendirilecektir. Bu nedenle cevabınızı kısa ve öz tasarlamanızı, sözcükleri ekonomik kullanmanızı bekliyoruz.

Soruların her biri ayrı ve bağımsız birer kategori olarak ele alınacaktır. Böylece istediğiniz bir kategoride ya da birden fazla kategoride yarışmaya katılmanız mümkündür. Yarışmaya katılanlar arasından her kategoride beş yenilikçi fikir, Uluslararası Eğitim Forumu Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından seçilecektir.
Hepinize başarılar dileriz,

1. Okul ve Derslik Ortamları

– 21. yüzyılı şekillendirecek özgüvene sahip, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenecek gençlerin yetişmesi için okullar ve sınıflar nasıl olmalıdır?

– Hayalinizdeki okulu ve sınıfı düşünün; okulun fiziksel mekanları, derslikleri, okulda iletişim ve ilişkiler nasıl tasarlanabilir? Geleceğin okulu sizin yaratıcı fikirlerinizle şekillenebilir!

 

2. Gelecek için Eğitim Programları

– Ekonomik olarak rekabetçi, toplumsal olarak duyarlı bir Türkiye’nin çocukları hangi becerilere sahip olmalıdır?

– Bugünün dünyasından bakarak geleceğinizi düşlediğinizde, neleri öğrenmeniz, bilmeniz ve yapabiliyor olmanız daha önemli ve önceliklidir?

– Geleceğin dünyasında başarılı birer yetişkin olarak etkin rol alabilmeniz için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında teknolojiden nasıl yararlanılabilir?

 

3.Ölçümleme

– Bilgi, beceri ve öğrendiklerinizin ölçümlenmesinde ve değerlendirilmesinde yenilikçi yöntem ve teknikler neler olabilir?

– Öğrendikleriniz ancak kullanırsanız bir fayda sağlar. Öğrendiklerinizi kullanmada başarınız nasıl ölçülebilir?

– Başarınızın ölçümlenmesinden ve değerlendirilmesinden elde edilen bilgiler sizin daha iyi öğrenmenizi sağlamak için nasıl kullanılabilir?