SINIRLAR YÖRÜNGELER

Sınırlar Yörüngeler 11-12 yarışmamıza lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik) öğrencisi olan herkes katılabilir!

Bir çalışmanın değeri onun kültürel manzara içinde tanımlandığı yörüngeye bağlıdır. Formlar, göstergeler ve imgeler arasında bir bağ sistemi kurar. Sanatın kendisi gerçekle ilgilenmeli, ancak gerçek hakkındaki herhangi bir kavramı sorgulamaya açma girişiminde bulunmalıdır. Sanat her zaman gerçeği bir cepheye, bir temsile, bir yapıya dönüştürür. Öte yandan bu yapının ardındaki motivasyon üzerine de sorular ortaya atar.

Siemens Sanat’ın güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla oluşturduğu “Sınırlar Yörüngeler” etkinliği, genç sanatçıların kendilerini ifade edebilme yetisini harekete geçiren bir ortam oluşturmakta ve bu yıl serinin 11- 12 isimli etkinlikleriyle devam etmektedir.

Etkinliğin adıyla (Sınırlar Yörüngeler) önerdiğiniz eser ve/veya eserlerin herhangi bir bağlamı, ilişkisi olma zorunluluğu yoktur.

KAPSAM
1.Başvurular alan gözetmeksizin Türkiye’de eğitim gören bütün lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik) öğrencilerine açıktır ve aşağıda yer alan “Sergi Değerlendirme Kurulu” tarafından seçim yapılacaktır.
KATILIM
2.Başvurular bireysel ya da grup çalışmalarına açıktır.
3.Konu sınırlaması yoktur.
4.Başvuranlar başvurularında, kendi ifade biçimlerine uygun her türlü teknik, içerik, malzeme ile oluşturulmuş yapıtlar önerebilirler.
5.Önerilen yapıtların son 3 yıl içerisinde üretilmiş ve daha önce sergilenmemiş olması gerekmektedir.
6.Önerilen yapıtların yanında eğer varsa geçmiş dönem çalışmalarını içeren portfolyonun mutlaka bulunması gerekmektedir. Portfolyada bulunan çalışmaların daha önce sergilenip sergilenmediği bilgisi de ayrıca verilmelidir.
7.Dosyalarına okudukları üniversiteden alınmış güncel öğrenci belgesini eklemeyenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
8.Projeye ilişkin bilgiler, CD/DVD içerisinde ve A4 boyutlarındaki kâğıt üzerinde basılı olarak sunulmalıdır. Başvurularda orjinal eser kabul edilmemektedir. Başvuru yapıldıktan sonra size gelen onay mesajındaki örnek başvuru dosyasını dikkate almanız gerekmektedir.
9.Önerdiğiniz eser veya eserlerinizde özel bir kurgu/kurulum/üretim isteniyorsa, dosyanızda, yapıtların mekan içindeki yerleşimlerini gösteren cepheden ve kuşbakışı çizimleri, fotoğrafları, ağırlığı, ölçüleri, kullanılacak gereçler, istenen ekipman ve diğer tüm bilgiler de yer almalıdır.
10.Ses ve video dosyaları .mov, .mpeg, .mp3 eklentili olarak hazırlanmalıdır.
11.Başvuranlar, sunacakları projelerde mekânın sergileme olanaklarını ve nakliye koşullarını göz önünde bulundurmalıdırlar.
12.Başvuranlar, şartnamede belirtilen koşulları tamamen kabul etmiş sayılırlar.
SON KATILIM ve TESLİM TARİHİ
13.Başvuranların www.siemenssanat.com web adresi üzerinden online başvuru formlarını doldurduktan sonra, proje önerileri ve portfolyolarını en geç 9 Mart 2012 Cuma saat 17.00’a kadar Siemens Sanat’a ulaştırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.
Siemens Sanat
Meclis-i Mebusan Cad. No: 45
34427 Fındıklı, İstanbul
Tel: 0 212 334 11 04
E-posta: [email protected]

14.Her başvuru dosyasının üzerine, internetten oluşturulan başvuru numarası görünür bir şekilde yazılmalıdır.
15.Sergi Değerlendirme Kurulu’nun seçimi ardından sonuçlar ve sergi hakkındaki bilgiler başvuranlara ayrıca bildirilecektir.
16.Sergilenmeye hak kazanan yapıtlar Mayıs – Temmuz 2012 arası Siemens Sanat’ta program dahilinde sergilenecektir.
17.Sergilenen yapıtlar, sergi bitiminde Siemens Sanat denetiminde sahiplerine teslim edilecektir.
18.Özgeçmişlerin, yapıt fotoğraflarının ve ilgili metinlerin yer alacağı bir sergi broşürü Türkçe ve İngilizce olarak basılacak ve dağıtılacaktır.
19.Siemens Sanat, serginin başka merkezlerde de gerçekleşmesi için girişimlerde bulunabilir, yurtiçinde ve dışında sergiler düzenleyebilir.
20.Siemens Sanat, serginin tanıtım, duyuru ve yayımı amacıyla, yapıt görsellerini telif ödemeden çeşitli iletişim organlarında kullanabilir.
Sergi Değerlendirme Kurulu:
1.Turan Aksoy
2.Canan Beykal
3.Mürteza Fidan
4.T. Melih Görgün
5.Dilek Winchester