Sınıfta Kullanılacak Eleştirel Düşünme Soruları

Eleştirel düşünme soruları, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan öğretim araçlarıdır. İşte sınıfta kullanabileceğiniz eleştirel düşünme sorularından bazıları:

 1. Bu kaynak güvenilir mi? Niçin?
 2. Bu sorunun birden fazla çözümü olabilir mi?
 3. Bu fikrin birçok yönü var mı? Neden veya neden değil?
 4. Bu fikir başka hangi fikirlerle bağlantılı olabilir?
 5. Bu durumda başka nasıl hareket edebilirsiniz?
 6. Başka bir bakış açısı olsaydı ne değişirdi?
 7. Bu sonuç hakkında başka ne gibi sonuçlar düşünebilirsiniz?
 8. Bu teori hangi kanıtlara dayanıyor?
 9. Hangi varsayımlar bu fikre veya teoriye dayanıyor?
 10. Bu problem hakkında başka hangi kaynaklar incelenebilir?
 11. Bu düşünce ne kadar genel? Ne kadar spesifik?
 12. Bu fikir veya teori ne kadar doğru? Hangi kanıtlar bunu destekler?
 13. Bu konuda bir yanılgı olabilir mi? Neden veya neden değil?
 14. Bu fikir veya teori başka hangi açılardan incelenebilir?
 15. Bu fikir veya teori uygulanabilir mi? Neden veya neden değil?