Sınıf Sözleşmesi Kuralları Neler Olmalı?

Sınıf sözleşmesi, sınıfta birlikte uyum içinde yaşamak için oluşturulan kurallar bütünüdür. Bu sözleşme, öğretmen ve öğrencilerin birlikte belirlediği ve imzaladığı bir belgedir. Sınıf sözleşmesi kuralları, sınıfın ihtiyaçlarını ve öğrencilerin yaş grubunu göz önünde bulundurarak belirlenmelidir.

Sınıf sözleşmesi

Sınıf sözleşmesi kurallarının genel olarak aşağıdakileri içermesi gerekir:

 • Sınıfta saygı ve hoşgörü: Öğrencilerin birbirlerine ve öğretmenlerine saygılı davranmaları ve farklılıklara hoşgörü göstermeleri gerekir.
 • Derslere hazırlıklı gelmek: Öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmeleri ve derse katılmaları gerekir.
 • Ders sırasında dikkatli olmak: Öğrencilerin ders sırasında dikkatli olmaları ve öğretmenin söylediklerini dinlemeleri gerekir.
 • Ders araç-gereçlerini özenli kullanmak: Öğrencilerin ders araç-gereçlerini özenli kullanmaları ve onlara zarar vermeleri gerekir.
 • Okul eşyalarını korumak: Öğrencilerin okul eşyalarını korumaları ve onlara zarar vermeleri gerekir.
 • Okul kurallarına uymak: Öğrencilerin okul kurallarına uymaları gerekir.

Sınıf sözleşmesi kuralları, sınıfın ihtiyaçlarına göre aşağıdakileri de içerebilir:

 • Sınıfta kişisel eşyaların bırakılması: Öğrencilerin sınıfta kişisel eşyalarını bırakmamaları veya bırakırken dikkatli olmaları gerekir.
 • Sınıfta temizlik: Öğrencilerin sınıfı temiz tutmaları ve çöplerini çöpe atmaları gerekir.
 • Sınıfta gürültü yapmamak: Öğrencilerin sınıfta gürültü yapmamaları ve birbirlerini rahatsız etmemeleri gerekir.
 • Sınıfta yardımlaşma: Öğrencilerin birbirlerine yardım etmeleri ve işbirliği içinde çalışmaları gerekir.
 • Sınıfta eğlenceli aktiviteler düzenlemek: Öğrencilerin birlikte eğlenceli aktiviteler düzenlemeleri ve eğlenmeleri gerekir.

Sınıf sözleşmesi kuralları, öğrencilerin sınıfta uyum içinde yaşamalarına ve öğrenmelerine yardımcı olur. Bu kurallar, öğrencilerin sorumluluk almalarına ve sınıfın bir parçası olma duygusunu geliştirmelerine katkıda bulunur.

Sınıf sözleşmesi kurallarının etkili olabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir:

 • Kurallar açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Kurallar, öğrencilerin yaş grubuna uygun olmalıdır.
 • Kurallar, öğrencilerin katılımıyla belirlenmelidir.
 • Kurallar, öğrencilere düzenli olarak hatırlatılmalıdır.
 • Kurallara uymayan öğrenciler için uygun yaptırımlar uygulanmalıdır.

Sınıf sözleşmesi kuralları, öğretmen ve öğrencilerin birlikte çalışmasıyla oluşturulmalıdır. Bu kurallar, öğrencilerin sınıfta mutlu ve başarılı olmaları için önemli bir katkı sağlar.