Ana Sayfa Öğretmenlere Yönelik Etkinlikler Sınıf Öğretmenlerinin Dersi Ters Yüz Eden Yenilikçi Dijital Uygulamaları Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesi

Sınıf Öğretmenlerinin Dersi Ters Yüz Eden Yenilikçi Dijital Uygulamaları Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesi

Yenilikçi Eğitim
TÜBİTAK 4005

Sınıf Öğretmenlerinin Dersi Ters Yüz Eden Yenilikçi Dijital Uygulamaları Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim uygulamaları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan Tübitak 4005 projesinin başvuruları alınmaya başlamıştır. Projenin hedef kitlesini Milli Eğitim’e bağlı devlet okullarında görev yapan Sınıf Öğretmenleri oluşturmaktadır. Proje sonunda öğretmenlerimize katılım sertifikası verilecektir.

Ters yüz öğrenme, gerek yüz yüze gerekse uzaktan (çevrimiçi ortamda eş zamanlı veya eş zamansız) öğrenme faaliyetleri sırasında başvurulabilecek etkili bir yaklaşımdır. Bu yenilikçi yaklaşımı eğitimde kullanmak (yüz yüze veya uzaktan fark etmeksizin) öğrenmenin daha kişisel bir deneyime dönüşmesi ve öğrenme sürecinde geçen zamanın daha doğru kullanılması adına yarar sağlayabilir. Nitekim alanyazında ters yüz öğrenme yaklaşımının akademik başarıya olumlu katkısı olduğunu ortaya koyan çok güçlü kanıtlar vardır. Bu konuda yapılmış meta analiz çalışmaları, ters yüz öğrenme yaklaşımının geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerine kıyasla başarıyı daha fazla artırdığını ortaya koymaktadır. Bu potansiyel katkısı gereği ters yüz öğrenme, eğitimin her kademesinde kullanılabilecek bir yöntemdir.

İlkokul kademesi, ilk öğrenmelerin gerçekleştiği yıllar olup bu dönemde ters yüz öğretim yaklaşımı öğrenmenin niteliğini artırma noktasında katalizör görevi görebilir. Diğer bir ifadeyle, sınıf öğretmeni, ders içi veya ders dışı zamana yönelik düzenleyeceği zengin öğrenme ortamlarıyla çocukların gelişimlerini hızlandırabileceği gibi uygun olmayan ortamlar hazırlayarak gelişimlerini de engelleyebilir. Bunu sağlamak üzere yenilikçi dijital araçlarla desteklenmiş ters yüz öğrenme yaklaşımı işe koşulabilir. Ancak mevcut durumda, sınıf öğretmenlerinin ters yüz öğrenme yaklaşımı bağlamında eğitsel dijital araçları kullanma düzeyleri oldukça düşüktür.

Projenin amacı, sınıf öğretmenlerinin derslerinde ters yüz öğrenmeyi etkili şekilde uygulamak (ders dışı ve ders içi süreçlerde) üzere yenilikçi dijital uygulamaları kullanabilme becerilerini geliştirmektir. Diğer bir ifadeyle, sınıf öğretmenlerinin derslerinde ters yüz öğrenmeyi işe koşmak üzere dijital uygulamaları kullanabilme becerilerini geliştirmektir. Yapılacak projenin sınıf öğretmenlerine eğitim programında yer alan konuları çoklu ortam temelli zenginleştirilmiş etkinliklerle sunma becerilerini geliştirmenin yanında öğrencileri araştırmaya, yaratıcılığa, işbirlikçi çalışmaya yöneltme, başkalarıyla etkili iletişim kurabilecekleri öğrenme süreçlerini tasarlama becerilerinin gelişimini sağlamaya hizmet edeceği düşünülmektedir.

Projenin hedef kitlesini farklı illerde bulunan ve devlete ait okullarda görev yapan 30 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin seçiminde, gönüllülük esasına dikkat edilecektir. Ayrıca, süreçte muhtemel örneklem kayıplarına yönelik 30 yedek katılımcı belirlenecektir. Katılımcılar, her ilden bir kişi olacak şekilde planlanacaktır.

Hedef Kitle Seçim Kriterleri:

1. Katılımcıların farklı illerdeki devlet okullarında ve sınıf öğretmenliği alanında aktif olarak görev yapıyor olmalarına dikkat edilecektir.

2. Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olmasına başvuru sayısı göz önünde bulundurularak dikkat edilecektir.

3: Katılımcıların daha önce TÜBİTAK 4005 kodlu projelerde eğitim almak üzere yer almamış olmaları gerekmektedir.

4. Katılımcıların projeye katılma noktasında gönüllü ve istekli olmaları önemlidir.

5. Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde katılım amacının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması önemlidir.

6. Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları istenecektir.

7. Katılımcı seçiminde katılım amacı ve çalışma konusunun yanında yayın bilgileri istenecektir (SCI-SCI-Expanded, TR Dizin, Diğer Uluslararası Yayın bilgileri). Bu bilgiler başarı kriterinde temel alınacaktır.

Not: Aynı ilden birden fazla başvuru olması durumunda, başvuranların öğretmenlik deneyimlerine ve lisans akademik not ortalamalarına göre seçim yapılacaktır. Buna ek olarak, yapılacak eğitimlerde öğrendiklerini sonraki süreçte nasıl kullanmayı düşündüğü konusundaki hedefleri de belirleyici olacaktır.

Projeye başvuruların bitiş tarihi: 12 Temmuz 2021 (23:59)
Etkinlik başlama tarihi: 02- Ağustos 2021
Etkinlik bitiş tarihi: 06 Ağustos 2021

Proje Yürütücüsü
Dr. Ahmet Bozak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Detay ve Başvuru : https://tersyuzogrenme.org

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 + seven =

Exit mobile version