Ana SayfaeTwinning Öğretmen ProjeleriSınıf Öğretmenleri Kodlama Eğitimi Verebilir mi?

Sınıf Öğretmenleri Kodlama Eğitimi Verebilir mi?

Dünyada kodlama eğitimi son yıllarda önemini giderek arttırmıştır. Ülkemizde de buna paralel olarak kodlama eğitimini öğrencilere kazandırmak amacıyla her kademede eğitim içerikleri oluşturulmakta, müfredatlar yenilenmektedir. Bu bağlamda, çalışmamızda ilkokul 1-4. sınıflarda kodlama eğitiminin hangi öğretmenler tarafından verilmesi gerektiği araştırılmıştır. Bu kapsamda Isparta’da MEB’de görev yapan 80 gönüllü öğretmene Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerisi ve Kodlama Eğitimi konularında eğitim verilmiştir. Eğitimin sonunda öğretmenlerle yapılan anket sonucunda, “ilkokulda kodlama dersi ayrı bir ders olarak BT öğretmenlerince verilmelidir. Sınıflarında kodlama sürecini diğer derslerine entegre etmek isteyen sınıf öğretmenleri de kodlama eğitimleri almalıdır ” görüşü ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kodlama eğitimi, Sınıf-öğretmenleri

Şule ŞENOL
Isparta Merkez İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmeni

Dr. Öğr. Üyesi Veysel DEMİRER
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Günümüzde çocuklar, okul hayatına başlamadan önce birçok teknolojiyi kullanma ve deneyimleme şansı bulmaktadır. Ancak bu süreç pratik kullanma becerileriyle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle teknolojinin arka planındaki kodlama dünyasını anlamak için Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerini (BİDB) kazanmak önemli hale gelmektedir (Gülbahar, 2017). Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda kodlama eğitimi önemini giderek arttırmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda eğitim programlarında da BİDB’nin kazandırılması ve kodlama eğitimi üzerinde durulmaktadır. Son yıllarda ilkokulda verilmesi beklenen kodlama eğitiminin sınıf öğretmenleri tarafından mı yoksa Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenleri tarafından mı verilmesi gerektiği eğitimcilerce tartışılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (EYY) hizmet içi eğitim kursu kapsamında 80 öğretmene 10 saatlik BİDB’nin kazandırılması ve kodlama eğitimi konusunda eğitimler verilmiştir. Eğitime katılanların 68’ini sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin kodlama eğitimi verip vermeyecekleri ve bu eğitimin hangi öğretmenler tarafından verilmesi gerektiğine yönelik görüşlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.