Ana SayfaÖğretmenlere Yönelik EtkinliklerSınıf Öğretmeni Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi

Sınıf Öğretmeni Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Sınıf Öğretmeni Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi” isimli projemiz 12-17 Nisan 2021 tarihleri arasında ÇEVRİMİÇİ olarak yapılacaktır. Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği programında kayıtlı 3. ve 4. sınıf öğrencileri etkinliğimize başvuru yapabilirler.

TÜBİTAK 2237 Kodlu Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında “Sınıf Öğretmen Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi” isimli projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 12-17 Nisan 2021 tarihleri arasında ÇEVRİMİÇİ yapılması planlanan proje, Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği programında proje tarihi itibari ile 3. veya 4. sınıfa geçmiş veya 4. sınıfta kayıtlı olan öğretmen adayları ile gerçekleştirilecektir. Yapılacak projede ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı 30 kişi olarak belirlenmiştir.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI

Bu proje kapsamında son yıllarda gerek uluslararası gerekse ulusal alan eğitiminde yenilikçi bir öğrenme yaklaşımı olan okul dışı öğrenme ele alınmaktadır. Daha çok öğrencilerin eğlenceli zaman geçirdiği yerler olarak görülen okul dışı öğrenme ortamları, fen öğretiminde önem kazanmış, eğlencenin yanı sıra tamamlayıcı öğrenmelerin gerçekleştiği alanlar olarak ön plana çıkmaya başlamıştır (Lewalter & Geyer, 2009). Öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlerle yapılan araştırmalar incelendiğinde okul dışı etkinliklerin nasıl uygulanacağı yönünde büyük bir boşluk olduğu ortaya çıkmaktadır (Knapp, 2000). Aynı zamanda etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için bu ortamlarda ve sınıf içi tamamlayıcı etkinliklerde amaca uygun olarak bazı öğretim yöntem ve tekniklerin iç içe kullanılması gerekmektedir. Oktay ve ark. (2018) çalışma sonuçlarına göre okul dışı öğrenme ortamlara oldukça az vurgu yapılan ve bu alanda boşluk olduğu düşünülen fen bilimleri alanını zenginleştirmek adına bu projede Eğitim Fakültelerinde Sınıf Öğretmenliği Programında okuy
Detay an 3. ve 4. sınıf öğrencileri yer alacaktır (Etkinlik tarihi itibari ile 3. veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı öğrenciler).

Proje, kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki ana bölümünden oluşmaktadır. Kuramsal eğitimlerde ilk olarak okul dışı ortamlarının ne olduğu, fen eğitimindeki yeri ve önemi, bu ortamlardan etkili yararlanma yolları ile farklı okul dışı öğrenme ortamları tanıtılacak, öğretmen adaylarının okul dışı ortamlarda kullanabilecekleri yöntem ve teknikler tartışılacaktır. Bu bağlamda, araştırma-sorgulama, oyun, yaratıcı drama, problem çözme temelli öğrenme ve bağlam temelli öğrenme yöntem ve teknikleri tanıtılacak ve bunların okul dışı ortamlarda nasıl kullanılacağına yönelik örnekler verilecektir. Kuramsal eğitimlerin ardından, öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamlarında çevrimiçi uygulamalı eğitime alınacaklardır.

Detay ve Başvuru Formu için tıklayınız

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.