Sınıf Eğitimi Programında Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Kayıtlı Öğrencilerin Çokkültürlü Tutum, Beceri ve Yeterliklerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı
Sınıf Eğitimi Programında Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Kayıtlı Öğrencilerin
Çokkültürlü Tutum, Beceri ve Yeterliklerinin Geliştirilmesi

​Eğitim kapsamında, sınıf eğitimi ana bilim dalında lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrencilerin çokkültürlülük kavramına yönelik farkındalığını artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, çokkültürlü eğitime uygun sınıf ve öğrenme ortamları hazırlamak için öğrencilerin mesleki yeterliklerini geliştirmeleri amacıyla uzman eğitimciler tarafından hem teorik hem de uygulamalı çokkültürlülüğe ilişkin eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu eğitim TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamında sınıf eğitimi ana bilim dalında lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrencilerin çokkültürlülük kavramına yönelik farkındalığını artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, çokkültürlü eğitime uygun sınıf ve öğrenme ortamları hazırlamak için öğrencilerin mesleki yeterliklerini geliştirmeleri amacıyla uzman eğitimciler tarafından hem teorik hem de uygulamalı çokkültürlülüğe ilişkin eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda ilgili proje dönem çağrısı kapsamında ülkemizde bulunan farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun ve yüksek lisans eğitimi görmekte olan 30 öğretmen projeye davet edilecektir. Proje eğitimleri ise ülkemizdeki farklı üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyenler tarafından verilecektir. Proje, 10-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 4 gün süre ile Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent kampüsü içerisinde bulunan Ahmed Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Bina içerisinde etkinliklerde kullanılacak 2 adet derslik salonu ile projenin açılış ve kapanış etkinlerinde kullanılacak 1 adet büyük salon bulunmaktadır. Projede, katılımcıların konaklama, yol, yemek, iaşe ve planlanan etkinliklerin malzeme giderleri kabul edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından proje bütçesi ile karşılanacaktır.

Kapsam
Proje kapsamında sınıf eğitimi ana bilim dalında lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde ihtiyaç duydukları çokkültürlü eğitime ilişkin yeterliklerini geliştirmelerine yönelik olarak alanında uzman eğitimciler tarafından uygulamalı ve

10 – 13 Mayıs 2022 / Kastamonu