Sinema Semineri II

Amaç: Film dilinin ve senaryo yazımının temel kavramlarının, farklı dönemlerden ve coğrafyalardan örnek filmler eşliğinde açıklanacağı seminer, teorik ve pratik olarak sinemayla ilgilenen genç katılımcılar için tasarlanmıştır.
Film teorisi ile film üretimi arasında bağ kurmaya çalışan bir eğitim anlayışının benimsendiği seminerde, sinematografi, mizansen, ses, kurgu gibi film dilinin temel öğelerine ve görsel hikâye anlatıcılığının yapı taşlarına odaklanacak, ayrıca katılımcılara film eleştirisi ve senaryo yazımı alanlarında küçük egzersizlerle üretim yapma fırsatı da sağlanacaktır.

Hedef kitle: Lise ya da üniversite öğrencileri.
1. Üniversitede sinema eğitimi almayı düşünen, sinema eğitiminin içeriğini ve çalışma sahasını (iş olanaklarını) daha yakından tanımak isteyen öğrenciler.
2. Sadece sinema değil iletişim bilimleri ya da görsel kültürün herhangi bir alanında çalışmak ya da eğitim almak isteyen ve görsel okur-yazarlık yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler.
3. Liselerin sinema kulüplerine üye olan, film okumasına, eleştirisine ya da üretimine hali hazırda başlamış ve kendini bu yönde geliştirmek isteyen genç sinemacılar.

Eğitmenler: Sinema alanında yüksek lisans ve/veya doktora seviyesinde akademik eğitim almış olan eğitmenler yurtiçi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde tam zamanlı çalışmış olmanın yanı sıra farklı kurumlarda sinema seminerleri, atölyeleri vb. vermektedirler. Akademik formasyonlarının ve eğitimci kimliklerinin yanı sıra, her biri film üretimi ya da sinema yazarlığı alanlarında da profesyonel olarak çalışmaktadır.

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 945, çadırlar için 700 TL’dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 25 kişi

Tarih: 17-23 Eylül 2018 (Köy’e geliş 16 Eylül, Köy’den çıkış 23 Eylül 2018)

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program
1. Film Dilinin Temelleri
Eğitmen: Ali Deniz Şensöz
İçerik: Bir filmden çıkardığımız anlamların, karakterler hakkındaki düşüncelerimizin, öyküdeki olaylara verdiğimiz duygusal tepkilerin büyük bir bölümü, o filmin çeşitli dil öğeleriyle şekillenir. Genel olarak görsel kültürün, özel olarak da sinemanın kodlarını küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olan izleyici, aynı anadilini gramerini çözümlemeksizin kullandığı gibi, film dilini de sinemanın temel gramer öğelerini çözümlemeden anlar. Bu seminerde katılımcılar sinemayı bir dil olarak görmeye başlayacaklar ve bu dilin gramerini çözümlemeyi öğrenecekler. Çeşitli filmlerden gösterilecek örnekler eşliğinde ışık, ses, kadraj kompozisyonu, kurgu gibi öğelerin, filmlerin anlamlarının biçimlenmesinde nasıl bir işlev gördüğünü inceleyecekler.

2. Görsel Hikâye Anlatımı ve Senaryo
Eğitmen: Gülengül Altıntaş
İçerik: Senaryo, görüntü ve sesle yazılan bir metindir. Katılımcılar ilk iki gün boyunca sinemanın bir hikâye anlatma aracı olarak ortaya çıkış ve gelişimini; kullandığı dil ve hikâye anlatma araçlarını çeşitli örnekler üzerinden tanıdıktan sonra, senaryo dersinde sinemasal anlatı kurmanın teknik yöntemlerini ve sinema anlatısının temel yapısını kurmayı görecekler. Kahramanın yolculuğu, çatışma, engel, dramatik aksiyon, şahika gibi senaryo yazımının temel kavramlarını öğrenerek sinema anlatılarının formuna dair fikir sahibi olacaklar.

3. Yazı Çalışması 1-2
Eğitmenler: Ali Deniz Şensöz, Gülengül Altıntaş
İçerik: Hem film gramerini daha iyi anlayabilmek hem de senaryo yazımının temellerini öğrenebilmek için çeşitli yazı egzersizleri gerçekleştirilecek. Örneğin; bir kısa filmin giriş bölümü izletilecek ve öykünün devamını katılımcıların tamamlaması istenecektir. İzlenecek bir filmin sadece mekânını değiştirseler nelerin onunla birlikte değişeceğini hayal edip yazmaları ya da çok iyi tanıdıkları bir insanın karakter özelliklerinin dökümünü yapmaları ve ardından, bu karakterin özelliklerini bir filmde izleyiciye iletmek için nasıl sahneler tasarlayabilecekleri üzerine düşünmeleri vb. gibi çeşitli egzersizlerle ilerleyecektir.

Eğitmenler

Gülengül Altıntaş
İstanbul Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra, eğitimine UCLA Extention, Content Creation for Entertainment Media programında devam etti. Kısa film ve video çalışmaları çeşitli festivallerde gösterildi, ödüller aldı. UCLA, NYU Tisch School of Arts ve Macar Film Akademisi hocalarından senaryo dersleri aldı, Türkiye sinemasının usta yönetmenleriyle senaryo çalışmalarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Film Televizyon Yüksek Lisans Programında yüksek lisans eğitimini burslu olarak tamamladı. Şu anda Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans programında senaryo dersleri veriyor, senaryo danışmanlığı yapıyor ve Türkiye Sineması üzerine doktora çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Deniz Şensöz
Yeditepe Üniversitesi İşletme (Almanca) bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2007 yılında sinema yazarlığına başladı. İki yıl düzenli olarak Bant Dergisi’nde sinema yazıları kaleme aldı. 2011’de Rotterdam Film Festivali’nin Genç Sinema Yazarları atölyesine kabul edildi, yine aynı yıl Nisimasa’nın Cannes Film Festivali esnasında düzenlediği Genç Film Eleştirmenleri atölyesine seçildi. 2008 yılından beri yazılarıyla katkıda bulunduğu Altyazı Dergisi’nin yayın kurulunda yer alıyor, farklı mecralarda yazılar yazmaya ve çeşitli kurumlarda sinema seminerleri vermeye devam ediyor.