Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması

14. GELECEĞİN SİNEMASI
Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması

Türkiye’de sinema okullarında okuyan elli bini aşkın sinema öğrencisi, uygulamalı sinema derslerinden geçer not almak, daha da önemlisi okullarından mezun olabilmek için kısa film yapmak zorundadırlar. Kuşkusuz, senarist, yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni veya sinemanın ışık, ses, set gibi teknik alanlarından birini meslek olarak sürdürmek isteyen öğrencilerin iyi bir sinemacı olarak yetişebilmesi için uygulamalı dersler, söz konusu eğitimin en önemli aşamalarından biridir. Ancak sinema eğitimi veren okullarda uygulamalı eğitime olanak sağlayan, stüdyo ve teknik ekipman, ne yazık ki öğrenci sayılarını, dolayısıyla öğrenci filmlerinin prodüksiyonlarını karşılayabilecek kapasitede değildir.
Bu durumda öğrenciler, filmlerini kendi kısıtlı imkanlarıyla, çoğunlukla da prodüksiyon için yeterli ekonomik koşulları yaratamadıklarından, daha senaryo aşamasında, çekmek istedikleri filme –hayallerine- oto sansür uygulayarak yapabilme çabası içindedirler. Oysa artık biliyoruz ki, tüm dünyada evrensel sinema yapabilen pek çok yönetmen “alaylı” değil “okullu”dur… Bir başka deyişle gelecekte dünyada kendinden söz ettirecek bir “Türk Sineması”nın var olabilmesi için, okullardaki öğrencilerimizin desteklenmesi, bu hedefe ciddi ve önemli bir katkı sağlayacaktır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve TÜRSAK Vakfı’nın işbirliğiyle hayata geçirdiği “Geleceğin Sineması” projesiyle, yarının sinemacılarına, okullarında yapacakları filmlerine ekonomik katkı sağlayarak destek olmayı hedeflemiştir. Geleneksel olarak 14 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve öğrencilerin güncel senaryolarına “destek projesi” bir yandan Türk sinemasının geleceği için ışık yakarken, bir yandan da sınıf geçmek ve mezun olmak için filmlerini yapmak zorunda olan öğrencilerimizi, daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam etmektedir.

14. GELECEĞİN SİNEMASI YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

I – AMAÇ:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, geleceğin sinemasını yaratacak olan sinema öğrencilerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, “Geleceğin Sineması” adlı proje ile sinema öğrencilerini desteklemektedir. “Geleceğin Sineması“nın on üçüncüsü Türkiye genelindeki tüm İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin sinema bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

II – KAPSAM:

1- “Geleceğin Sineması” projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığı ve işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

2- “Geleceğin Sineması” yarışması, sinema ve iletişim alanında eğitim veren Türkiye ve Kıbrıs genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının ilgili bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

3- Yarışmada konu sınırlaması bulunmamaktadır.

4- Senaryolar ön jüri tarafından değerlendirilecek, ön elemeyi geçen senaryolar ‘Seçici Kurul’un onayına sunulacak ve 20 senaryo seçilecektir.

5- Seçilen 20 senaryo Türsak Vakfı tarafından belirlenen tarih aralığında filme çekilecektir.

6- Çekilmiş olan 20 film jüri tarafından tekrar değerlendirilip ilk 3 belirlenecektir.

7- Yarışmaya katılan öğrenciler şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

III – BAŞVURU KOŞULLARI:

1- Başvurular, yarışmanın resmi internet sitesi olan sitesindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

2- Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve aşağıda listelenen bilgi ve dosyaları içermeli, bu bilgi ve dosyalar belirtilen sınırlamalara uygun olmalıdır.

a) Filmin sinopsisi: Microsoft Word formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenemelidir:

Kenar boşluğu: 2,5 cm.

Satır aralığı: 1,5 satır

Font: Times New Roman

Punto: 12

b) Filmin senaryosu: Azami 20 sayfa uzunluğunda olacak ve aşağıdaki koşullara uygun olacaktır.

a) Senaryolar ya Microsoft Word’de ya da Celtx benzeri bir senaryo yazma programında yazılmalıdır.

b) Celtx benzeri bir senaryo yazma programında yazılan senaryolar, sisteme PDF formatında yüklenmelidir.

c) Microsoft Word programında yazılan senaryolarda sayfa biçemi aşağıda belirtilenlere uygun olarak düzenlenmelidir:

Kenar boşluğu: 2,5 cm.

Satır aralığı: 1,5 satır

Font: Times New Roman

Punto: 12

c) Filmin künyesi: Senarist, kameraman, varsa oyuncular vb. listelenmelidir. Dosya Microsoft Word formatında olmalıdır.

d) Yönetmen biyografisi: Microsoft Word formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenemelidir:

Kenar boşluğu: 2,5 cm.

Satır aralığı: 1,5 satır

Font: Times New Roman

Punto: 12

e) Öngörülen ayrıntılı yapım bütçesi: PDF formatında olmalıdır.

e) Şu bilgiler, internet sitesindeki başvuru formuna eksiksiz girilmelidir: öğrencinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, okulu, fakültesi, bölümü, eğitim durumu, okul numarası, okul ve ev adresi, cep telefonu numarası, e-mail adresi, kendisine ait bir banka hesabına ait banka ismi ve IBAN numarası.

2- Başvuru formunu eksik dolduran, şartnamedeki koşullara uygun olmayan dosyalar yükleyen adaylar, doğrudan yarışma dışı bırakılacaktır.

3- Başvuruda bulunacak senaryolarda tür sınırlaması yoktur. Kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon vb. türde olabilir. Bir öğrenci en fazla 3 projeyle katılabilir.

4- Filmin süresi 15 dakikayı geçmemelidir.

5- Proje, bir ekip tarafından hazırlanmış olsa da, yönetmenliği üstlenen bir öğrencinin adıyla sunulmalıdır. İki veya daha fazla öğrenci adının ‘proje sahibi / yönetmen’ olarak belirtildiği projeler yarışma dışı bırakılır.

6- “Geleceğin Sineması” projesi kapsamında destek almaya değer görülen senaryolar, film olarak yapıldıktan sonra, Vakıf ve Bakanlık arşivinde bulundurulmak üzere en geç 2 Haziran 2017 tarihine kadar TÜRSAK Vakfı’nın, şartnamenin 6. maddesinde belirtilen adresine, elden, kurye veya taahhütlü posta ile en az 1080i çözünürlükte MPEG4.H264 formatında Dijital Video Dosyası 2 kopya olarak teslim edilecektir.

7- Yarışmada desteklenerek çekilen tüm filmlerin bir kopyası T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nde, bir kopyası ise TÜRSAK Vakfı arşivinde saklanacaktır. Bakanlık ve TÜRSAK Vakfı, telif hakları filmi gerçekleştiren öğrencide saklı kalmak üzere, filmlerin ticari olmayan gösterimlerini yapabileceklerdir.

8- “Geleceğin Sineması” projesi kapsamındaki yarışmadan destek alarak filmini gerçekleştiren öğrenciler, filmlerini ulusal veya uluslararası yarışmalara göndermekte, ticari veya ticari olmayan mecralarda göstermekte özgür olup, konuyla ilgili Bakanlığımızı ve TÜRSAK Vakfı’nı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdürler.

9- Öğrenciler, filmlerini yaparken jeneriğinde, “Bu film T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün “Geleceğin Sineması” kapsamında desteklenmiştir.” İbaresine ve TÜRSAK Vakfı’nın logosuna yer vereceklerdir.

10- Herhangi bir yarışmada ödül almış veya herhangi bir kurum, kuruluş veya fondan destek almış ya da destek almaya hak kazanmış projeler, bu yarışmaya katılamazlar.

IV- TELİF HAKLARI

Projelerde telif hakkı doğuracak “senaryo”, “müzik” ve “görüntü” vb. eserlerin kullanılması durumunda, projenin yapım aşamasında söz konusu telifler alınmış olmalıdır.

V- PROJELERİN İADESİ

2 Haziran 2017” tarihine kadar yetiştirilemeyen filmlerden destek bedeli olarak ödenen 3.000 TL geri alınacaktır.

VI- YARIŞMA TAKVİMİ

1- Senaryo projelerinin son teslim tarihi: 24 Mart 2017

2- Kazanan senaryo projelerinin açıklanması: 26 Nisan 2017

3- Filmlerin son teslim tarihi: 2 Haziran 2017

4- Ödül Töreni: 15 Haziran 2017

5- Yarışma Düzenleme Kurulu YARIŞMA TAKVİMİ bölümünde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

VIII – DESTEK VE ÖDÜLLER

1- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, “Geleceğin Sineması” kapsamında seçici kurul tarafından belirlenen 20 senaryo projesine 3.000 TL film yapım desteği verecektir.

2- Verilecek diğer ödül ve destekler, kazanan senaryo projelerinin açıklanacağı tarihten önce etkinliğin resmi internet sayfası olan geleceginsinemasi.tursak.org.tr adresinden duyurulacaktır.