Sınavla Öğrenci Alan Lise Yüzdelik Dilimleri

Sınavla öğrenci alan liselerde yüzdelik dilimler, ilgili okulun belirlediği kontenjan sayısına göre değişebilir. Ancak, genel olarak yüzdelik dilimleri belirleyen faktörler arasında öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar, okulun öğrenci kabul kriterleri ve başvuru sayısı yer alır.

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar, genellikle liselerin yüzdelik dilimlerini belirleyen en önemli faktördür. Liseler, öğrencilerin sınav puanlarına göre belirli bir yüzdelik dilimde yer alması halinde öğrencileri kabul eder. Bu yüzdelik dilimler okuldan okula değişebilir ve her yıl farklı olabilir.

Okulun öğrenci kabul kriterleri de yüzdelik dilimleri belirleyen diğer bir faktördür. Bazı okullar, öğrencilerin sınav puanlarına ek olarak başarı puanları, mülakat sonuçları, spor veya sanat alanındaki yetenekler gibi faktörleri de değerlendirerek yüzdelik dilimleri belirler.

Son olarak, başvuru sayısı da yüzdelik dilimleri etkileyebilir. Eğer bir okulun belirlediği kontenjan sayısı, başvuru sayısından daha az ise yüzdelik dilimler daha yüksek olabilir.

Ancak, yüzdelik dilimleri kesin olarak belirleyen kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) değildir. Yüzdelik dilimleri belirleme yetkisi, sınavla öğrenci alan okullarda okul yönetimlerinde veya özel okullarda okul müdürlüklerindedir.