Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri Ödüllü Şiir Yarışması 2013

Bu yıl güz dönemi yarışmamız “varoluşçu şiirler” arıyor. Yarışmayı kazananlara varoluşçu yapıtlardan oluşan kitap seti, plaket ve kıvanç belgesi hediyelerimiz var.

Yılda iki kez yapmakta olduğumuz şiir yarışmalarımızın 3.sünü düzenliyoruz. Bahar dönemi yarışmalarından farklı olarak bu yarışmamızda ilk beş şiir seçilecek olup ilk üç şiir bizden kitap armağanları kazanacak.

KONULAR: “Yalnızlık, yaşam karşısındaki çıkışsızlık, yaşamı anlamlandırma karmaşası, umut ve umutsuzluk” yani varoluşsal olarak nitelendirebileceğimiz ve “modern insan”ı anlatan her konu.

BİÇİM: Herhangi bir biçimsel kısıtlama bulunmamaktadır ancak değerlendirmedeki öncelikli ölçüt “modern insanı modern bir şiir ile anlatabilmek”tir.

Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri Ödüllü Şiir Yarışması

Yarışmanın son başvuru tarihi, saati: 28 Kasım 2013, 17:05

Sonuçların açıklanması: 6 Aralık 2013

Yarışmaya başvurmak için gerekli bağlantı:

Ödüller:

En güzel şiire (1.): Kıvanç Belgesi, Kitap Seti, Plaket

1.’nin kazandığı kitap setinde hangi kitaplar var:

Tamamı orijinal basım olmak üzere,

1- Jean Paul SARTRE – Duvar

2- Dostoyevski – Yeraltından Notlar

3- Yusuf ATILGAN – Aylak Adam

4- Turgut UYAR – Göğe Bakma Durağı

5- Esin COŞKUN – Hayal: Varoluşsal Sayıklamalar

6- Oğuz ATAY – Oyunlarla Yaşayanlar

7- Cezmi ERSÖZ – Şehirden Bir Çocuk Sevdin Yine

(Not: Belirlenen kitapların baskısı bulunmadığı hâlde listede değişiklik yapılabilir.)

2. ve 3.’ye: Kitap seti, Kıvanç Belgesi, Plaket

4. ve 5.’ye: Başarı Belgesi

YARIŞMA HAKKINDA BİLGİ ve AMACIMIZ:

Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği ve Simit Çay Edebiyat Dergisi-Sitesi olarak ortaklaşa düzenlediğimiz bu yarışmamızla şiir ile ilgilenen kişilere kendilerini gösterecekleri bir ortam yaratma gayesi taşımaktayız.

KAPSAM:
Yarışma 15 (on beş) yaş üzeri herkese açıktır. Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Seçici kurul ve seçici kurula dâhil olan kişilerin yakınları yarışmaya katılamazlar.

YERİ: Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği, Simit Çay Edebiyat Dergisi

YARIŞMA KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılan şiirin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir süreli yayında veya şiir sitesinde yayımlanmamış olması gerekir. Bunun yanında, kısmen veya tamamen alıntılanmış şiirler de değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Facebook vb. toplumsal basın üzerinde yayımlanan yapıtlar yarışmaya dâhil edilebilir ancak simitcay.com haricindeki bir sitede [daha önce yayımlanıp kaldırılsa bile] yayımlanmış hiçbir yapıt kabul edilmeyecektir.)

2. Her yarışmacı, yarışmaya en fazla iki (2) şiirle katılabilir. Şiirlerin dili Türkçe olmalıdır. Yarışmada konu ve tarz sınırlaması yoktur. Ayrıca katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

3. Yarışma Genel Ağ (İnternet) üzerinden gerçekleştirilecektir. Elden dosya teslimi yapılmayacaktır. Formdaki (*) ile işaretlenen ad, soyad, adres gibi tüm bilgilerin doldurulması zorunludur.

4. Yarışmaya katılan şiirler yapıt sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, yapıt sahibinin ismi zikredilmek koşuluyla yarışmayı düzenleyicileri tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya Genel Ağ sayfasında yayımlanabilir.

5. Yarışmaya katılan eserler üzerinde Seçici Kurul tarafından dil bilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir. (Ki ve de bağlacının yanlış yazılması, “herkes”in “herkez” biçiminde bilinçli olmayarak yazılması vb. durumlarda)

6. Yarışma sonucunda para ödülü dağıtılmamaktadır. Ödül törenine katılmayan hak sahiplerine ödülleri kargo/mektup vasıtasıyla gönderilecektir. Ulaştırma hizmetlerindeki gecikme veya hatalardan organizasyonumuz sorumlu değildir.

7. Etkinlik düzenleyicileri gereken hâllerde yarışma koşullarında değişiklik yapabilirler.

8. Şiirlerin değerlendirilmesindeki tüm yetki seçici kurula aittir.

9. Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

10. Hediye olarak belirlenen kitapların baskısı bulunmadığı veya 1. el satış noktalarından temin edilemediği hâlde listede değişiklik yapılabilir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Yrd. Doç. Dr. Ayşe BÜYÜKYILDIRIM, Mustafa KUVANCI, Ensar KILIÇ, Seval ARSLAN

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: Yer, daha sonra sitemizden (www.simitcay.com ve www.baysad.org ) duyurulacaktır.