Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri 5.Şiir Yarışması

Şiir Yarışması
Şiir Yarışması

Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri tarafından şiir meraklılarını yazmaya özendirmek amacıyla 5.si düzenlenen “Başlangıç” konulu 2020 Şiir Yarışması başlıyor.

KONU: Başlangıç *
*Yarışmada “bir işe yeni bir başlangıç yapma” veya “baharın, aşkın vb. başlangıcı” gibi konular ele alınacaktır. Şiirlerin başlıklarında “başlangıç” kelimesinin geçmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte her şiirin içerisinde “başlangıç kelimesinin geçtiği” bir üst başlık kullanmanız tavsiye edilmektedir. Örnek:

-Baharın Başlangıcı-
YIKILAN GÖVDENİN DAYANILMAZ ACISI
BİÇİM: Herhangi bir biçimsel kısıtlama bulunmamaktadır.

Yarışmanın son başvuru tarihi, saati: 15 Aralık 2020, 21:35

Sonuçların açıklanması: 1 Ocak 2021, saat 20.00 (Sonuçlar “Betik Kültür ve Edebiyat Yayını“nın Ocak 2021 sayısında ve Instagram sayfamızda açıklanacaktır.)

Yarışmaya başvurmak için gerekli bağlantı: Tıklayınız.
Yarışmaya katılmak için üstteki cümlede bulunan “tıklayınız” bağlantısını kullanınız.

Şiirim neye göre değerlendirilecek? Yarışmaya göndermeden önce kendi şiirini değerlendir!
Yarışmanın değerlendirme ölçütlerine yani şiir yarışması değerlendirme çizelgesine ulaşmak için tıklayın.

Ödüller

Birinciye: 400 lira + e-başarı belgesi (.pdf formatında)
İkinciye: 250 lira + e-başarı belgesi (.pdf formatında)
Topluluk özel ödülü* (1 adet): 100 lira + e-başarı belgesi (.pdf formatında)
*Topluluk özel ödülü yarışma sonucu açıklandıktan sonra 3, 4, 5 ve 6. olan eserlerin Instagram hesabında paylaşılması ve 1 Ocak 2021-8 Ocak 2021 saat 21.00 arasında bu eserlerin aldığı yorumlu beğeni sayısına göre (en çok yorumlu beğeni alan) belirlenecektir. Bu hususta şu kurallar geçerlidir:

Yapılan beğenilerin kabul edilmesi için beğenilen gönderinin altına “Beğendim.” veya “Oyumu bu şiirden yana kullanıyorum.” tarzında oy kullanımını açıklayıcı bir yorum yapılması zorunludur. Tek başına beğeni “geçerli oy” olarak kabul edilmez. Yorum yapma zorunluluğunun sebebi Instagram yorumlarında tarih ve zaman bilgisinin bulunmasıdır. Bu sayede kullanılan oyun geçerli zaman diliminde kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecektir.
Yorumlu beğenilerde tanınan süre sonunda eşitlik olması hâlinde, yalnızca eşitlik durumundaki şiirler için oy verme işlemi 8 Ocak 2021 saat 22.00’da başlamak kaydıyla 10 Ocak 2021 saat 21.00’a kadar uzatılacaktır.
Şiirler için oy verme işlemi (yorum yapma) saat tam 8 Ocak 2021 saat 21.00’de kapatılacaktır. 21.00 oy verme saatine dâhil değildir. 21.00 ve daha sonrasında yapılan yorumlar (oylar) dikkate alınmayacaktır. Eşitlik hâlinde yapılacak yeniden oylamada da ilk oylamada yarışma süresinin dışında gönderilen oy (yorum) varsa bunlar dikkate alınmayacaktır.
Her Instagram hesabının bir eser için yalnızca bir oy verme hakkı vardır. Mükerrer oylar bir oy kabul edilecektir. Bununla birlikte bir hesap sahibi birden fazla eser için oy (yorum) kullanabilecektir. Yani bir Instagram kullanıcı hem A şiirine hem de B şiirine oy verebilir ancak bir şiir için yalnızca 1 adet oyu geçerli sayılır.
Eser sahipleri de dâhil olmak üzere dileyen herkes oy kullanabilir.
Bizi Instagram’da takip etmek için: @simitcayedebiyat
Yarışmaya başvurmak için gerekli bağlantı: Tıklayınız.
Bu üç kişi dışında kalan 3 kişiye ise e-başarı belgesi (.pdf formatında) verilecektir. Ayrıca bu altı eser “Betik“in Ocak 2021 sayısında yayımlanacaktır.

Ödül Töreni
Fiziki ortamda herhangi bir ödül töreni yapılmayacaktır. Ödüller aşağıdaki belirtilen biçimlerde sahiplerine ulaştırılacaktır.
Belgeler posta ile gönderilmeyecek olup sadece belirtilen e-posta adreslerine 6 Mart 2021 tarihine kadar aktarılacaktır.
Kazanılan para ödülleri Türkiye’de hizmet veren bir banka şubesindeki -bizzat kazanan kişiye ait- IBAN numarasına 16 Mart 2021 tarihine kadar yatırılacaktır. Ödül kazanılması durumunda yonetici@simitcay.com’a gönderilen IBAN beyanları dikkate alınacaktır. Beyan hususunda yaşanan herhangi bir aksaklıktan yarışma kurulu sorumlu değildir.
YARIŞMA HAKKINDA BİLGİ ve AMACIMIZ
Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri olarak düzenlediğimiz bu yarışmamızla şiir ile ilgilenen kişilere kendilerini gösterecekleri bir ortam yaratma gayesi taşımaktayız.

KAPSAM
Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Ancak yurt dışında belirtilen adres ve banka hesaplarına ödül gönderimi yapılmaz. Seçici kurul ve seçici kurula dâhil olan kişilerin yakınları yarışmaya katılamazlar.

YERİ: Simitcay.com Genel Ağ Sayfası

YARIŞMA KOŞULLARI
1. Yarışmaya katılan şiirin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir süreli yayında veya şiir sitesinde* yayımlanmamış olması gerekir. Bunun yanında, kısmen veya tamamen alıntılanmış şiirler de değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2. Her yarışmacı, yarışmaya en fazla iki (2) şiirle katılabilir. Şiirlerin dili, Türkiye Türkçesi ile anlaşılabilmesi kaydıyla herhangi bir Türk lehçesi olabilir. Yarışmada konu “başlangıç, başlama, başlayış” olup tarz sınırlaması yoktur. Ayrıca katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

3. Yarışma genel ağ (internet) üzerinden gerçekleştirilecektir. Elden dosya teslimi yapılmayacaktır. Formdaki (*) ile işaretlenen ad, soyad, adres gibi tüm bilgilerin doğru biçimde doldurulması zorunludur. Yarışmada tüm katılımcılar kendi bilgilerini doğru bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde kazanılan ödül iptal edilecektir.

4. Yarışmaya katılan şiirler yapıt sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, yapıt sahibinin ismi zikredilmek koşuluyla yarışmayı düzenleyicileri tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete, e-yayın, sosyal medya veya genel ağ sayfasında yayımlanabilir.

5. Yarışmaya katılan eserler üzerinde Seçici Kurul tarafından dil bilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir. (Ki ve de bağlacının yanlış yazılması, “herkes”in “herkez” biçiminde bilinçli olmayarak yazılması vb. durumlarda yazım düzeltmesi yapılabilir; estetik kaygılarla yapılan özgün imlaya karışılmaz.)

6. Covid-19 salgını nedeniyle ödül töreni yapılmayacaktır. Bu hususta şu ilkeler esas alınmıştır:
Fiziki ortamda herhangi bir ödül töreni yapılmayacaktır.
Kazanılan para ödülleri Türkiye’de hizmet veren bir banka şubesindeki -bizzat kazanan kişiye ait- IBAN numarasına 16 Mart 2021 tarihine kadar yatırılacaktır. Ödül kazanılması durumunda yonetici@simitcay.com’a gönderilen IBAN beyanları dikkate alınacaktır. Beyan hususunda yaşanan herhangi bir aksaklıktan yarışma kurulu sorumlu değildir.
Başarı belgeleri posta ile gönderilmeyecek olup sadece belirtilen e-posta adreslerine 6 Mart 2021 tarihine kadar aktarılacaktır.
7. Etkinlik düzenleyicileri gereken hâllerde yarışma koşullarında değişiklik yapabilir, yarışmayı iptal edebilir, belirli bir sırayı paylaştırabilir [iki birinci seçme gibi (bu durumda bir sonraki sıra belirlenmez)] ya da iptal edebilir. Düzenleyiciler yarışma takviminde her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

8. Şiirlerin değerlendirilmesindeki tüm yetki seçici kurula aittir.

9. Şiirlerin içeriği ile ilgili bütün sorumluluk eser sahibine aittir. Yarışmaya katılan toplumun genel hassasiyetlerine ve yasalara aykırı eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Yarışma sonucu açıklandıktan itibaren 10 gün içerisinde katılım esnasında beyan edilen e-postaya yonetici@simitcay.com e-posta adresinden gönderilen bildirime yanıt vermeyen -ulaşılamayan- kişilerin ödülleri iptal edilecektir. Bu ödüller bir başkasına devredilmeyecektir.

11. Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

* Şiir sitelerinde yayımlanan şiirler, sonuçların açıklanmasının ardından 12 saat içerisinde mevcut siteden kaldırılmalıdır. Şiirin yayımlandığı yer ile oluşabilecek her türlü uzlaşmazlıktan şiirin sahibi sorumludur.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Ensar KILIÇ
Seda Nur KURT
Hayati SARIEKİZ
İrem HATIL
Tolga ALVER