Şimdi Gençlik Zamanı Yarışması

Sanat, insanı ve toplumu olumlu yönde etkileyen en önemli araçlardan birisidir. Toplumun ve insanın daha çağdaş medeniyetlere ulaşması sanat ile olacaktır. Sanat çocuklardan yetişkinlere kadar herkes için faydalı ve gerekli olmakla birlikte, insanın kendisini anlatma yollarından birisidir. Kişisel ve toplumsal sorunları ya da gereksinimleri çok büyük kitlelere sanat sayesinde anlatmak mümkündür. Her insan bir şekilde bir sanat dalına yetenekli olarak yaratılmıştır. Yani normal şartlarda sanata tamamen kapalı insan yoktur denilebilir. Belki sanat yatkınlığı keşfedilmemiş, yatkınlığı belirlenmemiş insan vardır.

Sanat, gençler için çok daha önemlidir. Gençlerin kendilerindeki yeteneği keşfetmeleri daha mühimdir. Çünkü o yetenekleri keşfetmek ve uygulamak elbette gençlik yıllarında daha bir ihtiyaçtır. Gençlik yıllarında keşfedilmeyen ve gerçekleştirilmeyen kabiliyetlerin, sanat dallarının sonraki zamanlarda keşfi ve gerçekleştirilmesi çok daha güçtür. Özellikle de zor dönemden geçen gençlerin herhangi bir sanat dalında maharet sahibi olmaları, o zor dönemi çok daha rahat ve daha az sıkıntılı geçirebilmek için bir aracıdır.

‘’Şimdi Gençlik Zamanı’’ yarışması düz yazı, şiir, resim, karikatür, takı tasarımı, moda tasarımı, söz-müzik, kısa film-video, grafiti ve fotoğraf olmak üzere toplam 10 alanda gerçekleştirilecektir. Proje bu özelliği ile daha önce yapılmış olan yarışmalara ek olarak gençlerin her tarzdaki ilgi alanlarına ulaşma amacı taşımaktadır. Proje kapsamında, daha önce ödül almamış, sergilenmemiş, yayınlanmamış ve yalnızca bu yarışmanın kapsamına uygun ve yarışma amacı doğrultusunda tasarlanmış bir eserin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, amatör ve profesyonel sanatçıların çalışmalarını desteklemek, eserlerini sergilemek, sanat ortamına canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da sanatsal aktivitelerin yaygınlaşmasını sağlayarak ulusal ve uluslararası platformda ülkemizi temsil edecek nitelikte sergiler oluşturulacaktır.

‘’Şimdi Gençlik Zamanı’’ projesi ile gençlerin sanat ve sanat dalları hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşıma sunmak, bunu yaparken de ortak etkinliklerde buluşturmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek, kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak, duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak, ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak, ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

Katılım Koşulları
1. ‘’Şimdi Gençlik Zamanı’’ konulu yarışma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılımına açıktır.
2. Katılımcılarda yaş sınırı 15-25 arasındadır.
3. Katılımlar Türkiye Cumhuriyeti resmi dilinde olmalıdır.

Başvuru Kuralları
1. Katılımcılar her konu ile ilgili olarak en fazla üç eser ile katılabilir.
2. Her bir gönderi yarışmanın ‘’Gençliğin Tarifini Yap’’ teması ile açıkça bağlantılı olmalıdır.
3. Yalnızca özgün eserler kabul edilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra katılım nihaidir.
4. Yalnızca bir kişi eser sahibi olarak başvurabilir ve jüri tarafından böyle değerlendirilir. Eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Ödül, müracaatı yapan kişiye
verilir.
5. Şiddet, nefret, cinsiyetçilik, ırkçılık veya herhangi bir hakaret unsuru taşıyan, başkalarının haklarını ihlal eden veya herhangi bir unsur ya da ifade içeren, yasa dışı olarak kabul edilen gönderiler yarışma dışı bırakılacaktır.

Başvuru ne zaman ve nasıl yapılabilir ?
1. Başvurular, posta yolu ve dijital ortamda 30.09.2016 17.00’a kadar yapılabilir. Katılımcılar eserlerini, 30.09.2016 gününe kadar kimlik fotokopileriyle birlikte, Hamidiye Caddesi, Çelik Han, No:16 Kat 3 Sirkeci
İstanbul İBB Gençlik Meclisi adresine; Ad Soyad, Açık Adres, Telefon Numarası ve Mail Adreslerini yazarak eser ve istenilen belgelerle birlikte gönderebilir.
2. Katılımcılar aşağıdaki web sitesine kayıt yaptırmak zorundadırlar.

http://www.ibbgenclikmeclisi.com/

“Şimdi Gençlik Zamanı Yarışma Başvuru” simgesine tıklayın ve adımları takip edin ve sorunuz olursa info@ibbgenclikmeclisi.com adresine e-posta göndererek destek ekibi tarafından yanıtlanacaktır.
İzleyiciler tarafından tanınacak şekilde eserlerde görünen herkes yayın izin formunu imzalamak zorundadır. Yayın izin formlarının taranmış fotokopisi imzalanmış şekilde eser ile birlikte gönderilmelidir. Jüriler tarafından yapılan eleme sonucunda son listeye kalan eserlerin sahipleriyle iletişime geçilecek ve onlardan
imzalı orijinal yayın izin formlarını sunmaları istenecektir.

Telif Hakkı
1. Yarışmada ödül alan eserlerin yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ne ait olacaktır. Bu eserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin arşivinde saklanacaktır. Yarışma için gönderilen tüm eserler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda eser sahibinin adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ayrıca gönderilen eserler katılımcılara geri gönderilmeyecektir.
2. İBB Gençlik Meclisi eserleri her türlü kullanma hakkına sahiptir.

Yarışma Alanları
1. KARİKATÜR
2. RESİM
3. TAKI TASARIM
4. DÜZ YAZI
5. ŞİİR
6. FOTOĞRAF
7. KISA FİLM-VİDEO
8. GRAFFİTİ
9. SÖZ -MÜZİK
10. MODA TASARIM

Değerlendirme
1. Değerlendirmeler sonucu herhangi bir konuda ilk 3 içerisine giren her yarışmacı ödüllendirilecektir.
2. Bütün başvurular jüriler tarafından değerlendirilecektir.
3. Jürilerin birinci dereceden yakınları ve yarışmanın düzenleyici kurulu yarışmaya katılamazlar.
4. Her bir jüri dereceye giren ilk üç eseri kazanan olarak belirleyecektir. Jüriler, uygun başvurunun olmaması halinde bir kazanan seçmeme hakkını saklı tutarlar.
5. Jürilerin münazara ve değerlendirmeleri gizli olup jüri kararları kesindir.
6. Ödüller verilmeden önce jüri vatandaşlık ve yaş bilgilerinin doğrulanmasını talep edecektir. (kimlik belgesinin fotokopisi).

Başvuru Sayfası için Tıklayınız