Simbiyotik [Mekanlar] 1: Okul Fikir Yarışması

Öğrenci Yarışması

Simbiyotik [Mekanlar] 1: Okul Fikir Yarışması
Aurum Mimarlık Öğrenci Fikir Projesi Yarışmalarının amacı, öğrencileri fikirlerini tartıştıkları bir platform oluşturarak, yarışma kültürü ile mimarlık eğitimine katkıda bulunmaktır. Mimarlık öğrencilerinin ve Lise öğrencilerinin yaşadıkları çevreye dair sorunları tespit ederek mimari çözümler ortaya koyması beklenmektedir. 2019 Bahar Yarıyılında üçüncüsü düzenlenecek olan yarışma iki kategoride açılmaktadır. Birinci kategoriye Türkiye’deki Lise öğrencileri, ikinci kategoriye üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabilir.

Yarışmanın Şekli ve Türü
Yarışma Lise öğrencileri ile Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımına açık, ulusal ve tek aşamalı bir öğrenci fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu
Yarışma mekan ilişkilerini ve mekansal ihtiyaçları “Simbiyoz” kavramı üzerinden irdelemeyi hedeflemektedir. Simbiyoz “birlikte yaşam” anlamına gelen biyolojik bir terimdir. Simbiyotik ilişkiler, iki taraf için de yararlı veya sadece bir taraf için yararlı diğer taraf için nötr ya da zararlı olabilir. Simbiyotik [Mekanlar] 1: Okul fikir yarışması, okul yapılarında birlikte yaşama biçimleri üreten mekansallıkları mimari tasarım fikirleri üzerinden araştırmayı hedefler. Öğrencilerin okullarındaki mekansal potansiyelleri, problemleri ve olanakları keşfetmelerini; bu keşifler üzerinden “okul mekanları” ile simbiyotik ilişkiler kurabilecek “yeni mekanlar” tasarlamalarını teşvik eder. Yarışma kapsamında, okul yapılarında var olan ya da önerilen simbiyotik ilişkilerin tanımlanması; önerilecek mekanların kullanım biçimlerinin ve kullanım sürelerinin belirlenmesi; simbiyotik mekanların geçicilik-kalıcılık, hareketlilik-sabitlik, yeni üretim-var olanı dönüştürme gibi üretim ve yaşam biçimlerinin açıklanması beklenmektedir.

Yarışmanın amacı, geleceğin tasarımcılarını ortak bir platformda buluşturarak mekan ilişkilerini ve mekansal ihtiyaçları “Simbiyoz” kavramı üzerinden irdelemeyi hedeflemektedir.

Yarışmanın hedefleri,
• Okulun mekansal ilişkileri ve ihtiyaçları doğrultusunda eleştirel bir fikir ortaya koyabilmek,
• Tanımlanan ilişkiler ile ihtiyaçları karşılayacak bir tasarım önerisi oluşturmak,
• Tasarımın mekansal, fonksiyonel ve strüktürel olasılıkları üzerinde çalışmaktır.

Tasarımcıların seçtikleri okul üzerinden aşağıdaki veya önerecekleri benzer sorunu/sorunları tespit etmesi ve çözüm önerileri sunmaları beklenmektedir:
• Eğitim mekanları (Derslikler, stüdyolar, laboratuvarlar, vb.)
• Yeme mekanları
• Sosyal aktivite mekanları
• Spor mekanları
• Yeşil alanlar
• Enerji verimliliği
• Yenilebilir Enerji Kaynakları
• Sürdürülebilirlik
• Teknoloji
• İnsan Bilgisayar Etkileşimi
• Ulaşım

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma iki kategoriden oluşmaktadır.
-Birinci kategori lise öğrencilerine açıktır, bireysel katılım veya en fazla 3 kişilik grup olarak başvurulabilir. Grup üyeleri 3. veya 4. Sınıf lise öğrencisi olmak zorundadır.
-İkinci kategori ise lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olup, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde okuyan öğrenciler başvurabilirler. Bireysel katılım veya grup olarak başvurulabilir.
Yarışmaya katılım için grup üyelerinden birinin web sitesindeki formu doldurup mail atarak kayıt olması gerekmektedir.
Jüri üyelerinin 1. derece akrabaları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.
Şartnamedeki koşulların değiştiği durumda İnternet sayfasından güncel koşullar takip edilmelidir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya katılacak eserlerin telif hakkı öğrenciye ait olacaktır. Telif hakkının üniversiteye ait olması, yarışmacının onayı ve izni ile olacaktır.

Yarışmacılardan istenilenler ve teslim edilecek pafta boyut ve şekli
En fazla 2 adet Al pafta teslim edilecek, paftalar dikey olarak planlanarak sert bir zemine yapıştırılacaktır. Paftaların sağ üst köşesinde rumuz yer alacaktır.
Proje fikrini anlatan 1000 kelimelik bir proje metni teslim edilecektir. Bu metin A4 dosya formatında teslim edilecektir. İlgili metinler pafta üzerlerinde de yer alabilir.
Pafta sunum tekniği serbesttir, dijital araçlar kullanılabileceği gibi kolaj vb. teknikler de kullanılabilir.
Tüm görsellerin ve paftaların 300 dpi jpeg formatında “AU_SIMBIYOTIK MEKANLAR_Yl_yarışmacı rumuzu” olarak isimlendirilerek CD’de teslim edilmesi gerekmektedir.

Yarışma Takvimi
Yarışma İlanı: 16 Ocak 2019
Soru-cevapların yayınlanması; 10 Mart 2019 (sorular 5 Mart 2019 tarihine kadar raportörlüğe mail yoluyla iletilebilir. Cevaplar web sayfasında yayınlanacaktır.)
Yarışmaya kayıt süresi sonu: 20 Mayıs 2019 (web sitesindeki form doldurularak kayıt yapılmalıdır)
Proje Teslimi: 24 Mayıs 2019, 17:00’ye kadar (kargo ile yapılan gönderimlerde, kargoların 24 Mayıs saat 17:00 itibariyle gönderilmiş olması gerekmektedir. Kargo gönderildiğine ait faturanın ayrıca raportörlüğe mail olarak iletilmesi gerekmektedir.)
Jüri değerlendirilmesi: 30 Mayıs 2019
Sonuçların Açıklanması: 31 Mayıs 2019
Sergi tarihi ve yeri daha sonra web sitesinde açıklanacaktır.

Rumuz, Ambalaj Esasları
Paftaların sağ üst köşesine 5 rakamlı bir rumuz yazılacaktır. Paftalar katlanmadan veya kıvrılmadan, sert bir zemine yapıştırılarak teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı
Tüm ekip üyelerinin bilgilerinin (isim-soyisim, okuduğu okul, okuduğu bölüm) yer aldığı bir belge kimlik zarfı içerisinde teslim edilecektir. Kimlik zarfı kapatılmalı, üzerine “Kimlik zarfı” ibaresi konulmalı, ayrıca rumuz eklenmelidir. Ayrıca ekip üyelerine ait öğrenci belgeleri de kimlik zarfı içerisinde yer almalıdır.
Öğrencilerin kimliklerini veya okul isimlerini ifade edecek hiçbir yazı veya resim paftalar üzerinde ver almamalıdır.

Ödüller
1. Ödül: Daha sonra açıklanacaktır.
2. Ödül: Daha sonra açıklanacaktır.
3. Ödül: Daha sonra açıklanacaktır.

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları
Projeler aşağıdaki adrese elden veya posta yolu ile teslim edilecektir:
Altınbaş Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık Sekreterliği Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL
Rumuz, Ambalaj Esasları

İletişim Bilgileri
Adres: Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık Bölümü
Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar- İSTANBUL İletişim:+90 212 604 0100

Web: http://yarismalar.altinbas.edu.tr/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin