Sihrin Fikrin Olsun Engelleri Sihirliyoruz Proje Yarışması

Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü Üniversitelerarası Proje Yarışması
Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü, 10 Eylül 2012′de “Sihrin Fikrin Olsun, Engelleri Sihirliyoruz!” sloganıyla yola çıkan engelli öğrencilerin sosyalleşmesi ve kampus yaşamının erişilebilir hale getirilmesi konulu üniversiteler arası proje yarışmasına sihirlerini gönderecek adaylarını bekliyor…
Üniversitelerdeki engelli öğrencilerin sosyalleşmesi sürecine katkı sağlayacak yeni çözüm önerileri geliştirilmesi ve üniversitenin engelli öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra bireysel gelişimlerine de katkı sağlayan bir kuruma dönüştürülmesini hedefleyen proje çok ses getirecek.
Yarışmaya katılmak için Türkiye’de lisans öğrencisi olmak yeterli. 31 Ekim 2012′de sona erecek olan yarışmanın kazananları Yeditepe Üniversitesi’nde 9 Kasım’da gerçekleşecek törenle açıklanacak.
“Sihrin Fikrin Olsun,Engelleri Sihirliyoruz” proje yarışması sonucunda sihir kahramanlarının projeleri ve kulüp ekibinin de çalışmalarıyla 2012 – 2013 yılında fikirlerin Yeditepe Üniversitesi’nden başlayarak diğer üniversitelerin ve engelli derneklerinin iş birliğiyle uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin: facebook.com/sihrinfikrinolsun
yeditepeprpclub@gmail.com

Yeditepe Üniversitesi ” Sihrin Fikrin Olsun, Engelleri Sihirliyoruz ” Üniversiteler Arası Proje Yarışması

Hikayemiz

” Sihrin fikrin olsun, engelleri sihirliyoruz ” sloganıyla yola çıktık. Engelsiz üniversite oluşumunun kilometre taşlarından biri olmaya çaba gösteriyoruz.

Konu

“ Üniversitelerdeki engelli öğrencilerin sosyalleşmesi ve kampüs alanının erişilebilir hale getirilmesi.”

Yarışma Takvimi

Başvuru Tarihi 10 Eylül 2012
Son Başvuru Tarihi 31 Ekim 2012
Finalistlerin Belirlenmesi 7 Kasım 2012
Finalistlerin Sunumları ve Ödül Töreni 9 Kasım 2012

Katılım Koşulu

Türkiye’deki üniversitelerin bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenci olmak .

Amaç

Projenin öncelikli amacı, üniversitelerdeki engelli öğrencilerin sosyalleşmesi sürecine katkı sağlayacak yeni çözüm önerileri geliştirilmesi ve üniversitenin engelli öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra bireysel gelişimlerine de katkı sağlayan bir kuruma dönüştürülmesidir. Bundan başka, üniversitelerde okuyan tüm öğrenciler arasında engellilere yönelik genel bir farkındalık oluşturulmasıdır.

Ödüller

Birinci 1500 TL
İkinci 1000 TL
Üçüncü 750 TL

Yarışma Jürisi

1. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayseli USLUATA
2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulüp Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Pelin HÜRMERİÇ
3. Engellerin Ötesinde Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin KOYUNOĞLU
4. TESYEV (Türkiye Engelliler Spor, Yardım ve Eğitim Vakfı)
5. Tuhid Yönetim Kurulu Başkanı Fügen TOKSÜ
6. Engelsiz Yeditepe Birimi Sorumlusu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nedret KURAN BURÇOĞLU
7. Engelsiz Yeditepe Birimi Danışmanı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap İNAL
8. Engelsiz Yeditepe Birimi Danışman Yardımcısı Psikolog Özden USLU
9. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Prof. Dr. İlker Cenan BIÇAKÇI
10. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Mario LEVİ
11. 2 Engelli Öğrenci

ÖZEL KURALLAR

Projeler jüri tarafından incelendikten ve ön eleme gerçekleştirildikten sonra finale kalan 3 ekip tarafımızdan duyurulacak ve üniversitemize davet edilecektir. Finale kalan ekiplerin ulaşım, konaklama ve yemek masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. İstanbul’a, üniversitemize gelen ekipler projelerini jüri karşısında sunmakla yükümlüdürler. Proje sunumları gerçekleştirildikten sonra ilk 3 gurubun dereceleri açıklanacaktır.

BAŞVURU FORMATI

1) Proje dosyasının üzerinde çalışmanın adı, öğrenci/öğrencilerin adı-soyadı,
fakülte ve bölüm adı eksiksiz olarak yazılmalıdır.
BAŞVURU KOŞULLARI – PROJE DOSYASI

Yarışmaya grup halinde en fazla 3 kişi katılabilir. (Kazanılan ödül grupla paylaşılacaktır.)
Projeler en fazla 50 slayt olmalıdır. Projeler hem bir dosya içinde hem de Powerpoint ve Pdf sunumlarının da yer aldığı bir CD içerisine kopyalanarak gönderilmelidir
İnternet üzerinden aynı koşulların geçerli olduğu başvurular da yeditepeprpclub@gmail.com adresine yapılabilir.
Hazırlanan tüm CD’lerin üzerinde çalışmanın adı, öğrenci/öğrencilerin adı-soyadı, fakülte ve bölüm adı eksiksiz olarak yazılmalıdır.

YARIŞMA JÜRİSİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1) Genel Kriterler
– Sunuş tekniği
Kullanılan dil. (Projede kullanılan basın daveti, basın bülteni vb. metinlerde kullanılan dil)
– Yaratıcılık
Çözüm olarak geliştirilen uygulamalardaki yaratıcılık.
– Etik kurallara uygunluk
Yerel, ulusal, evrensel kültür ve değerlere uygunluk.
– Tutarlılık
Proje aşamaları arasındaki uyum. (Amaç, plan, strateji ile taktikler ve sonuç arasındaki uyum)

2) Araştırma
Sorun ya da fırsatın tanımlanması. Verilen analizi ve mevcut durum araştırması

3) Planlama
Araştırma sonunda ihtiyaca yönelik amaçların belirlenmesi.
Kısa vadeli hedeflerin uzun vadeli amaçların tanımlanması.
Verilmek istenen mesaj ve yaratılmak istenen algının açıklanması.
Sorun için çözümler geliştirilmesi, yaratıcı uygulamaların belirtilmesi.
Proje potansiyeli. (Uygulanabilirlik-sürdürülebilirlik-kurumun itibarına katkısı)
Kurum içi ve dışında kullanılması için iletişim kanallarının seçilmesi.
Çalışma takviminin ve bütçenin oluşturulması.

4) Uygulama
Zaman tablosu hazırlanması.
Yaratıcı uygulamaların belirtilmesi.
Etkinlik planı geliştirilmesi.
Bütçe planına uyulması.

5) Değerlendirme-Ölçümleme
Bir değerlendirme ve ölçümleme planı hazırlanması.
Hedef kitledeki algının tespiti.
Değerlendirme araç ve tekniklerinin belirlenmesi.
Medya yansımalarının değerlendirilmesi.

ORGANİZASYON PLANI

8 KASIM PERŞEMBE 2012
*Ekiplerin Yeditepe Üniversitesi’ne gelmeleri
*Odalara yerleşilmesi
*Akşam yemeği
9 KASIM CUMA 2012
*Kahvaltı
*Serbest Zaman
*Öğle yemeği
*Sunumları yapmak üzere salona geçilmesi
*Jüri değerlendirmesi
*Dereceye girenlerin açıklanması ve Ödül töreni
*Serbest zaman
*Akşam yemeği
* Kutlama
10 KASIM CUMARTESİ 2012
*Üsküdar’da Kahvaltı
*Kampüse dönüş
*Ekiplerin Uğurlanması

KATILIM FORMU

4.5 x 6 cm.
orijinal 1 adet
fotoğrafınızı buraya
yapıştırınız.

PROJE ADI :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADI :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SOYADI :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
T.C KİMLİK NUMARASI :…………………………………………………………………………………………………………………………
ÜNİVERSİTE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FAKÜLTE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BÖLÜM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SINIF :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES (EV):………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFON (EV) :…………………………………………….. TELEFON (CEP) :……………………………………………………………………………………………………………………….
E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DOĞUM YERİ VE YILI :……………………………………………………………………………………………………………………….
ÖĞRENİM DURUMUNUZ (2012 TEMMUZ İTİBARİYLE) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
KATILMA KOŞULLARINI OKUDUM. Tarih: ………./………./2012 İMZA
YUKARIDA BİLGİLERİ YER ALAN ……………………………………………………………………………………………………….. FAKÜLTEMİZİN ÖĞRENCİSİDİR.
FAKÜLTE / ÜNİVERSİTE İMZA / KAŞE

Bu tutanağın, her proje için gönderilmesi gerekmektedir.
Başvuru tutanağı olmayan projeler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

PROJENİN ADI :…………………………………………………………………………………………………………..

PROJEYİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER
ADI / SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM İMZA
1) ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………… …………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………… …………………………………………………………………………………

Yukarıda verilen bilgiler doğrudur ve adı yazılı olan proje, fakültemiz öğrencileri tarafından 2012- 2013 öğrenim yılında
yapılmıştır.

FAKÜLTE / ÜNİVERSİTE…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarih: ………./………./ 2012 İMZA VE KAŞE

İletişim Bilgileri:

www.yeditepeprpclub.com
http://twitter.com/YeditepePRPClub
(Twitter Hastag #sihrinfikrinolsun)
http://www.facebook.com/prpyeditepe
http://medyatepe.blogspot.com/
www. facebook.com/SihrinFikrinOlsun

E-posta
yeditepeprpclub@gmail.com

Posta Adresi:
Yeditepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Sekreterliği
İnönü Mah. Kayışdağı Cad.
26 Ağustos Yerleşimi
34755 Ataşehir – İstanbul