Şıhbarak İlkokulu Wonders Of Web ile Eğlenerek Öğreniyor..

b899e6968 1024x768 min

Kayseri ili Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak İlkokulu öğrencileri ve Sınıf öğretmeni Merve GÜLVEREN’in rehberliğinde yürütülen Wonders Of Web eTwinning projesi ile kazanımlara uygun olarak her hafta bir web 2.0 aracıyla ilgili çalışma hazırlıyorlar.

Proje boyunca öğrenci merkezli, yaratıcı, etkili çeşitli etkinliklere yer verilecektir. Bu proje ile hedeflenenler:

  • Öğrencilerimizin 21. yüzyılın temel becerilerinden olan teknolojik okuryazarlıklarını artırmak
  • Öğrencilerimizin web2.0 araçlarını kullanarak derslerinde daha aktif olmalarını sağlamak,
  • Öğrenmeyi ve öğretmeyi eğlenceli hale getirmek
  • Bilinçli ve güvenli internet kullanımını kazandırmak.
    Öğretmen ve öğrencilerin dijital uygulamalarla ilgili bilgi ve becerilerini artırmak
  • Zihinsel ve duygusal yetenekleri geliştirmek