SIGARANIN ETKISI

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

PROJENİN AMACI: Sigaranın canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini kanıtlamak.

PROJENİN HEDEFİ: Sigaranın, bitkilerin büyümesine olumsuz etkisini gözlemleyebilmek.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: İki özdeş saksı özdeş topraklarla doldurularak, kıvırcık tohumu ekildi. Bitkiler aynı ortamda çimlendirildikten sonra, deney grubundaki saksımıza haftada bir tane sigaranın külü toprağına ilave edildi. Kontrol grubundaki ve deney grubundaki saksılar 3 günde 1 yarım çay bardağı su ile sulandı. İki ay boyunca bu işlem sürdürüldü.

KULLANILAN YÖNTEMLER: Deney Yöntemi.

ULAŞILAN SONUÇLAR: Toprağına sigara külü ilave ettiğimiz bitkimizin öncelikle büyümesi durdu. Ardından bazı yeşeren tohumlar öldü. Ölmeyen tohumlar ise çok cılız kaldılar. Kontrol grubundaki toprağına sigara külü ilave edilmemiş olan saksıdaki bitkimiz ise hayatını normal şekilde sürdürdü.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Sigaranın içinde bulunan nikotin, zifir, polonyum (kanserojen), radon (radyasyon), metanol (füzeyakıtı), toluen (tiner), Kadmiyum (akü metali), bütan (tüpgaz), * DDT (böcek öldürücü), Aseton (oje sökücü), Naftalin (güve kovucu),  Arsenik (fare zehiri), karbon monoksit (eksoz gazı) gibi zehirli maddeler öncelikle toprağı verimliliğini bozdular. Ardından bu zehirleri bünyesine alan bitkiler ya öldüller ya da yaşamlarını güçlükle idame ettirebildiler.

LİTERATÜR TARAMA:

FAALİYET TAKVİMİ: Kasım Ayı proje konusu araştırma; amaç-Hedef Yazma, Proje Malzemelerinin Temini, Aralık Ayı projenin uygulanması; Ocak Ayı projenin Değerlendirilmesi.

PROJE BÜTÇESİ: 2 Adet saksı 4 TL., Kıvırcık Tohumları 1 TL, 1 paket Sigara 4 TL

DESTEK ALINAN KİŞİ VE KURUMLAR: Fen ve Teknoloji Öğretmeni Banu BATMAZ DİNÇER