Şifacının Masalları

Şifacının Masalları
İnsanın anahtarı hikâyelerdir

23.02.2019
18:00

Ahmet Hamdi Tanpınar
Edebiyat Müze Kütüphanesi
(Gülhane Alay Köşkü)

• Burcu Kavaklıpınar: Masalcı
• İlhan Kavaklıpınar: Piyanist
• Aykut İlter: Perküsyon
• Mevlüt Ekingen: Konuşmacı

Geleceğe Masalları, Ahmet Hamdı Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesine taşıyoruz.
Şıracının Masalları ile büyümeyen insanları hayal dünyası ile buluşturuyoruz.