Siber Meydan Yarışması

Üniversite öğrencilerinin siber güvenlik konularına olan ilgileri ile teknik yeterlilik ve kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından Üniversiteler Arası Siber Savunma Yarışması düzenlenmektedir.

Siber Meydan Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2013

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Siber Güvenlik Yarışması – Siber Meydan iki aşamadan oluşmaktadır:

1. Aşama:
İnternet üzerinden yapılacak bu ilk aşama iki adet alt aşamadan oluşmaktadır.
1.1 Takımlardan kendilerine verilen dosyaları analiz etmeleri istenecektir. Analiz edilen dosyalardan elde edilen veriler ileriki aşamalarda kullanılacaktır. Bu aşamada başarılı olamayan takımlar bir sonraki aşamaya geçemeyecektir.
1.2 Takımlara verilen sanal makine imajları incelenerek ctf.sibermeydan.org adresinde yayınlanacak sorulara cevap vermeleri beklenecektir.

Birinci aşamayı yarışma süresi içerisinde en yüksek puanla tamamlayan ilk 10 takım ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacaktır.

2.Aşama:
Yarışmanın ikinci aşaması “Kendini Savun, Rakibine Saldır” konseptinde ve çevrimdışı olacaktır. Her takım diğer 9 takımın sistemine saldırı yapabilecek ve bu saldırılar sonucu puan alabilecektir. Diğer taraftan takımların kendi sistemini koruması gerekecektir. Yarışma başlamadan önce sıkılaştırmalar için 15 dakika süre verilecektir. Takımlar yarışma boyunca sıkılaştırmalarına devam edebilecektir.

İkinci aşama sonunda en yüksek puana sahip olan takım yarışmayı kazanacaktır.
İlk 3’e giren takımlar TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından ödüllendirilecektir.

Yarışmanın ikinci aşaması toplu olarak yapılacak ve öğrenciler organizasyonun yapılacağı tesiste konaklayacaktır.

Önemli Tarihler:
Son Başvuru: 17 Kasım 2013
1.Aşama (İnternet Üzerinden): 21-22 Kasım 2013
2.Aşama (Çevrim Dışı): 15-16 Aralık 2013

KURALLAR
Her takım en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak şekilde oluşturulmalıdır.
Takım kaptanı, Siber Meydan organizasyon kurulu ile takım arasındaki iletişimi sağlamakla yükümlüdür. Bütün talep, öneri ve şikayetler kurula takım kaptanları vasıtasıyla iletilecektir.
Takım kaptanlarına yapılan bildirimler bütün takıma yapılmış kabul edilecektir.
Takım üyeleri başvuru sırasında bildirmiş oldukları bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır.
Yarışmalar sırasında Siber Meydan sistemlerine yönelik yapılacak tüm saldırılar ve saldırı amaçlı işlemler yarışmadan diskalifiye olma sebebidir. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda Siber Meydan organizasyon kurulu, ilgili takımı diskalifiye etmek konusunda irade sahibidir.
Tüm takım üyeleri üniversite öğrencilerinden oluşmalıdır. Üniversite öğrencisi olmayan üye veya üyelere sahip olan takımlar diskalifiye edilecektir.
Hile yaptığı tespit edilen takımlar yarışmadan diskalifiye edilecektir.
Birinci aşamada puan eşitliği olması durumunda kazanan takımlar zaman önceliğine göre belirlenecektir.
İkinci aşamada puan eşitliği olması durumunda 30 dakikalık ek süre verilecek ve bu süre zarfında eşitliğin bozulması beklenecektir. 30 dakikalık süre sonrasında eşitlik bozulmaz ise eşit takımlar arasında kura yöntemine gidilecektir.
Yarışma sırasında takımlar ve takım üyeleri arasında sözlü, yazılı veya fiziksel şiddete asla izin verilmeyecek, bu tarz davranışlar gösteren takımlar yarışmadan diskalifiye edilecektir.

S.S.S
Önlisans öğrencileri başvurabiliyor mu ? Doktora öğrencileri başvurabiliyor mu?
Üniversitelerin Önlisans , Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı olan tüm öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Lise öğrencileri başvurabiliyor mu?
Hayır, Siber Meydan organizasyonu üniversite öğrencilerine yönelik bir organizasyondur.

Siber Meydan’a katılmak için bilgisayar sistemleri ile ilgili bir bölümde mi olmak gerekiyor?
Hayır, tüm öğrenciler “bölüm farketmeksizin” başvuru yapabilmektedir.

Bireysel katılım sağlayabiliyor muyum?
Hayır, Siber Meydan organizasyonuna katılabilmek için en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan bir takımın üyesi olmalısınız. İstekli tekil katılımcıların yarışmaya dahil olabilmek için takım oluşturacak şekilde biraraya gelebilmesine imkan tanımak üzere üniversitenin kendi içinde koordinasyonu sağlaması tavsiye edilmektedir.

Her üniversiteden bir takım mı katılabilecek?
Hayır, Siber Meydan organizasyonuna bir üniversiteden birden fazla takım katılabilir.

Siber Meydan’da başarılı olabilmek için hangi konularda bilgi sahibi olmalıyım?
Siber Meydan organizasyonu birçok alanda bilgi sahibi olunması gereken bir organizasyondur. Bu sebeple takımlar halinde çalışılması istenmektedir. Takım üyelerinin web güvenliği, ağ güvenliği, işletim sistemi güvenliği, zararlı yazılım analizi, tersine mühendislik, adli analiz gibi konularda bilgi sahibi olması faydalı olacaktır.

Siber Meydan için bir Capture The Flag (CTF) yarışması diyebilir miyiz?
Evet, Siber Meydan birkaç farklı CTF konseptini bünyesinde barındıran üniversite öğrencilerine yönelik Capture The Flag yarışmasıdır.

“Kendini Savun, Rakibine Saldır” Konsepti Nedir?
“Kendini Savun, Rakibine Saldır” konseptinde amaç takımlara verilen sistemleri savunmaya çalışırken rakip takımların sistemlerine sızarak puan kazanmaya çalışmaktır. İkinci aşamada yarışan 10 takımın her birine içerisinde açıklıklar barındıran eşlenik sistemler verilecek ve takım üyeleri bu sistemlerdeki açıklıkları kapatırken diğer takımların sistemlerindeki benzer açıklıkları istismar ederek puanlarını yükseltmeye çalışacaklardır.

Yarışmanın ikinci aşamasının çevrimdışı olacağı yazıyor, bu ne anlama geliyor?
Siber Meydan organizasyonunda ikinci aşamaya katılmaya hak kazanan 10 takım organizasyon kurulu tarafından belirlenecek bir konferans salonunda kurulacak sistemler üzerinde çalışacaktır. Bu sistemler internete açık olmayacak ve sadece yerel ağ üzerinden erişilebilir olacaktır.

Organizasyona katılmak için veya organizasyon sırasında herhangi bir ücret ödeyecek miyim?
Siber Meydan organizasyonuna katılım ücretsizdir. Konaklama ve yeme-içme ücretleri organizasyon kurulu tarafından karşılanacaktır.

ÖDÜLLER
İkinci aşama sonucunda ilk 3’e giren takımlardan

1. Olan Takım Üyelerine
Apple iPad

2. Olan Takım Üyelerine
Android Tablet

3. Olan Takım Üyelerine
E-Kitap Okuyucu

Tüm Sorularınız İçin:
siber.meydan@tubitak.gov.tr

KAYIT: http://www.sibermeydan.org/p/kayt.html