SHOEXPO – Ayakkabı Tasarım Yarışması

SHOEXPO İZMİR 2016/ 1. ULUSLARARASI AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. ORGANİZASYON VE KAPSAMI
İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş’nin (İZFAŞ) 7-10 Mart 2017 tarihleri
arasında İzmir Türkiye’de gerçekleştireceği, SHOEXPO İzmir – 41. Ayakkabı ve Çanta
Fuarı etkinlikleri kapsamında “SHOEXPO İzmir / 2. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması” düzenlenmektedir.

2. YARIŞMA KATEGORİLERİ
– Kadın Ayakkabısı
– Erkek Ayakkabısı

3. YARIŞMANIN KATILIM KOŞULLARI
– Tasarım alanında eğitim veren kurumlarda öğrenci ya da bu kurumlardan mezun olmak,
– 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi olmak,
– Moda sektöründe kendine ait patentli bir markaya veya adına kayıtlı bir işyerine sahip olmayıp vergi mükellefi olmamak,
– Sektör ile ilgili bir kurum ya da kuruluşta eğitimci olmamak Yarışmacılar, yukarıdaki şartlara uyan ilgili belgeleri ve imzalı taahhütnameyi sunmakla yükümlüdür.

4. YARIŞMA TEMASI
TRANSFORM
Değişim ve dönüşüm günümüz yaşam biçimi içerisinde bir trend olmanın ötesinde bir
gereksinim olarak karşımıza çıkar. Giysilerden araç-gereçlere, ev eşyalarından
takılara, ayakkabılardan teknolojik ürünlere kadar hayatın her alanında
yaşanılan bu dönüşüm, günlük yaşamın dinamik yapısı içinde özgün tasarımlar
olarak yaşamamızı kolaylaştırmakta, bizlere konfor sağlamaktadır.
Ayakkabı da gerek formu gerekse kullanım amacına göre değişim ve
farklılaşma olanağı sağlayan önemli bir aksesuardır. Günümüz yaşam stilleri 24
saati farklı alanlarda kullanmamıza yol açan bir zorunluluğu beraberinde
getirmiştir. Kullandığımız ayakkabının da bu değişim ve dönüşüme uygun
olarak tasarlanması gerekmektedir. Bu açıdan yenilik getiren tasarımlar, bir
taraftan modaya uygun çizgiler taşımalı diğer taraftan hayatı kolaylaştırıcı ve
çözüm üretici olmalıdır. Bu şekilde tasarlanan bir ayakkabı, günümüzün yaşam
biçimine uygunluk taşırken geleceğe de yenilikçi yapısıyla örnek olacaktır.
Transform teması ile ayakkabıda “yenilikçi tasarımı” bizlere sunacak tasarımcı
sizsiniz! Değişen yaşam biçimleri içerisinde çağımızın ihtiyaçlarına yanıt
olabilecek, tasarımı ile hayatımızı kolaylaştıracak, bu yönüyle fark yaratmasının
yanı sıra moda ürünü olarak da estetik ve işlevsel nitelikleri taşıyabilecek
ayakkabı tasarımı “SHOEXPO İzmir / 2. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması” ile
bizlerle buluşacak! Seni, bu yeni dünyanın çözüm odaklı, modaya uygun özgün
ayakkabısını tasarlamaya davet ediyoruz!

5. YARIŞMA SÜRECİ
Yarışma, 2 aşamada gerçekleşecektir.
İlk aşama için tasarımcılar, başvuru dosyasını, belirtilen tarihe kadar posta ile ya da
elden iletecektir.
İlk jüri elemesi sonucu her iki kategoride 10’ar tasarımcı ilk aşamayı geçerek final
aşamasına katılmaya hak kazanacaktır.
Final aşamasında tasarımcılar, koleksiyonları içerisindeki tasarımlarından seçecekleri
ayakkabı tasarımını bir çift üreterek, Final Jürisi’nin karşısına çıkacaktır.
Her iki kategoride yarışan tasarımcılardan jüri tarafından en yüksek puan alan
tasarımcılar, SHOEXPO İzmir kapsamında maddi ödülün yanı sıra YILIN EN BAŞARILI
AYAKKABI TASARIMCISI unvanı ile ödüllendirilecektir. Ödül sahibinin uluslararası
basında tanıtımları gerçekleştirilecektir.

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI
– Yaratıcılık
– Yenilikçilik
– Uygulanabilirlik
– Ergonomi
– Konsepte uygunluk

7. TEKNİK ESASLAR
Yarışma dili TÜRKÇE ve İNGİLİZCE’dir. İki metin arasında uyuşmazlık olması durumunda
TÜRKÇE metin esas alınacaktır.
Yarışmacılar, aşağıdaki kriterleri dikkate alarak Tasarım Paftaları Dosyası içeriğini
oluşturacaktır:

1. Yarışmacılar, her 2 kategoriye de sadece 1’er koleksiyon ile katılabilir.

2. Katılımcılar koleksiyonlarını yarışma temasına uygun olarak hazırlayacaktır. Bu
nedenle başvuru dosyasında, yarışmacının koleksiyonunda anlatmaya çalıştığı
duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklama olması gerekmektedir. Bu açıklama, tercih
doğrultusunda hikaye panosu ya da yazı şeklinde (en fazla 100 kelime) hazırlanabilir.

3. Katılımcılar, hazırlayacakları 3 adet ayakkabı tasarımının koleksiyon niteliği
taşımasına dikkat edeceklerdir. Tasarımlar, teknik çözümleri yapılmış, profesyonel
anlamda üretilmemiş ve pazara sunulmamış, uygulamaya hazır ve özgün olmalıdır.

4. Tasarım paftaları, A3 formatında kağıt ölçüsünde, beyaz zemin üzerinde yer
alacaktır. Paftalardaki ayakkabı tasarımları farklı açılardan saya ve tabanları
görülecek biçimde, her türlü çizim tekniği kullanılarak çizilmiş ve kullanılacak
malzemeye uygun biçimde renklendirilmiş olmalıdır.

5. Katılımcıların, hazırlayacakları tasarımların her birinin ürün haline dönüştürülebilmesi
için gerekli açıklayıcı teknik çizim ve çözümlemeleri, malzeme önerileri (deri türleri,
tekstil, suni malzeme, vs.) ve örneklerinin her bir tasarım için 3 sayfayı geçmemek
üzere yine A3 formatında beyaz kağıt üzerinde göstermeleri gerekmektedir.

6. Katılımcılar hazırlayacakları her paftanın sağ üst köşesine birbirinden farklı 6 rakam
ve 3 harften oluşan bir rumuz yazacaklardır.

7. Tasarım dosyasında yer alan belgeler ayrıca JPG formatında 300 dpi çözünürlükte
CD’ye kayıt edilmiş olarak dosya içerisinde yer almalıdır. CD’nin üzerinde rumuz ve
kategori adı yazılacaktır.

8. Tasarımların üzerinde tasarımcının kimliğini belirtecek hiçbir unsur bulunmayacaktır.
Katılımcılar, üzerinde kategori ve aynı rumuzun yazılı olduğu A4 formatında Başvuru
Zarfı içinde, aşağıdaki belgeleri bulundurmakla yükümlüdür;

a. Başvuru Formu: Katılımcı tarafından tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış
olmalıdır. (http://shoexpo.izfas.com.tr/ internet sitesinden temin edilecek ve
bilgisayarda doldurularak çıktısı alınacaktır.)
b. Taahhütname: Tasarımların, yarışmacıya ait olduğunu belirten imzalı belge.
(http://shoexpo.izfas.com.tr/ internet sitesinden temin edilecek ve bilgisayarda
doldurularak çıktısı alınacaktır.)
c. Kimlik belgesi fotokopisi
d. Eğitim durumunu belirten (öğrenci ya da mezun) resmi belge

BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER
Yarışmacılar, aşağıda listelenen evrakları proje çantası içerisinde kapalı olarak teslim
edeceklerdir. Karton-plastik dışında proje çantası kullanılmayacaktır. Aksi takdirde
kaybolacak evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.
– Tasarım Paftaları Dosyası
– Başvuru Zarfı
– CD
Teknik Esaslar’a uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU DOSYASININ GÖNDERİM
Yarışma başvuru dosyaları elden, posta ya da kargo ile en geç16/01/2017 saat
18:00’a kadar İZFAŞ, Şair Eşref Bulvarı No:50 Montrö-İzmir adresine teslim edilecektir.
Posta ile gönderimde paket içeriğinin doküman olduğu belirtilecektir.
Eksik evrakla yapılan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan başvuru dosyaları
değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. YARIŞMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1 Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Sunulan eserler
daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Jüri tarafından
kopya olduğu anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın kopya
olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal
iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi
yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İZFAŞ sorumlu tutulamaz.
8.2 Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü
kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri
mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi, ödül geri
alınır.
8.3 Herhangi bir yarışmada derece almış, herhangi bir yerde yayımlanmış veya
herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.4 Finale kalan tasarımcılar, tasarım dosyası içerisinden seçerek üretimini
yaptıracakları 1 çift ürün ile birlikte final jürisine katılmak zorundadır. Aksi takdirde
İZFAŞ kendisi için yaptığı harcamaları tasarımcıdan isteme hakkına sahiptir. Başvuru
dosyasındaki tasarımları ile üretilmiş ürünleri arasında farklılık görülen yarışmacılar
yarışma dışı kalacaktır.
8.5. Finale kalan tasarımcılar, tasarımlarını, kendi imkanları ile üretecektir. İZFAŞ finale
kalan tasarımcılara üretim sponsorunu bulmakla yükümlü değildir.
8.6 Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında İZFAŞ’tan hiçbir
talepte bulunamazlar.
8.7 Yarışmaya katılan tüm kişiler, (taahhütname ile) katılım sırasında katılım koşullarını
harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş
sayılırlar.

9. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlan Tarihi : 25.10.2016
Yarışma Son Başvuru Teslim Tarihi : 23.01.2017
Ön Eleme Jüri Tarihi : 30.01.2017
Finalistlerin İlanı : 31.01.2017
Final Jürisi Tarihi : 01.03.2017
Ödül Töreni ve Final Gecesi Tarihi : 07.03.2017

10. YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI
Ön eleme Jürisi tarafından her iki kategoriden seçilen 10’ar finalistin isimleri
www.shoexpo.izfas.com.tr internet sitesinde ve İZFAŞ- İzmir Fair facebook hesabından
ilan edilecektir. Ayrıca finalistlere, e-posta yoluyla da ulaşılacaktır.
İlk aşamayı geçemeyen tasarımlar posta yolu ile sahiplerine iade edilecektir. Bu
nedenle yarışmacıların iletişim adreslerini doğru olarak yazmaları gerekmektedir.
Finale kalan koleksiyonlar SHOEXPO İZMİR’de sergilenecek ve ödüller, fuar
kapsamında düzenlenecek olan bir törenle sahiplerine verilecektir.

11. JÜRİ
Jüri üyeleri moda uzmanları, uluslararası tasarım okulu eğitimcileri ve sektör
temsilcilerinden oluşacaktır. Jüri üyelerinin isimleri, finalistlerin seçilmesinden önce
SHOEXPO İzmir internet sitesinde ilan edilecektir.

12. ÖDÜLLER
KADIN AYAKKABISI KATEGORİSİ YILIN EN BAŞARILI AYAKKABI TASARIMCISI ÖDÜLÜ : 3.000 Euro
KADIN AYAKKABISI KATEGORİSİ EGEAYSAD ÖZEL ÖDÜLÜ : 1.500 Euro
KADIN AYAKKABISI KATEGORİSİ JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ : 500 Euro
ERKEK AYAKKABISI KATEGORİSİ YILIN EN BAŞARILI AYAKKABI TASARIMCISI ÖDÜLÜ : 3.000 Euro
ERKEKAYAKKABISI KATEGORİSİ EGEAYSAD ÖZEL ÖDÜLÜ : 1.500 Euro
ERKEK AYAKKABISI KATEGORİSİ JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ : 500 Euro

13. SEYAHAT VE KONAKLAMA
İzmir dışından gelecek finalistlerin 1 Mart 2017 Çarşamba günü koleksiyonları ve
üretilmiş ürünleri ile birlikte İzmir’e ulaşmaları gerekmektedir. Final jürisinde, tasarımcı,
üretilmiş ayakkabı tasarımı ve koleksiyonu ile birlikte jüri karşısına çıkacaktır. Koleksiyon
ve üretimin önceden gönderimi veya etkinliğin sonuna ayarlı gönderimi kabul
edilmeyecektir. Şahsen final jürisine katılmayan yarışmacı değerlendirme dışı
kalacaktır. Bu durumda, yarışma organizasyonu kendisi için yaptığı harcamaları
tasarımcıdan isteme hakkına sahiptir. Yarışmaya katılan adaylar bu durumu baştan
kabul etmiş sayılacaktır.
İzmir dışından gelen finalistlerin dönüş tarihi 8 Mart 2017 Perşembe günü olarak
belirlenmiştir. İZFAŞ, İzmir dışından gelen finalistlerin seyahat ve konaklama giderlerini,
İZFAŞ’ın öngördüğü ulaşım ve konaklama olanakları dâhilinde karşılamayı taahhüt
eder.
Pasaport ve vize giderleri finalistlere aittir. İZFAŞ konuyla ilgili hiçbir sorumluluk
almamaktadır. Finalistlerin seyahatleri ve İzmir’de konaklamaları ile ilgili detaylı bilgi
kendilerine iletilecektir.

14. TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
İZFAŞ yarışmaya katılan eserleri, kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak,
İZFAŞ’ı temsil edecek her türlü basılı ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları
ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri
ortam ve faaliyetlerde kullanıp çoğaltabilir. Bu bağlamda katılımcı ödül dışında
herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
Tasarımcılar, finale kalan tasarımların, İZFAŞ tarafından sergilenmesine yönelik kullanım
haklarını taahhütnameyi imzalayarak kabul etmiş sayılırlar.
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluk
yarışmacıya aittir; İZFAŞ sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler
sonrasında yarışmacının ödülü iptal edilerek yapılan masrafların iadesi talep
edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışma Sekreteryası:
Kemal Aras TOSUNLAR
Adres : Şair Eşref Bulvarı No:50 Kültürpark Montrö -İzmir
Telefon : +90 (232) 497 10 10
Faks : +90 (232) 497 11 59
E-posta : kemal.tosunlar@izmirfair.com.tr
İnternet sitesi : http://shoexpo.izfas.com.tr/
Facebook : https://www.facebook.com/izfas.com.tr