Şeytan Merdiveni Üniversite Öğrenci Ar-Ge Tasarım Yarışması

Şeytan Merdiveni AR-GE Tasarım Yarışmamız başlıyor!

Sahada ‘Şeytan Merdiveni’ olarak anılan dağıtım hatları merdivenlerinin iş güvenliğine uyumlu ve kullanımı kolay olarak tasarlanması için üniversite öğrencileriyle güçlerimizi birleştiriyoruz!

Yarışmamıza katılıp dereceye giren katılımcılarımız para ödülleri ve talep etmeleri halinde Gdz Elektrik Dağıtım veya İzmir Bilimpark bünyesinde Tasarım ve AR-GE projelerinde görevlendirilmek üzere staj imkanı elde edecekler!

Genç ve enerjik beyinlerin yaratıcı fikirleriyle şekillenecek tasarımları görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz!

Son Başvuru 15 Ocak 2022

Gdz Elektrik Dağıtım’ın üniversitelerin Endüstriyel Tasarım / Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerine yönelik elektrik dağıtım sektöründe ürün ve hizmet tasarımları konusunda farkındalık yaratması ve bu sektöre yönelik iş sağlığı ve güvenliği ürünleri konusunda tasarım çalışmalarının teşvik edilmesine yönelik düzenleyeceği ŞEYTAN MERDİVENİ AR-GE TASARIM YARIŞMASI, elektrik direklerindeki operasyonlarda kullanılan ve “şeytan merdiveni” olarak tabir edilen servis merdivenleri bağlamında;

Tekerlekli hizmet araçlarının ulaşamadığı dar ve sıkışık ortamlarda direklere tırmanmanın sağlanması,
Bir personelin taşıyabileceği hafiflikte olması,
Basamak ve taşıma mukavemetinin yeterli olması,
Güvenli tutunma ve tırmanmaya yönelik tasarım, detay, ve malzeme çözümleri sağlaması
Farklı direk çeşitleri ve zemin özelliklerinde güvenli ve konforlu çalışma olanağı sağlayan tasarım, malzeme, ve detay çözümleri içermesi
İş kazalarının önlenmesi için ar-ge faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yarışmanın amaçları arasında;

Enerji ve hizmet sektörlerinde tasarım ve ar-ge faaliyetlerinin entegrasyonuna yönelik bir örnek oluşturmak
İş güvenliği tasarımı konusunda farkındalık yaratmak
Enerji ve hizmet sektörlerinde yenilikçi ve özgün tasarımcılara çalışma fırsatı yaratmak
Üniversite-Sanayi işbirliği bağlamında bir ar-ge faaliyetine tasarımcıları daha eğitim aşamasında dahil ederek enerji ve hizmet sektörlerinde üretilebilir, ticarileştirilebilir özgün tasarım ve ürünler üretilmesini sağlamak yer almaktadır.

GENEL KATILIM KURALLARI

Öğrenci kategorisinde geçerli olacak genel katılım kuralları aşağıda belirtilmiştir;

Yarışmacılar en fazla üç (3) farklı proje ile yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya www.gdzyarisma.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

Gdz Elektrik Dağıtım çalışanlarından ya da jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, kamuya sunulmamış olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya / yarışmacılara aittir.

Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

Öğrencilerin üniversitelerin Endüstriyel Tasarım ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünde lisans derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir.

Grup katılımlarında grup üyelerinin tümünün öğrenci olması ve her birinin 6.3 maddesindeki koşulu sağlaması gerekmektedir.

İlgili bölümün lisans programından 2021 yılı içerisinde mezun olmuş veya mezun olacak kişiler bu kategoriden başvuru yapma hakkına sahiptir.

KATILIM ŞEKLİ

Yarışma başvuruları www.gdzyarisma.gdzelektrik.com.tr web sitesi üzerinden iki aşamalı ve online olacaktır. Online başvuru yarışmacıların yarışma şartnamesini kabul etmesi (dijital onay) ve aşağıda listelenen başvuru maddelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması suretiyle yapılır.

Birinci