Seyrek Anam Evi Çalışma Gurubu Öykü Yarışması 2011

2011 Yılının Konusu, “SAVAŞIN GETİRDİKLERİ “. (Savaş kavramı geneldir)

Yaş, ülke, uğraş, cinsiyet gözetmeksizin dileyen herkes katılabilir.

Komşu ülke(ler)den katılacaklar, kendi dilerinde gönderebilirler.

Bilgisayar ortamında (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı ölçüleriyle) yazılacak öykülerin uzunluğu 3 sayfayı geçmemelidir.

Onbeş kopya olarak hazırlanacak öyküler ayrı ayrı sol üst köşelerinden zımbalanmalıdır. Her katılımcı bir öykü ile yarışmaya katılabilir. Birden fazla öykü gönderenlerin dosyaları dikkate alınmaz.

Öykülerde açık ad ya da imza kullanılmamalı, üç rakam ve üç harften oluşan (örneğin “942İYS” vb. Bir rumuz yazılmalıdır. Öykücünün, adı, soyadı, adres ve telefonları, yaşam öyküsü, katılımcının fotoğrafı öykünün CD’si, ile birlikte ayrı bir zarfa konmalı, öykülerde kullanılan rumuz bu zarfın üzerine de yazılarak zarf kapalı olarak aynı zarfın içine konmalıdır.

Savaşın Getirdikleri konulu öykü yarışması için son katılım tarihi, 15 Ağustos 2011’dur.

Dereceye giren ve övgüye değer bulunan öyküler, İzmir-Seyrek Anam Evi Çalışma Gurubu’nun kültür yayını olarak bir kitapta toplanacaktır. Bu yapıt 1000 adet bastırılacak, dereceye girenlere, yarışmaya katılanlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın arkasından gelen Cumartesi ve Pazar günü Öykü Günleri şeklinde kutlanacak ve okurlara armağan edilecek, ayrıca kütüphane ve kitaplıklara, basına ulaştırılacaktır.

Başvuru adresi:
Öyküler, Yılmaz Sunucu Öykü yarışması Genel Yönetmeni PK: 66 Bornova İZMİR

Ayrıntılı Bilgi İçin;
www.yilmazsunucu.com