Sevda Cenap And Müzik Vakfı Ulusal Beste Yarışması

SCAMV’ndan 40 bin TL toplam ödüllü ve  seslendirme garantili beste yarışması

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın kuruluşunun 40. ve Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 30. yıldönümü kutlamak ve Türk beste dağarına yeni orkestra yapıtları kazandırmak amacıyla bir ulusal beste yarışması düzenledi. Üçlü orkestrayı geçmemek koşuluyla, koro ve solist kullanılmayan 12-20 dakika arası süreli salt orkestra eserlerinin katılacağı yarışmada, birinciye 12 bin, ikinciye 10, üçüncüye 8 bin TL ödül verilecek, ayrıca iki adet de 5 bin TL tutarında özendirme ödülü bulunuyor.
Birinci ve ikinci gelen yapıtlar 2013’deki 30. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin açılış ve kapanış konserlerinde seslendirilecek.

Yarışmanın jürisi şu isimlerden oluşuyor:

İlhan Usmanbaş (Besteci –- Jüri Başkanı)

Gürer Aykal (Şef – SCAMV Danışma Kurulu Başkanı)

Yalçın Tura (Besteci)

Rengim Gökmen (Orkestra Şefi- SCAMV Danışma Kurulu Başkan V. )

Bujor Hoinic (Besteci-Orkestra Şefi )

Turgay Erdener (Besteci)

Hasan Uçarsu (Besteci )

Özkan Manav (Besteci)

Işın Metin (Orkestra Şefi )

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı

Ulusal Beste Yarışması Şartnamesi

1. Amaç:

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ‘nın kuruluşunun 40. ve Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 30. yıldönümü kutlamak, Türk beste dağarına yeni orkestra yapıtları kazandırmak amacıyla bir ulusal beste yarışması düzenlenmiştir.

2. Yapıtlarda Aranacak Özellikler

a) Yapıtlar, yarışmanın amacına uygun, Vakıf ile festivalin yıldönümlerine yakışır

nitelikte olmalıdır.

b) Yarışmaya gönderilecek yapıt, üçlü orkestrayı geçmemek koşuluyla klasik senfonik orkestra

kadrosu için bestelenmiş olmalıdır. Yapıtta vokal ve koro kullanılmayacaktır.

c) Yapıtın süresi en az 12 dakika olmalı, 20 dakikayı geçmemelidir.

3. Katılma Koşulları

a) Yarışmaya her yaşta T.C. vatandaşları katılabilir. Ancak, Seçici Kurul üyeleri ile SCAMV

Yönetim ve Danışma Kurulları üyeleri yarışmaya katılamazlar.

b) Yarışmaya katılacak yapıt, daha önce seslendirilmemiş, başka bir yarışmaya sunulmamış, ödül

kazanmamış, telif hakları satılmamış ve kimseye devir edilmemiş olmalıdır.

c) Besteci, yarışmaya birden çok yapıtla katılabilir.

d) Dereceye giren ve özendirme ödülü kazanan yapıtların CD, kaset, video-CD ve DVD yapma

hakları Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’na ait olacaktır. Ödüllendirilen yapıtların şef partitürü ve

çalgı partileri SCAMV tarafından çoğaltılarak ilgili kuruluşlara dağıtılacaktır.

e) Besteciler, ödül kazanan yapıtların herhangi bir orkestra tarafından seslendirilmesi

sırasında, program kitapçığı ve notlarında yapıt adının yanısıra, yapıtın bestelenme amacı

ve kazandığı bu ödülün belirtilmesini sağlamayı kabul ederler.

f) Yarışmanın katılımcıları (yapıt sahipleri) bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş

sayılırlar.

4. Yapıtların Teslimi

a) Katılımcılar, yapıtın bilgisayarla yazılmış orkestra partisyonunu, A4 ya da A3 ebadında 6 nüsha

bilgisayar çıktısı olarak ciltli-spiralli biçimde; 6 nüsha CD kopyasıyla ve bilgisayarda dinlenebilir

formatta midi seslendirme CD’siyle birlikte

SEVDA CENAP AND MÜZİK VAKFI
ULUSAL BESTE YARIŞMASI
Tunalı Hilmi Caddesi No:114/ 43 06700-ANKARA

adresine iadeli taahhütlü posta veya özel kargo ile gönderirler. Teslimat makbuz karşılığı elden de

yapılabilir.

b) Yapıt teslimiyle ilgili Şartnamede aşağıda belirtilen koşullara uymayan yapıtlar, yarışma dışı

bırakılırlar.

c) Yarışmaya katılacak yapıtlar, 11 Ocak 2013 Perşembe günü saat 17.00’den önce PTT, özel

kargo ya da elden Vakfa ulaşmış veya teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun

belirtilen tarihten sonra ulaşacak yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Teslimattaki olası

gecikme ve kayıplardan SCAMV sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, olası gönderi süresini dikkate

almak zorundadır.

c) Yarışmaya gönderilen partisyonlar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza ve benzeri

işaretler bulunmayacak, her yapıta besteci tarafından rakamlardan oluşturulacak beş haneli bir

“rumuz” verilecektir.

d) Teslimat zarfı üzerine ve partisyonda birinci sayfanın sağ üst köşesine, CD’nin üzerine sadece bu

rumuz yazılacaktır. Yarışmaya birden çok yapıtla katılan besteciler her yapıt için başka bir rumuz

kullanacaklardır.

d) Katılımcı besteci, her yapıtı için ayrı ve kapalı, üzerinde yapıtı için kullandığı rumuz

ile SEVDA CENAP AND MÜZİK VAKFI ULUSAL BESTE YARIŞMASI ibaresi yazılı bir

“kimlik zarfı” düzenleyecektir. Standart mektup zarfı ebadındaki bu zarfın üzerinde, başkaca bir

işaret ve yazı bulunmayacaktır.

Zarfın içinde yapıtın rumuzu, bestecinin adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, banka

hesap IBAN numarası, telefon ve e-posta adresini içeren bir belge ile bir adet portre fotoğrafı

bulunacaktır.

Ayrıca “kimlik zarfı”na, şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten,

imzalı ve tarihli bir taahhütname konulacaktır.

“Kimlik zarfı” kapağı yapıştırılmış olarak, teslimat zarfının içine yerleştirilecektir.

e) Dereceye giremeyen yapıtların kimlik zarfları açılmayacaktır. Sonuçların açıklanmasını izleyen

iki ay içinde bu zarflar sahipleri veya temsilcileri tarafından, daha önce Vakıftan verilen alındı

belgesi ibraz edilerek ve seçilen rumuz belirtilerek geri alınabilir. İki aylık sürede geri alınmayan

katılımcı zarflarından SCAMV sorumlu değildir.

5. Seçici Kurul :

a) Başkan ve üyeler:

İlhan Usmanbaş (Besteci –- Jüri Başkanı)

Gürer Aykal (Şef – SCAMV Danışma Kurulu Başkanı)

Yalçın Tura (Besteci)

Rengim Gökmen (Orkestra Şefi- SCAMV Danışma Kurulu Başkan V. )

Bujor Hoinic (Besteci-Orkestra Şefi )

Turgay Erdener (Besteci)

Hasan Uçarsu (Besteci )

Özkan Manav (Besteci)

Işın Metin (Orkestra Şefi )

b) Yarışma Sekreteryası

Yarışma ve Seçici Kurul toplantısıyla ilgili çalışmalar, SCAMV Sekreteryası tarafından

yürütülür.

c) Seçici Kurul Çalışmaları

Yarışmaya katılan yapıtlar, önceden incelemeleri için jüri üyelerine ulaştırılacak, jürinin

değerlendirme toplantısı 2013 yılı Şubat ayında SCAMV tarafından belirlenecek günde

Ankara’da yapılacaktır.

Şartnameye biçimsel olarak uygunluk ölçütünü yerine getiren yapıtlar, jüri tarafından amaca ve

geçerli kompozisyon tekniklerine uygunluk, özgünlük, biçim, müzikal ve söylem tutarlılığı gibi

ölçütler üzerinden ilk değerlendirmeye tabi tutulur.

Seçici Kurul üyelerinden mazeret bildirerek değerlendirme toplantısına katılamayacağını beyan

eden olursa, en iyi bulduğu ilk beş yapıtın rumuzlarını yazılı olarak SCAMV’na, jüri

toplantısı günü elde olacak biçimde göndermesi beklenir.

Her üye, en iyi bulduğu beş yapıtı 20 tam puan sistemine göre verdiği puanlarla “rumuz”larına

göre belirler. En fazla puan toplamış beş yapıt finale kalmış kabul edilir. Finale kalan bu yapıtlar,

seçici kurul tarafından yeniden değerlendirmeye tabi tutularak yarışmada ilk üç dereceye giren ve

özendirme ödülü alan yapıtlar belirlenir. Dereceye giren ve seslendirilmeye değer görülen beş

yapıta ait kimlik zarfları, rumuzlarına göre Yarışma Sekreteryası tarafından seçici kurul üyeleri

önünde açılarak, sonuç tutanaklara geçirilir.

6. Ödüller:

1. Ödülü: 12.000 TL ( 30. Uluslararası Müzik Festivali açılış konserinde seslendirme)

2. Ödülü : 10.000 TL ( 30. Uluslararası Müzik Festivali kapanış konserinde seslendirme)

3. Ödülü : 8.000 TL ( 2013-14 Sezonunda seslendirme)

Özendirme Ödülü: 5.000 TL (Seslendirilmesi SCAMV tarafından sağlanacaktır)

Özendirme Ödülü: 5.000 TL (Seslendirilmesi SCAMV tarafından sağlanacaktır)

7. Sonucun Duyurulması:

Yarışmanın sonucu SCAMV tarafından Seçici Kurul toplantısının tamamlanmasının ertesinde bir basın bülteniyle açıklanır. Sonuçlar Vakfın web sitesine de yerleştirilerek duyurulur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin