Sessiz Doğa

“Sessiz Doğa 2” işitme engelli ortaokul 5,6,7, ve 8. sınıf öğrencilerinin doğa eğitimi alabilmelerini ve böylelikle toplumumuzun bir parçası olan işitme engelli öğrencilerimizin de doğa farkındalıklarının artırılmasını hedefleyen bir TÜBİTAK doğa eğitimi ve bilim okulları projesidir.

“Ayrıca Sessiz Doğa 2”; hedef kitlesi bakımından işitme engelli bireylerin doğa eğitimi alma imkanı
bulduğu tek TÜBİTAK projesidir.

Projemiz çerçevesinde hedef kitle olarak düşünülen ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki işitsel engelli öğrencilere yöremizde yer alan milli park, tabiat parkı ve ekolojik – biyolojik öneme sahip alanları, müzeleri, yaban hayvanlarıyla buluşabilecekleri alanları ve bu alanlar bazında biyolojik ve ekolojik obje, kavram, doğal olay ve oluşumların tanıtılması, öğretilmesi suretiyle onlara; Doğa, Korunan Doğal Alanlar ve doğa eğitimi konusunda bilgi kazandırmak, eğitilecek öğrenci grubunu korunan doğal alanlar, çevre ve ekoloji alanında bilgilendirerek bu konuların sevilmesini sağlamak, aldıkları bilgi-kültür ve tecrübeyi diğer öğrenci arkadaşlarına aktarmaları sayesinde doğa ve ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasına hizmet etmektir.

Bu amaç ile birlikte;

Doğa bilgisini doğal alanlarda bizzat görerek ve göstererek öğretmek

Doğal alanlarda yer alan flora ve fauna bilgisini uygulamalı ve bizzat yaşayarak öğretmek ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Doğayı bir laboratuvar olarak kullanabileceğini göstermek

Katılımcıların doğaya uyum sağlamlarını öğretmek ve böylece yaşadıkları dünyada doğanın bir parçası olduklarını göstermek

İnsanların doğal alanlar üzerindeki kullanımlarını ve bu kullanım sonucu yarattıkları etkileri aktarmak

Gidilen alanlarda bilimsel bilgilerin ışığında, alanlarda yer alan tarihi eserler ve kültürel zenginliklerini göstermek ve bilgi vermek

Eğitim hayatları boyunca gördükleri teorik bilgilerin yanında, uygulamalı eğitiminde bilgi aktarma metodu olduğunu göstermek de amaçlarımız içerisinde sayılabilir.

 

İşitme ve konuşma engelli, 5, 6, 7, 8. sınıf ilköğretim öğrencileri, Türkiye’nin farklı özel eğitim veren ilköğretim okullarında okuyan öğrenciler ve Devlet okullarında eğitim gören işitme ve konuşma engelli öğrenciler başvuru formunu doldurarak projemize katılımcı olarak başvurabilirler.
AMAÇ
Projemiz çerçevesinde hedef kitle olarak düşünülen ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki işitsel engelli öğrencilere yöremizde yer alan milli park, tabiat parkı ve ekolojik – biyolojik öneme sahip alanları, müzeleri, yaban hayvanlarıyla buluşabilecekleri alanları ve bu alanlar bazında biyolojik ve ekolojik obje, kavram, doğal olay ve oluşumların tanıtılması, öğretilmesi suretiyle onlara; Doğa, Korunan Doğal Alanlar ve doğa eğitimi konusunda bilgi kazandırmak, eğitilecek öğrenci grubunu korunan doğal alanlar, çevre ve ekoloji alanında bilgilendirerek bu konuların sevilmesini sağlamak, aldıkları bilgi-kültür ve tecrübeyi diğer öğrenci arkadaşlarına aktarmaları sayesinde doğa ve ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasına hizmet etmektir.

Bu amaç ile birlikte;
Doğa bilgisini doğal alanlarda bizzat görerek ve göstererek öğretmek
Doğal alanlarda yer alan flora ve fauna bilgisini uygulamalı ve bizzat yaşayarak öğretmek ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Doğayı bir laboratuvar olarak kullanabileceğini göstermek
Katılımcıların doğaya uyum sağlamlarını öğretmek ve böylece yaşadıkları dünyada doğanın bir parçası olduklarını göstermek
İnsanların doğal alanlar üzerindeki kullanımlarını ve bu kullanım sonucu yarattıkları etkileri aktarmak
Gidilen alanlarda bilimsel bilgilerin ışığında, alanlarda yer alan tarihi eserler ve kültürel zenginliklerini göstermek ve bilgi vermek
Eğitim hayatları boyunca gördükleri teorik bilgilerin yanında, uygulamalı eğitiminde bilgi aktarma metodu olduğunu göstermek.

HEDEF KİTLE
İşitme ve konuşma engelli,
5, 6, 7, 8. sınıf ilköğretim öğrencileri,
Türkiye’nin farklı özel eğitim veren ilköğretim okullarında okuyan öğrenciler ve
Devlet okullarında eğitim gören işitme ve konuşma engelli öğrenciler projemize katılımcı olarak başvurabilirler.

PROJE EKİBİ
Öğr. Gör. Canpolat KAYA

Projedeki Görevi: Yürütücü

Uzmanlık Alanı: Etnobotanik

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Öğr. Gör. Emre KUZUGÜDENLİ

Projedeki Görevi: Uzman

Uzmanlık Alanı: Orman Ekolojisi

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Prof. Dr. Musa GENÇ

Projedeki Görevi: Uzman

Uzmanlık Alanı: Silvikültür

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Yakup KÜTÜK

Projedeki Görevi: Uzman

Uzmanlık Alanı: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Görev Yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Isparta İl Müdürlüğü

Prof. Dr. Serdar CARUS

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Orman Ağaçlarının Hasılatı

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Prof. Dr. Seyfettin ÇAKMAK

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Fizik

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa AVCI

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Entomoloji

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Doç. Dr. Süleyman GÜLCÜ

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Orman Fidanlığı

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Prof. Dr. Atila GÜL

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Kent ve Peyzaj

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Doç. Dr. Ayşen DAVRAZ

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Jeoloji

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Yasin KARATEPE

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Ekoloji

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Orman Ekolojisi ve Modelleme

Görev Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Ayhan AKYOL

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Orman Ekonomisi

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

M. Esad ÖZKAN

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Hikaye

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Ayşe Gülden ADAY KAYA

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Orman Hastalıkları

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Recai DURAN

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Şehir Tarihi

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Öğr. Gör. Hüseyin GÖKTAŞ

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Bahçe Bitkileri

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Erdoğan AKAR

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Drama Eğitimleri

Görev Yeri: Isparta Halk Eğitim Merkezi

Öğr. Gör. Ahmet MERT

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Orientering

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Ziraat Müh. H. Hande URSAVAŞ

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Bahçe Bitkileri

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Orman Müh. S. Sebahat ASLAN

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Orman Botaniği

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Yük. Ziraat Müh. Esra KAYA

Projedeki Görevi: Eğitmen

Uzmanlık Alanı: Zootekni

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Mustafa ARSLAN

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: Kameraman

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Orman Müh. Selçuk KÜTÜK

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: Multimedia

Canan KUZUGÜDENLİ

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: Beslenme Uzmanı

Yusuf ULUDAĞ

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: Lojistik

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Orman Yük. Müh. Sema ÜLKER

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: Korunan Alanlar

Görev Yeri: Isparta Milli Parklar Şube Müdürlüğü

Orman Müh. Özer KATLANIR

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: Kamp Sorumlusu

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Orman Müh. Samet DİRLİK

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: Drama Organizasyonu

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Biyolog Özgür Durmuş KAYA

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: Müze Koordinasyonu

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Arş. Gör. Funda OSKAY

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: Fitopatoloji

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

İsmail AKDUT

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: Fitopatoloji

Görev Yeri: SDÜ Orman Fakültesi

Ahmet YAVUZ

Projedeki Görevi: Rehber

Uzmanlık Alanı: İşaret Dili Uzmanı

İLETİŞİM
Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Gündoğdu Mah.Cumhuriyet Cad. Kerim Tutuş Sok. No:2/101 Yenişarbademli / Isparta P.K: 32850
Telefon: 0246 431 47 47
Fax: 0246 431 45 65
E-posta: ybmyo@sdu.edu.tr