Sessiz Doğa 5

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri tarafından finanse edilen, işitme engelli öğrencilerin doğa farkındalıklarını artırabilmek ve bilgi düzeylerini geliştirmek amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen“Sessiz doğa 5” projesi, beşinci kez kapılarını ilgili gruplara açtı.

Baş döndüren teknolojik gelişmeler, her geçen gün artan iş yükü, gittikçe zorlaşan sınav müfredatı; kısacası hayatımızdaki pek çok gelişmenin aslında hayatın kaynağı olan doğayla aramıza görünmez bir duvar ördüğü kuşkusuzdur. Bu durum özellikle de şehir merkezlerinde yaşayanlar için kaçınılmazdır. İnsanı doğayla tekrar buluşturmanın önemli oluşu bu alanda çalışma, araştırma ve proje hazırlama konusunu gündeme getirmiştir. Bu kapsamda pek çok proje hazırlanmış ve uygun görülenler araştırma kurumları ve bazı vakıflar tarafından desteklenmiştir. Eğitim projeleri tasarlanırken toplumun tamamının hedef alınması gereklidir, zira eğitim; hangi yaş, cinsiyet, sosyal statü ve meslek grubundan olursanız olun kaçınılmaz zorunluluktur. Bu bağlamda toplumun bir parçası olan engelli bireylerin de eğitim almaları sağlanmalıdır. “Sessiz Doğa 4” adını verdiğimiz bu doğa eğitimi projemizde ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki işitme engelli öğrencilerimizin alanında uzman ve doğa eğitimi konusunda deneyimli akademik personeller tarafından eğitilmesi ön görülmüştür. Ayrıca bu bağlamda önceki proje dönemlerinde tarafımızdan yürütülen “Sessiz Doğa”, “Sessiz Doğa 2” ve “Sessiz Doğa 3” isimli projeler hedef kitleyi tanıma, anlama ve deneyim kazanma noktasında ekibimize avantaj sağlamıştır.

Projenin amacı; sosyal, bilimsel, teknolojik ve kültürel yönlerini de kapsayacak biçimde, doğanın gerçek dilini kullanarak, çevre eğitiminde disiplinler arası ve bütüncül bir eğitim-öğretim programı geliştirebilmek, işitme engelli ortaokul öğrencileri için de doğa farkındalığı oluşturabilmektir. Projemizde hedeflenen bu doğa farkındalığının yanında işitme engelli öğrenciler için sosyalleşme, özgüven ve sorumluluk artımı da şüphesiz çıktılar arasında yer alacaktır.

Önemli Not:

Katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Eğitim konusunda, toplumu tasarlarken, bir toplum modeli ortaya koyarken, o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek plan yapmak gerekir. Bu bağlamda TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında tüm meslek ve yaş gruplarından katılımcılara gerekli doğa eğitimleri verilirken işitme engelli öğrencilerin doğa eğitimi alabilmeleri konusunda geçen dönemlerde tarafımızdan yürütülen “Sessiz Doğa”, “Sessiz Doğa 2” ve “Sessiz Doğa 3” isimli proje dışında herhangi bir projeye rastlanmadığından bu proje de ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında eğitim gören işitme engelli öğrencilerimizin doğa eğitimi almaları hedeflenmiştir.

Proje ile hedef kitleye kazandırmayı amaçladıklarımız ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Tabiatı; onun diliyle ve onunla birlikte tanıtmak, tabiat zenginliklerine yönelik ekolojik bir bakış açısı kazandırmak
2. Yöremizde bulunan Milli Park, Tabiat Parkı, Sulak alanlar gibi korunan doğal alanların tanınması ve buralardaki flora ve fauna türleri hakkında yerinde verilecek görsel bilgilerle, müze, laboratuvar ve üretim çiftliği gibi alanlardaki mevcut bilgiyi de kullanarak hedef kitlenin bilgi dağarcığına doğal-ekolojik unsurlar eklemek
3. Yaban hayvanlarının doğal denge içerisinde konumunu ve önemini, yaşama ortamlarında görmek, izlemek ve öğrenme fırsatı vermek.
4. Flora elemanlarının doğal denge içerisinde konumunu ve önemini, yaşama ortamlarında görmek, izlemek ve öğrenme fırsatı vermek.
5. Tabiat ile ilgili bilimsel süreçleri yerinde görmek ve göstermek.
6. Öğrencilere çevrelerini tanımaya çalışma ve doğayı öğrenmeye ilgi ve istek duymaları yönünde yeti kazandırmak.
7. Farklı il ve okullardan gelen işitme engelli öğrencilerimizin kaynaşma, sosyalleşme, çevre duyarlılığı ve sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yapıcı ve katılımcı bir çevre ya da doğa programı geliştirmek.
Gerçekleştirilecek olan eğitim, katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla bizzat doğanın içinde “doğal denge” denilen olağanüstü uyumun algılanmasına ve bu uyumun bozulmasını önleyici kimi önermelerin olduğu, ekoloji tabanlı bir eğitim uygulamasıdır. Böylece ekosistemler, tüm öğe ve işlevleri ile bir bütün olarak anlatılacak ve anlaşılacaktır. Bu işlevlerin insan bağlantısı, başka bir deyişle yaşam için gerekliliği ve öneminin kavranması da sağlanmış olacaktır.