SERİMYA MATEMATİK YARIŞMASI

VI. İlköğretim 5. Sınıflar Arası

MATEMATİK YARIŞMASI

KATILIM ŞARTLARI
 Yarışmaya her okuldan 15 öğrenci başvurabilir.
 Yarışmaya ferdi başvuru, kendi okulundan grup olarak katılım olmadığı takdirde olabilecektir. 
 Yarışma soruları 5.sınıfın programına ve seviyesine bağlı olarak hazırlanacaktır.
 Yarışma 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama 120 dakika olup 40 sorudan (Çoktan Seçmeli) oluşmaktadır. 2. Aşama 1. aşamayı geçen ilk 200 öğrenciye uygulanacaktır. 2. Aşama Sınavı 90 dakika olup 10 Klasik sorudan oluşmaktadır.
 Her okul bir öğretmen tarafından temsil edilecektir.
 Yarışma soruları bir kurul tarafından hazırlanacak, sorular gizli tutulacaktır. 
 Yarışmaya Özel Servergazi İlköğretim Okulu öğrencileri katılmayacaktır.
 Sınav soruları ve cevapları  10/05/2011 Günü internet sitemizde açıklanacak ve ödüller 14/05/2011 tarihinde yapılacak 2.Aşama sınavından sonra aynı gün verilecektir.
 Başvurular online şeklinde www.servergazi.k12.tr adresinden yapılacak olup başvuru çıktısı alınıp Okul tarafından onaylandıktan sonra Özel Servergazi İlköğretim Okuluna fakslanacaktır. 
 Ferdi başvuru yapacak adaylar online çıktıyı  kendi okullarına onaylatıp okulumuza faks çekeceklerdir.
 Bilgilerin doğruluğundan ilgili okul müdürü sorumludur.

  DEĞERLENDİRME
 5.sınıf düzeyine göre değerlendirilecektir. 
 I. Aşamadaki 40 test sorusunun her biri 1 puan, 2.Aşamadaki 10 klasik sorunun toplam değeri 40 puandır. 
 I. ve II. Aşamada puan eşitliği durumunda öğrencinin gün ay yıl olarak doğum tarihi dikkate alınır ve yaşı küçük olan öğrenci tercih edilir. 
 Öğrencinin genel sınav puanı I. ve II. Aşama sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 Genel sınav puanı değerlendirmesinde puan eşitliği halinde II. Aşamadan daha yüksek puan alan öğrenci  sıralamada önde yer alacaktır.
Son Başvuru Tarihi

02 Mayıs 2011