Serik Genç Fikirler Proje Yarışması

Serik Genç Fikirler Proje Yarışması

“SERİK GENÇ FİKİR 2018” Yarışması Nedir?
Lise öğrenimi gören, 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabileceği sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasıdır.

AMAÇ
Yarışmanın amacı; lise öğrencilerinin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmelerini, düşünmelerini ve harekete geçmelerini sağlamak, sosyal sorumluluk konusundaki vizyonlarını genişletip öğrencileri motive ederek başarıyı ödüllendirmektir.

GENEL KOŞULLAR YARIŞMAYA KATILIM
• Yarışmaya; sosyal sorumluluk fikirlerini paylaşmak isteyen, Serik’te 10. ve 11. sınıflarda lise öğrenimi gören tüm öğrenciler katılabilir.
• Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi, grup oluşturarak da katılabilir.
• Bir grup en fazla 3 kişiden oluşabilir.
• Bir kişi veya grup dilediği kadar farklı proje ile başvuruda bulunabilir.
• Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır.
• Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya jüri üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamazlar.
• Yarışmada 10 projeden az başvuru olan kategori olursa seçici kurul o kategoride ödül vermeme hakkını saklı tutacaktır.

BAŞVURU ESASLARI
Başvurular;
• Öğrenci Kimliği Fotokopisi veya öğrenci Belgesinin,
• Bir adet fotoğrafın (grup ise katılımcı grubun toplu fotoğrafı)
• Örnek Proje Formatında hazırlanan proje dosyasının www.serikgencfikir.com web sitesindeki başvuru alanına yüklenmesi ile gerçekleştirilmiş olacaktır.

Başvuru Alanında;
• Öğrencinin ismi, okul, bölüm adı ve iletişim bilgileri,
• Projenin adı ve kategorisi (Tek bir kategori belirtilecektir),
• Eğer grup katılımıysa diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, okul, bölüm adı ve iletişim bilgisi) ile birlikte grup ismi,
• Katılım koşullarının onay butonu yer alır.

Not:
Yarışmaya başvurunun tamamlanması için tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.
• Örnek Proje Formatında
• Proje kategorisi,
• Projenin adı,
• Projenin amacı,
• Projenin hedef kitlesi,
• Proje süresi,
• Projenin yaratacağı fayda,
• Varsa işbirliği yapılacak kurumlar, STK’lar,
• Uygulama adımları,
• Proje bütçesi,
• Proje özeti yer alır.

Örnek proje format www.serikgencfikir.com web sitesindeki başvuru alanından indirilerek doldurulmalıdır. Örnek başvuru formatına uygun hazırlanmayan projeler dikkate alınmayacaktır. Yarışmaya gönderilen projeler iade edilmez.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
Yarışmaya aşağıdaki sosyal sorumluluk kategorilerinden başvuru yapılabilir. Yarışmacılar, yarışmaya aynı veya farklı kategorideki projelere dilediği kadar farklı projeyle katılabilirler.

Çevre: Çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler bularak, doğal kaynakların verimli kullanılması ve ekolojik dengenin korunması ile çevreye daha az zarar verilmesini sağlayan proje fikirlerini kapsar.

Eğitim: Bireylerin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, toplumun geliştirilmesi, eğitim konusunda kamuoyunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik proje fikirlerini kapsar.

Kültür-Sanat: Müzik, dans, görsel sanatlar, sahne sanatları, sinema, tiyatro gibi alanların desteklenmesi, kültürel ve sanatsal değerlerin geliştirilmesi, sanatçıların desteklenmesi ve yaratıcılığın artırılması gibi proje fikirlerini kapsar.

Spor: Spor alanındaki katılımlarda amaç topluma bilinçli spor yapma alışkanlığı kazandırılarak sağlıklı yaşam sürülmesine yardımcı olunması, genç sporcuların desteklenmesi ve sporun hayatın bir parçası haline getirilmesine destek sağlanmasıdır.

Toplumsal: Engelliler, kadın hakları, kimsesiz çocuklar, yaşlılar vb. konularda farkındalık yaratılması, çözüm üretilmesi, toplumsal duyarlılıkların geliştirmesini sağlayacak proje fikirlerini kapsar.

GENÇ SERİK 2018 -SÜREÇ
Projelerin Son Teslim Tarihi: 23 Şubat 2018
Jüri Toplantısı: Nisan 2018
Sosyal Medya Oylaması: 13-20 Nisan 2018 Ödül
Töreni: Nisan 2018

PROJELERİN TESLİM YERİ VE İLETİŞİM
Projeler en geç 23 Şubat 2018 tarihine kadar yarışmanın web sitesi www.serikgencfikir.com adresine ya da bizzat Serik Belediyesi Yazı İşlerine elden teslim edilmelidir. Mail olarak iletilen başvurular geçersiz sayılacaktır.