Şerif Akboğa Petrol Lisesi Biyoloji Müzesi

Biyoloji müzesi çalışmasının amacı; Öğrenci gözünde pek sevilmeyen, zor, sınav başarı ortalaması düşük, öğrenci gözünde kâbusa dönen bu dersin; Öğrenci merkezli, deney odaklı, araştırmaya dönük ve materyal geliştirmeye yönelik bir çalışma olup eğitim ve öğretimde var olan eğitim ve öğretim metotlarının tamamının ışığında eğitimde yeni bir tarz ve uygulamadır. Bu çalışmamız yaklaşık iki aylık bir süre içerisinde Bilim ve Proje uzmanı Biyoloji öğretmenimiz İbrahim Koç’un rehberliğinde yaklaşık 1000 öğrencinin katılımı ile 20 bölüm toplamında 2100 den fazla materyal ve araç gereçten oluşmaktadır. Müzemizde bulunan başlıca bölümler; içi doldurulmuş hayvanlar, böcek ve kelebek çeşitleri, kemik ve iskelet çeşitleri, kök-yaprak-çiçek çeşitleri, tüy ve telek çeşitleri, deniz kabukluları çeşitleri, kimyasal çözelti içinde iç organları-balıklar-değişik biyolojik varlıklar-yumurta çeşitleri, kayaç ve toprak çeşitleri, tohum bankası, akvaryum, bitkisel ilaç bankası bulunmaktadır.

Bu proje ile Biyoloji öğretmenimiz İbrahim Koç EMEPYA(Eğitimde metod geliştirme proje yarışması) Öğretmenler Yarışıyor 2010 yarışmasında Biyoloji ve Fen Bilimleri dalında Türkiye 1. si olmuştur. Ayrıca GAP Eğitim Bilim ve Proje yarışmalarında ortaöğretim tüm dallarda 1. olmuştur.