Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü

SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ

1. Serhat Özyar’ın anısını, bilimi ülke yaşamında etkin bir güç haline getirmeye katkıda bulunarak yaşatmak için, her yıl “Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü” verilmektedir. Ödül, alan kısıtlaması olmaksızın doktorasını Türkiye’de bir üniversitede tamamlamış, bu çalışmasıyla ülkemizin bilim gündemindeki temel sorunlardan birinin çözümüne yönelik sonuçlar elde etmiş ve daha önce bu ödüle aday olmamış genç araştırmacılara verilir.

2. 2012 yılı ödülleri için başvuruların 3 Şubat 2012 Cuma çalışma günü bitimine dek yapılması gereklidir. Ödüle ilişkin sonuçlar, en geç 13 Nisan 2012 Cuma gününe kadar açıklanır.

3. Ödüle aday gösterilen araştırmacıların, doktoralarını Türkiye’de bir üniversitede, 1 Ocak 2011- 3 Şubat 2012 tarihleri arasında tamamlamış olmaları gerekmektedir. Adayın doktora tez yöneticisi ya da bağlı bulunduğu kurum başvuruda bulunabileceği gibi, adayın kendisi de ödüle doğrudan başvurabilir.

4. Başvuruda, doktora tezinin Türkçe bir özetiyle, bu çalışmanın ülkenin bilim gündemiyle olan ilişkisinin açık ve ayrıntılı biçimde ortaya konulduğu adaylık gösterilme gerekçesinin yer alması gerekir. Bunun yanısıra, adayın özgeçmişi ve yayın listesi başvuru dosyasında bulunmalıdır.

5. 2012 başvuruları, Prof. Dr. Ali Gökmen, Doç. Dr. Çağatay Keskinok, Prof. Dr. Işık Bökesoy, Mehmet Bozkırlıoğlu, Doç. Dr. Melek Diker Yücel, Doç. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Prof. Dr. Semih Koray ve Tarık Öden’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

6. 2012 yılında ödülü kazanan genç bilim insanına 3000 TL para ödülü ve plaket verilecektir. Ödül, 24 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Serhat Özyar’ı anma etkinlikleri sırasında verilecektir. Törende, ödülü kazanan bilim insanının çalışmasıyla ilgili bir sunuş yapması beklenmektedir.

7. Birden fazla adayın ödüle layık görülmesi durumunda, para ödülü aralarında paylaştırılır.

8. Ödül, Bilim ve Ütopya Kooperatifi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği tarafından ortaklaşa verilmektedir.

9. Gerekli bilgi ve başvuru için;

      Tel / Faks : (312) 210 42 25
      Adres : ODTÜ Güneşevi 06531 ODTÜ – ANKARA
      E-posta : oed@metu.edu.tr
Örün sayfası: www.oed.org.tr

 

 
                 SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ
                                                        ADAY ÖNERİ FORMU

 
Adı, soyadı:
 
Doğum yeri ve yılı:
 
Halen çalıştığı kurum:
 
Öğrenimi:
a. Lisans:

b. Yüksek Lisans:

c. Doktora:

Doktoranın tamamlandığı tarih:

Doktora tezinin başlığı:

Ana bilim dalı:

Tez jürisinin üyeleri, açık iletişim adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve bağlı oldukları kurumlar:

1.

2.

3.

4.

5.

Adayın haberleşme adresi:

Telefonu:

Faksı:

E-posta adresi:

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ELEKTRONİK VE BASILI BELGELERİN LİSTESİ:

 

Başvuru 3 Şubat 2012 tarihine kadar ve aşağıda açıklanan iki aşamayı içerecek şekilde yapılmalıdır.

I)  <oed@metu.edu.tr> adresine gönderilecek başvuru iletisine eklenecek dosyalar:

1. Aday öneri formu (örneği http: //www.oed.org.tr adresinde bulunabilir),
2. Fotoğraflı özgeçmiş ve yayın listesi,
3. Doktora tezinin Türkçe özeti,
4. Çalışmayı aday gösteren kişi (adayın kendisi de olabilir) ya da kurumun hazırladığı ayrıntılı aday gösterme gerekçesi.

II) “ODTÜ Güneşevi, 06800, Ankara” adresine ulaştırılacak belgeler:

1. Aday öneri formu (bir adet),
2. Fotoğraflı özgeçmiş ve yayın listesi (dört kopya),
3. Doktora tezinin Türkçe özeti (dört kopya),
4. Çalışmayı aday gösteren kişi ya da kurumun hazırladığı ayrıntılı aday gösterme gerekçesi (dört kopya),
5. Doktora tezi (üç kopya),
6. Doktora tezinin yüklenmiş olduğu dört adet yoğun disk (CD).