Seramik Tasarım Yarışması 2013

SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Seramik sanayii, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli sanayiilerinden
olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sanayii kollarından biridir.
1950’li yıllarda üretime başlayan Türk Seramik Sektörü, kısa sürede dünyanın en büyük seramik üreticilerinden biri
konumuna gelmiştir. Kalite ve yenilikçi tasarımları ile önemli başarılar elde eden Türk seramik sektörü modern
üretim teknolojileri kullanılarak üretilen ürünler ile iç pazar talebini karşılamanın yanı sıra önemli ölçüde ihracat
da gerçekleştirmektedir.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, düzenlediği “Seramik Tasarım Yarışması” ile çevreci
ve sağlıklı çözümler sunan seramiğin, değişen yaşam mekanlarında kullanılabilecek, yaratıcı tasarımlarla geleceğe
taşınmasını amaçlamaktadır.

Yarışma, geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları, değişen yaşam mekanları
ve ihtiyaçları ile sektörün yapısını dikkate alarak, yeni yaşam mekanlarına uygulanabilen, çevreye duyarlı,
sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar sunmaya davet etmektedir.

Seramik Tasarım Yarışması 2013

YARIŞMANIN AMAÇLARI

“Seramik Tasarım Yarışması”, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan Çimento, Cam, Seramik ve
Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’de seramik sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir
tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, yarışmanın amaçları arasında,

 Seramik ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve yurtdışında Türk seramik sektörünün rekabet
gücünü artırmak,
 Sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
 Sektörün yurt dışında Türk seramik imajını yükseltmek ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
 Nihai tüketici ve profesyonel kullanıcı isteklerine cevap vermek,
 Bitmiş ürün ihraç etmenin yanı sıra rekabette de öne geçerek dünya seramik sektöründe söz sahibi olacak
tasarımlar yaratmak,
 Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
 Endüstriyel tasarım ile seramik ürün grubuna kazandırılacak ilave katma değerlerin yaygınlaştırılması ve
rekabette kazandıracağı avantajlar konusunda bir bilinç yaratmak,
 İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
 Türkiye’de üretici firmalar ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde
üreticiler ile buluşturmak,
 Geleceğin seramik pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak,
 İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite
koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre
sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim
ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan seramik karo ve
vitrifiye tasarımlarını sektöre kazandırmak, başta gelmektedir.

JÜRİNİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 Taşıdığı İhracat Potansiyeli
 Tasarım (İnovatif Olması, Estetik Olması, Rasyonel Olması, İşlevselliği)
 Teknoloji (Ar-Ge Projesi Yaratılması ve Teknolojik Detaylarla Güçlendirilmesi )
 Pazar (Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği, Üretim ve Kullanım Esnasında Malzeme ve Enerjiyi Etkin
Kullanması)
 Çevre (İnsan Sağlığına Dikkat Edilmesi, Çevreye Duyarlı Olması)
 Kullanım Senaryosu (Kullanım, Taşıma, Nakliye, Depolama ve Takma-Sökme Kolaylığı Sağlama, Kullanıcı
Güvenliğini Sağlaması, Kalite Koşullarına Uyumlu Olması)

YARIŞMANIN KONUSU

“Seramik Tasarım Yarışması” Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından; iki farklı
kategoride düzenlenmektedir. Bunlar:

1. Seramik Kaplama Malzemeleri: Seramik kaplama malzemesi, düşey veya eğik yüzeylere harç vb.
yapıştırıcı malzeme ile tespit edilen bitirici bir malzemedir. Niteliği kullanılacağı yere göre değişir.
Seramik malzeme ile kaplanacak duvar, döşeme vb. yüzeyler rijit yüzeyler olması gerekir. Elastik ve
hareketli yüzeyler rijit kaplama malzemesinin kaplanması için uygun yüzeyler değildirler. Bu nedenle
kaplanacak yüzeylerin beton, taş, tuğla, harç vb. gibi kargir malzeme niteliğinde olması gerekir.
Çoğunlukla döşeme kaplama ve duvar kaplama olarak iki türde kullanılır.

Çağdaş çizginin gereklerine uygun, estetik, hijyenik, yüksek mukavemetli, yapı ile eş değer ömürlü, ihraç
potansiyeline sahip, katma değer yaratan, sektöre ışık tutabilecek nitelikte ürünler olması
gerekmektedir.
2. Seramik Sağlık Gereçleri: Seramikten yapılmış ve genellikle banyo ve tuvaletlerde kullanılan
lavabo,lavabo ayağı, klozet, rezervuar, bide, pisuvar, helataşı, eviye, küvet, duş teknesi ürünleridir.
Çağdaş çizginin gereklerine uygun, estetik, hijyenik, insan sağlığına uygun, enerji tasarrufu sağlayan,
ihraç edilebilir ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler olması gerekmektedir.

Tasarımı yapılan ürünler için sunulacak projelerde malzeme olarak seramik malzemeler, gerekli görülen tüm
aksesuarlar ve diğer teknolojik malzemeler kullanılabilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmada;

 “Seramik Kaplama Malzemeleri”
 “Seramik Sağlık Gereçleri” olmak üzere 2 ayrı kategori bulunmaktadır.

2. Yarışma Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.)vatandaşlarına
açıktır.

3. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve halihazırda
yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve
Seramik Bölümleri yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin (sadece son sınıf öğrencileri) katılımına
açıktır. Profesyonel olarak sektörde veya sektör dışı çalışanlar yarışmaya katılamaz.

4. Yarışmacıların;

a- Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası
olmaması,
b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci
dereceden akrabası olmaması,
d- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

5. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış
olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır.
Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması
halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer
başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber
bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel
Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

6. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan
sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı
“www.ceramicsdesign.org” web sitesinde duyurulacaktır.

YARIŞMANIN AŞAMALARI

“Seramik Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

√ Birinci Aşama: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3
boyutunda, ölçekli ve beyaz zeminde bir tasarım önerisi istenilmektedir. Yarışmacıların tasarımlarını birinci
aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür.

√ İkinci Aşama: Birinci Aşamada her kategoriden jüri üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, ikinci aşamaya
katılmak üzere seçilecek ve ikinci aşamada yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek,
tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenecektir. İkinci
aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru “www.ceramicsdesign.org” web sitesinden yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar jüri üyelerince tekrar değerlendirilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm
projeler belirlenecektir. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

“Seramik Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

√ Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.ceramicsdesign.org”
web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

√ Tüm yarışmacılar web sitesinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, aşağıda listelenen
başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması ve yüklenmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler:

1) Kimlik Bilgi Formu (Başvuru Belgesi 1)
2) Taahhütname (Başvuru Belgesi 2)
3) Diploma veya Öğrenci Belgesi (Başvuru Belgesi 3)
4) Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Belgesi 4)
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Başvuru Belgesi 5)
6) Tasarım

 Yarışmacılar tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve
ölçekli olarak 2 farklı şekilde gönderecektir:

1) e-posta ile (yarisma@ceramicsdesign.org) adresine gönderilmeli,
(en fazla 3 MB boyutunda) (tüm yarışmacıların e-postada dosya ismini
projenin rumuzu olarak belirlemesi gerekmektedir)
2) Daha küçük boyutta web sayfasına doğrudan eklenmeli,
(en fazla 500 KB boyutunda)

 Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ
yazılacaktır. Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına ise kategori ve tasarım açıklaması (Ort. 100- 200 kelime)
yazılacaktır.

√ Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben her
yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun Orta Anadolu İhracatçılar Birliği (OAİB) Genel
Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru
yapmış sayılmayacaktır.

√ Birinci aşamada jüri üyeleri tarafından seçilen ve ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan tasarımların geliştirilerek
birinci aşamada olduğu gibi, web sitesi yoluyla OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilmesi gerekmektedir.

√ Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi
halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir.

√ Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar tasarımla
katılabileceklerdir.

√ Yarışmacılardan web sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek OAİB
Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.

√ Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri birinci aşamada sadece yarışma sekreteryası, ikinci
aşamadan itibaren ise jüri üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

√ Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek,
herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir
iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

√ Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlan Tarihi : 21 Ekim 2013
Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 20 Aralık 2013 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (1.Aşama) : 06 Ocak 2014
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 16 Şubat 2014 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (2.Aşama) : 27 Şubat 2014 (Unicera Fuarı 2. Gün)
Ödül Töreni Tarihi : 28 Şubat 2014 (Unicera Fuarı 3. Gün)
Ödüllü Projelerin Sergilenme Tarihleri : 10-23 Mart 2014

*Unicera Fuarı 26 Şubat-02 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

SEKRETERYA ADRESİ

Yarışma Sekreteryası Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği
Adres Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat/Çankaya ANKARA
Tel 0-312-446 70 39
Faks 0-312-446 96 05/447 01 80
E-Posta yarisma@ceramicsdesign.org
Web www.ceramicsdesign.org

JÜRİ ÜYELERİ

Seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri için iki ayrı jüri bulunmaktadır.

Seramik Kaplama Malzemeleri:

1- Ahmet T. YAMANER
2- Alev EBUZZİYA SIESBYE
3- Defne KOZ
4- Ece Ceylan BABA
5- E. Sertaç ERSAYIN
6- Sinem Bahar TUNÇELLİ
7- Tapani HYVONEN

Seramik Sağlık Gereçleri:

1- Arni AROMAA
2- Berna ERBİLEK
3- Can YALMAN
4- Erdem AKAN
5- Olaf BARSKI
6- Ömer Faruk YAKUPOĞLU
7- Tolga BERKAY

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Komite Başkanı : Bahadır KAYAN
Komite Üyesi : Ercüment ARICI
Komite Üyesi : Tolun VURAL
Komite Üyesi : Özkan AYDIN

YARIŞMA ÖDÜL TÖRENİNİN YERİ

Ödül Töreni “26. Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı” ile eşzamanlı olarak 28 Şubat 2014 Cuma günü
İstanbul’da yapılacaktır, mekan daha sonra belirlenecektir.

ÖDÜLLER

NAKDİ ÖDÜLLER

“Seramik Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 100.000,00 TL’lik ödül bulunmaktadır.

Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini,
ödül töreni sırasında çek olarak teslim alacak ve herhangi bir İşbankası Şubesi’nden 1 hafta sonra tahsil
edebileceklerdir.

1) SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ TASARIM ÖDÜLLERİ

 ÇCSİB Büyük Ödülü : 20.000 TL
 İkincilik Ödülü : 15.000 TL
 Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL
 SERKAP Ödülü : 5.000 TL

2) SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ TASARIM ÖDÜLLERİ

 ÇCSİB Büyük Ödülü : 20.000 TL
 İkincilik Ödülü : 15.000 TL
 Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL
 SERSA Ödülü : 5.000 TL

FUAR ZİYARETİ

Yarışmada jüri üyeleri tarafından belirlenecek her bir kategoriden birer kişi olmak üzere toplam iki kişi, Çimento,
Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından belirlenecek bir fuarı Birliğin belirleyeceği tarihler
arasında ve bütçe çerçevesinde ziyaret etme hakkına sahip olacaktır.

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacıların rumuzları 08 Ocak-16 Şubat 2014 tarihleri arasında
“www.ceramicsdesign.org” web sitesinde açıklanacaktır.

İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ise 28 Şubat 2014 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanıp, ödül
töreni sonrasında en geç beş iş günü içinde “www.ceramicsdesign.org” web sitesinde ilan edilecektir.

YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK TASARIMLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

Birinci aşamada her kategoriden jüri üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, ikinci aşamaya katılmak üzere
değerlendirme kriterlerine göre seçilecek ve yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek
tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden geliştirilmesi istenecektir. İkinci aşamaya
kalanlara ilişkin detaylı duyuru “www.ceramicsdesign.org” web sitesinden yapılacaktır.

İkinci aşamada ödül alacak tasarımlar jüri üyelerince tekrar değerlendirilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm
projeler belirlenecektir. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

TASARIM HAKLARI VE DİĞER ŞARTLAR

 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve
ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve
tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları
vardır.
 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer
bulunan tasarımları/projeleri farklı şehir ve ülkelerde sergileme/sergiletme hakkını saklı tuttuğu gibi,
yarışmaya katılan tüm projeleri arşivlemek hakkına süresiz sahip olacaktır.
 Yarışmaya katılan bütün tasarımların, fikri mülkiyet hakları yarışmacılara aittir. Yarışmayı düzenleyen ve
finanse eden İhracatçı Birliği (Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği) uygun
buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak
Ürünleri İhracatçıları Birliği üyelerinin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından
itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır. Söz konusu projelerin/tasarımların maddi
haklarının devri/satışı söz konusu olduğunda anılan süre boyunca Çimento, Cam, Seramik ve Toprak
Ürünleri İhracatçıları Birliği’ne öncelik tanınacağını katılımcılar kabul ve taahhüt etmişlerdir.
 Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliği (Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri
İhracatçıları Birliği), yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla,
bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak
sergileyebilir. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından katılımcıların
isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlayabilir.

 Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen
ve finanse eden İhracatçı Birliğini (Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği)
bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmacı
veya yarışmacıların ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Aksi durumlarda gerekli hukuki
yollara başvurulacaktır.
 Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ile herhangi bir derece için ödül verilmeyebilir veya yarışmanın ödül adedinde
değişiklik yapılabilir.
 Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde,
verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 İşbu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde Ankara mahkemeleri münhasıran yetkilidir.
 Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul etmişlerdir.

SEKRETERYA ADRESİ

Adres Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat/Çankaya ANKARA
Tel 0-312-447 27 40 / Dahili:182-185
Faks 0-312-446 96 05/447 01 80
E-Posta yarisma@ceramicsdesign.org