SERA GAZLARININ AYRIŞTIRILMASI

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

PROJENİN AMACI:Artan enerji lhtiyacı ve kullanımı sonucu ortaya çıkan sera gazlarının çevreye ve canlılara verdiği zararları önlemek ve salınan sera gazlarının geri dönüşümünü sağlayacak yada tabiattaki miktarlarını canlılar için zararsız seviyelere getirebilecek araştırmalar yapmak.

PROJENİN HEDEFLERİ:1.Sera gazlarının doğal dönüşümünün (fotosentez v.s)haricinde ayrıştırılarak  doğaya geri kazandırılmasını sağlamak.

2.Sera gazlarının atmosferde artan miktarları sonucu canlılara ve eşyalara verdiği zararları asgariye indirmek.

3.Sera gazlarının sebep olduğuküresel ısınma ve buna bağlı olarak gelişen iklim değişiklikleri,çevre felaketleri v.s etkileriazaltmak yada dahada artmasını engellemek.

LİTERATÜR TARAMASI:

 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

1.Sera gazları,zaraları,geri dönüşümü bu gazların su su içinde çözünürlüğünün arttırılması ve su içinde elektrolizi hakkında kaynak taraması yapıldı.

ULAŞILAN SONUÇLAR:

1.Karbondioksitin sudaki  çözünürlüğü azdır.Su sıcaklığını yeterince düşük tutmak yada basıncı arttırmak çözünürlük miktarının arttırılmasında yardımcı olacaktır.

 

PROJENİN ÖZETİ:Sanayi bölgelerinde ve hava kirliliğinin yada sera gazlarının salınımının (özellikle karbondioksit)fazla olduğu bölgelerde sistem kurularak bir vakum yada pompa yardımıyla kapalı odacıklara alınıp burada bu gazların ayrıştırılması sağlanarak çalışmak istediğimiz gaz(kaynama noktası,donma noktası,çözünürlük farkı gibi yöntemler kullanılarak)saf halde elde edilebilir.Saflaştırılan bu gaz başka bir odacıkta su içerisinde çözündürülerek gerekli enerji verilip ayrıştırılması sağlanabilir.