Sera Gazları Nelerdir?

Sera Gazları
Sera Gazları

Sera gazları, atmosferdeki sıcaklığı arttırarak sera etkisi olarak bilinen doğal ısınmayı arttıran gazlardır. Bu gazlar, atmosferdeki doğal gazların yanı sıra insan faaliyetleriyle üretilen gazlardan da oluşur. En önemli sera gazları şunlardır:

  1. Karbondioksit (CO2): Fosil yakıtların yanması, ormansızlaştırma, sanayi faaliyetleri ve diğer insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan CO2, en önemli sera gazıdır. Atmosferdeki CO2 seviyesinin artması, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilişkilidir.
  2. Metan (CH4): Hayvanların sindirim sistemi, atıkların çürütülmesi, kömür madenleri ve doğal gaz üretimi gibi faaliyetler sonucu atmosfere salınan metan, ikinci en önemli sera gazıdır.
  3. Azot oksit (NOx): Fosil yakıt yanması, sanayi faaliyetleri, araç egzozları ve doğal kaynaklar gibi faaliyetler sonucu atmosfere salınan NOx gazları, küresel ısınma ve ozon tabakasındaki delikler gibi çevre sorunlarına neden olur.
  4. Florlu gazlar (HFC’ler, PFC’ler ve SF6): Endüstriyel süreçler, soğutucular, aerosoller, izolasyon malzemeleri ve diğer kullanımlar nedeniyle üretilen bu gazlar, ozon tabakasını delmeden küresel ısınma etkisi yaratırlar.

Sera gazlarının atmosferdeki miktarı arttıkça, küresel sıcaklıkların yükselmesine ve iklim değişikliğinin hızlanmasına neden olurlar. Bu nedenle, sera gazı emisyonlarının azaltılması, çevre koruma ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir konudur.