SEPET SEPET YUMURTA BÜYÜTMEYİ UNUTMA

SEPET SEPET YUMURTA BÜYÜTMEYİ UNUTMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ :İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE

OKUL ADI: Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Ecem Nur Yanıklar – Gülay Nermin Ahmed

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gülizar Yaşar

PROJE AMACI:
HAŞLANMIŞ YUMURTA SUYUNUN,BİTKİ GELİŞİMİNE OLUMLU BİR ETKİSİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

PROJE HEDEFİ:
1.YUMURTA KABUĞUNUN(TAVUK YUMURTASI) HANGİ MİNERALLERİ İÇERDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 2.HAŞLANMIŞ YUMURTADAKİ MİNERALLERİN SUYA GEÇİP GEÇMEDİĞİ,GEÇİYORSA HANGİ MİNERALLERİN SUYA GEÇTİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 3.HAŞLANMIŞ YUMURTA SUYUNUN BİTKİLER İÇİN BİR BESİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

PROJE ÖZETİ:
Bu projede haşlanmış yumurtasuyunun bitkiler için bir besin kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.Aynı boyda,aynı cins alınan,eşit şartlar altındaki bitkilerden haşlanmış yumurtasuyu ile beslenen bitki,şebekesuyu ile beslenen bitkiye göre dahaçok büyümüştür.Bu deneyden elde edilen veriler tablo ve grafiklere aktarılarak,haşlanmış yumurtadaki bazı mineral ve organik maddelerin suya geçtiği ve haşlanmış yumurtasuyunun bitki gelişimine olumlu bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Proje Takvimi: Proje konusunun belirlenmesi,hipotezlerin oluşturulması..24Eylül-5Ekim2007 Kaynak taraması..8Ekim-21Kasım2007 Laboratuvara numune verilmesi..18Ekim-19Ekim2007 Uygun bitki seçimi,temini..22Ekim-26Ekim2007 Deneylerin yapılması,verilerin toplanması..29Ekim-16Kasım2007 Sonuçların değerlendirilmesi..19Kasım-23Kasım2007 Proje Bütçesi:180YTL Kullanılan Yöntemler:Hipotez,deney yapma Hipotez *Yumurtakabuğu zenginbirmineral ve organikmadde deposudur *Haşlananyumurtadaki mineralveorganikmaddenin birkısmı suyageçer *Haşlanmışyumurtasuyunun bitki içiniyibir besinkaynağı olabileceğidüşünülür Gözlem-Deneyler *Yumurtakabuğunda %93,7kalsiyumkarbonat %1magnezyumkarbonat %1kalsiyumfosfat %3,3organikmaddebulunur. Haşlanmışyumurtadaki maddelerinsuya geçipgeçmediğini öğrenmekiçin,birlaboratuvara haşlanmışyumurtasuyu numunesiverildi.Laboratuvara verileceknumune 900mlye(öyle istendi) 18yumurta olarakhazırlandı. *Haşlanmışyumurtasuyunun bitkigelişimineetkisini öğrenmekiçin birdeneytasarlandı. 1.Eşitboyda 2adet sümbülbitkisialınarak,bunlardan birikontrolgrubu,birideneygrubu olarakseçildi. 2.Eşit şartlar altında,herhaftakontrolgrubu olarak seçilenbitkiye 150mlşebekesuyu,deneygrubuolarak seçilenbitkiye,içinde 15dk süreyle3yumurta haşlanmış 150mllik şebekesuyu verildi. 3.Deney süresince bitkiboyları ölçüldü. Sonuç *900mllik şebekesuyuiçin kalsiyum59,08mg/L magnezyum11,9mg/L fosfat0,024mg/L organikmadde 1,85mg/Ldir. 900mllik haşlanmışyumurtasuyu için kalsiyum68mg/L magnezyum16mg/L fosfat200,6mg/L organikmadde16,31mg/Ldir.Görüldüğügibi haşlananyumurtadaki mineralveorganikmaddenin birkısmı suyageçmiştir. *15güniçinde,kontrolgrububitki 7cmden,14,5cmye,deneygrububitki 7cmden,21cmye ulaşmıştır.Haşlanmışyumurtasuyu,bitkiler içinbesinkaynağı olarak kullanılabilir. İlgili Çalışmalar: http://www.iski.gov.tr/arasayfalar.php?sukalite2007

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması