“Senin Pencerenden” Lise Öğrencileri Kısa Film Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Kısa Film Yarışması

Erciyes Koleji Anadolu Lisesi organizasyonu “Kısa Film Yarışması” başlıyor. “Senin Pencerenden” kısa bir hikayeyle uzun bir yolculuğa ve hayallerinin yönetmeni olmaya hazır mısın?

Yarışma Özel Erciyes Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

KONU ve KAPSAM:

Doğa ve Çevre ana teması kapsamında “Senin Pencerenden” Doğamıza neler oluyor, yaşadığımız çevre, GDO, çevre kirliliği, yeşile yolculuk, nükleer enerji alt başlıklarını içermektedir. Ayrıca, yarışma kapsamında; Türkiye geneli resmî ve özel okullarda öğrenim gören lise öğrencileri, kurmaca, deneysel ve animasyon türlerinde, ev-karantinası, korku veya dijital içerik temalarından yardım alarak, sosyal mesaj içerecek şekilde belirlediği bir konu ile oluşturduğu, ön elemeyi geçmiş kısa filmler yarışacaktır.

AMAÇ :

Sinema sanatında özgün fikirler üretebilecek şekilde, öğrencinin sosyal mesaj içeren kapsam dahilinde belirlediği bir konuyu, çevrimiçi veya sosyal mesafe kuralları dahilinde hazırlayacağı içerik ile salgın şartlarında kısa filmin lise öğrencileri arasında gelişmesine katkıda bulunmak ve kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak yarışmanın temel amacıdır.

TÜRÜ :

Kısa Film Yarışması

BAŞVURU KOŞULLARI :

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya, Türkiye’deki okullarda okuyan “lise öğrencileri” katılabilir
Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
Filmler, “MP4” “MPEG2” veya “Mov” formatında tek bir kopya ile teslim edilmelidir.
Başvuruda bulunacak kısa filmlerde tür ve tema sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, deneysel, animasyon türlerinde olabilir.
Yarışmaya 8 Mart 2021’den sonra yapılmış filmler katılabilir.
Herhangi Liselerarası Kısa Film Yarışmasına önceden katılmış olan filmler yarışmaya tekrar katılamaz.
Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazısı, film ile bütünleşik bir biçimde olmalıdır. Altyazısı olmayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Özel Erciyes Anadolu Lisesi bu durumdan hukuki olarak sorumlu tutulamaz.
Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
Milli Eğitim genel ahlak ilkelerine uymayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışma koşulları Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
Özel Erciyes Anadolu Lisesinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonda öncelikli olarak Görsel Sanatlar ve İngilizce öğretmenleri görevlendirilecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılacaktır.
Yarışma“Sosyal Mesaj, Dijital İçerik, Korku veya Komedi” temalarını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır.
Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır. Filmler: “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb. formatlarda” hazırlanabilir.
“Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen öğrenciler tarafından yürütülür. Öğretmenler sadece danışmanlık görevi yapabilirler.
Film süresi en fazla 4 (dört) dakikadır.
Yarışmaya katılacak filmler, “WeTransfer” ile gönderilecektir. Nasıl kullanıldığı ve gönderileceği video olarak sitede yer almaktadır.
Katılımcılar Özel Erciyes Anadolu Lisesi resmi internet sitesi www.erciyeskoleji.com adresinden, “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi”ne ulaşabilir. “Başvuru Formu” nu doldurmak ve çekmiş oldukları filmlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
Yarışma kapsamında okulumuza gönderilen filmler kurumumuz tarafından muhafaza edilecektir.

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI:

Filmlerin yayınlanması ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. İzin alınmadan filmler yayınlanmayacaktır.
Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Özel Erciyes Anadolu Lisesine aittir.
Yarışmaya katılan eserler Özel Erciyes Anadolu Lisesi arşivinde muhafaza edilecektir. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
Ödülalankatılımcılarınbeyanvekabullerdışındahareketettiklerianlaşılıriseeldeettikleriödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
İŞLEMLER TARİH
Yarışma Duyurusunun Yapılması 08.03.2021
Eserlerin Okul Müdürlüklerine gönderilmesi için Son Tarih 15.05.2021
Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi 18.05.2021
Ödül Töreni 19.05.2021

DEĞERLENDİRME:

Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-1’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Özel Erciyes Anadolu Lisesi yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
TABLO -1 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Resimlerin Değerlendirme Kriterleri

Puan Derecesi
1- Senaryoda Özgünlük 5
2- Filmde Yaratıcılık 5
3- Filmin Yarışma Temasını İfade Edebilme Gücü 20
4- Filmde Duygu Ve Etkileyicilik 20
5- Filmin Çekim Tekniği Ve Kalitesi 20
6-Anlatım Dili Ve Kurgu 20
7-Süre Kullanımı 5
8-Filmin Adının Uygunluğu 5
TOPLAM 100

ÖDÜLLER:

Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve Seçici Kurul Özel Ödülü Tablo-2’de belirtildiği gibidir.
Ayrıca Seçici Kurul üyelerine teşekkür belgesi verilecektir.

TABLO-2 ÖDÜLLER

DERECE ÖĞRENCIYE VERILECEK ÖDÜLÜ
Birincilik 750 Türk Lirası
İkincilik 500 Türk Lirası
Üçüncülük 300 Türk Lirası

SONUÇLAR VE ÖDÜL TÖRENİ:

Değerlendirme sonuçları 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde www.erciyeskoleji.com resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Dereceye girenlere ödül töreni tarihi ve yeri telefon yolu ile bilgi verilecektir. Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin, yarışmaya ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi olarak kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde değişikliği en geç üç gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.

Ödül töreni yer bilgisi idare tarafından belirlenecek olup, dereceye kalan tüm katılımcılara bildirilecektir.

İLETİŞİM:

Adres: Harman Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi No:92, Talas/Kayseri
Tel: 444 2 384
E-posta: [email protected]
Web sitesi: www.erciyeskoleji.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

one × one =