Senin Geleceğin, Hepimizin Geleceği Burs Programı

Burs Öğrenci
Burs Programı

Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı kuruluşundan bu yana yürütülen ve temel faaliyetleri içerisinde yer alan Burs Programı kapsamında bugüne kadar 1677 öğrenciye karşılıksız burs imkanı sunduk.

Burs kapsamında Akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine karşılıksız nakit burs veya Bursa’da öğrenim görecek üniversite öğrencilerine Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nde konaklama bursu vermektedir.

GENEL KOŞULLAR
Burslardan faydalanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

T.C. vatandaşı olmak.
Yurt içindeki kamu eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak. Özel Üniversiteler, Vakıf Üniversiteleri, Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
Öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olmak.
Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. Disiplin cezası alan veya bu konuda yanlış beyanı tespit eidlen öğrencinin bursu sona erdirilir.
Başka bir kurumdan maaş, ücret ve/veya burs (kamu kuruluşlarınca verilen burslar hariç) almıyor olmak.
Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
Bursların kontenjan, kapsam, miktar ve koşulları her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
2020-2021 Yılı Eğitim ve Öğretim Dönemi?nde mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine burs verilecektir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Burs başvuruları her yıl Eylül ayında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın internet sitesinden burs başvuru formu doldurularak yapılır.
Başvuru yapan öğrenciler, akademik başarı, maddi durumları, demografik bilgileri gibi kriterler dikkate alınarak bağımsız bir sistematik tarafından öncelik sırasına dizilir. Öncelik sırasına göre adaylar kontenjan doğrultusunda Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve burs verilecek öğrenciler belirlenerek karara bağlanır.
İlgili burs kontenjanına alınan bursiyer adaylarına bilgilendirme elektronik posta yoluyla yapılır ve bursiyer adayları bu elektronik posta ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

Açık adres ve telefon numarasının bulunduğu başvuru dilekçesi,
İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı,
Ara sınıfta okuyan öğrenciler için transkript,
Adli sicil kaydı ,
Aile çalışanlarından ücretli çalışan var ise maaş bordrosu,emekli olan var ise emeklilik cüzdanı fotokopisi, bağkurlu olan var ise gelir vergisi beyannamesi fotokopisi,
Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge,
Bursiyer adayın okuyan öğrenci kardeşi var ise öğrenci belgesi/belgeleri,
Öğrencinin bir adet fotoğrafı,
İkametgah belgesi,
Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi,
Ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi,
Devam eden Kredi/Borç ödemesi var ise kredi tutarı ve ödeme tarihlerini gösterir belge,
Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti,
Anne, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor,
Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları
Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde, belirlenmiş olan tarihe kadar Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.
Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler var ise incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
Burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçları Coşkunöz Eğitim Vakfı internet sitesinden TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilirler.

BURS SÜRESİ
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatı ile sınırlı olarak burs ödenir. Her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz. Ancak bursiyerlerin her başvuru döneminde internet üzerinden başvurularını yenilemeleri istenir, her dönem sonunda Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.
Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin tüm derslerinden başarılı olması ve aşağıda değinilen burs kesme gerekçelerinden herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

Burs Başvuru
https://phpapp.coskunoz.com.tr/intranet/hr/burs/basvuru.html

İletişim Bilgileri
Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı

Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cadde
No:1 16140 Bursa / TÜRKİYE

Telefon Numaramız
+90 (224) 280 01 00

E-mail Adresimiz
info@coskunozegitimvakfi.org