Senin Avrupan, Senin Söyleyeceklerin

Senin Avrupan, Senin Söyleyeceklerin

27 Avrupa Birliği üyesinden orta dereceli okullar, belirli bir konuya ilişkin karar alma aşamasının, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinde nasıl olduğunu görmeleri için temsili gençlik genel toplantılarında yer almaya davetliler. Toplantılarda yer almak isteyen okullar, 30 Kasım 2010 tarihine kadar online başvuru yapmak zorundadırlar. Seçilen okullar, kendilerini temsil etmeleri için orta öğrenimde yer alan (16 yaş) 3 öğrenci ve onlara eşlik edecek bir öğretmen seçeceklerdir. Seçilenler kendilerini İngilizce veya Fransızca ifade edebilecek düzeyde olmalıdırlar. Etkinlik Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi genel merkezinde 05-07 Mayıs 2011 tarihleri arasında olacaktır. AESK öğrencilerin ve öğretmenin seyahat ve konaklama giderlerini karşılayacaktır.

Daha fazla bilgi için:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.your-europe-your-say-2011-rules