SENİ ANLIYORUM, YANINDAYIM

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
SENİ ANLIYORUM, YANINDAYIM

1. Giriş
Gazipaşa İlkokulu ile Atakum Ö.E.İ.U.M eğitim öğretim dönemi başında öğrencilerinin
derslere karşı motivasyonunu ve okula gelme isteklerini artırmak için ortak bir kahvaltı
etkinliği yapma kararı almıştır. Etkinliği değerlendirmek için bir araya gelen faaliyet
değerlendirme ekibi bu konuyu gündeme alıp normal gelişim gösteren bireylerin
tutumlarının bu konuda çok önemli olduğunu dile getirmiş ve bu konuda bir proje yapma
çalışmalarına başlamıştır.

2. Problem Durumu
Problemin başlangıç noktası olan kahvaltı etkinliğinde öğrencilerin ve öğretmenlerin
gerekli verimi alamaması, iki okul öğretmenlerinin öğrencilerden doğan sebeplerden dolayı
birbirine karşı mahcup olması aynı ilkokul öğrencilerinin etkinliklere temkinli yaklaşması,
özel gereksinimli bireylerin ise kendilerini daha da itilmiş hissetmesi bu projenin
yazılmasındaki ana problem durumlardır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Gazipaşa İlkokulu öğrencileriyle Atakum Ö.E.İ.U.M
öğrencilerini tam zamanlı kaynaştırma ve tersine
kaynaştırma uygulamalarıyla sosyal ve kültürel
ortamlarda (kafe, tiyatro, lokanta, sinema vb.), belirli gün
ve haftalarda bir araya getirerek etkinlikleri karşılıklı
olarak yürütmek amaçlanmıştır.

1.Gazipaşa İlkokulu öğrencilerinin engellilere yönelik olumlu tutumlarını %40’dan %80
oranına çıkarmak,

2.Atakum Ö.E.İ.U.M öğrencilerinin sosyal hayata katılmalarını ve normal gelişim
gösteren bireylerle etkileşimde bulunma oranlarını
%30’dan %100’e çıkarmak,

3.Özel gereksinimli bireylerin yemek yeme, tuvalet
becerilerini kazanma, toplu ortamlarda uyulması
gereken kurallara uyma becerilerinde yeterli duruma
gelmeleri sağlamak,

4.Gazipaşa İlkokulu öğrencileriyle Atakum
Ö.E.İ.U.M Okulu öğrencilerini 2 haftada 1 sosyal
hayatta bir araya getirerek akran eğitimi desteklemek,

5. Gazete ve internet haberleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Milli Eğitim Müdürlükleri
aracılığıyla normal gelişim gösteren bireylere, özel gereksinimli bireylerle bir arada yaşama
konusunda olumlu tutum ve davranışlar kazandırarak toplumumuzun engellilere yönelik
tutumlarında anlamlı farklılıklar yaratmak.

Duygu TURAP
Aslı GÜRSOY
Meryem PATAN
Seval DURMUŞ AKIN
Havva AKSOY
SAMSUN / İLKADIM GAZİPAŞA İLKOKULU