Senex | II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

Senex | II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi; yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektifinden inceleyen lisansüstü araştırmacıları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedeflemektedir.

Kongre Teması

1-2 Kasım 2018 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde ikincisi gerçekleştirilecek olan kongrenin teması “Eşitsizlikler ve Yaşlanma: Hızla Yaşlanan Bir Dünyada Dayanışma, Mücadele ve Müdahaleler” olarak belirlenmiştir.

Küresel düzeyde gerçekleşen yaşlanma sürecinde, toplumsal cinsiyet, yaş, etnisite ve sosyal sınıfa bağlı olarak yaşanan konvansiyonel eşitsizlikler ve hayli dijitalleşen bir dünyada çevrimiçinde ortaya çıkan eşitsizliklerin yeni görünümleri, bilim insanları, araştırmacılar, uygulayıcılar ve yaşlılar tarafından kaygıyla izlenmektedir. Hızla yaşlanan bir dünyada; dayanışma, işbirlikleri, mücadele ve etkin müdahaleler hangi zeminde gerçekleşebilir? Eşitsizliklere karşı, bulguya dayalı, kavrayışçı ve ilişkisel bir perspektif sunmak, akademik disiplinler arasında işbirlikleri oluşturarak yaşlanma alanına etkin bir bakış geliştirme gereğini doğurmaktadır. Bilim insanları, araştırmacılar, profesyoneller ve ilgililer arasında kurulacak diyaloğun, katılımcı ve rafine edilmiş entelektüel derinliği olan fikirlere yaslanması, 2018 yılı içinde Senex | II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin ana hedefi olarak belirlenmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda, Senex | II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde, lisansüstü çalışmalarını sürdüren genç bilim insanları güncel araştırmalarına ait bilgileri ve bulguları paylaşacaklardır. Böylece;

Halen lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında ufuk açıcı çalışmaların özendirilmesi;
Yaşlanma çalışmaları alanında, sosyal inovasyonun desteklenmesi,
Yaşlılık ve yaşlanma alanında aktif olan deneyimli bilim insanları, profesyoneller ve genç araştırmacılar arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi;
Genç bilim insanlarının yaşlılık çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya gelerek, bilimsel bir network oluşturması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Yüksek Lisans veya Doktora Çalışmalarını halen sürdüren, ya da lisansüstü tezlerini tamamlamalarından itibaren 2 yıl geçmemiş araştırmacılar kongrede sunum yapmak üzere başvurabilirler.

Önemli Tarihler
17 Ağustos 2018 Özetlerin Gönderimi için Son Gün
5 Eylül 2018 Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması
5 Eylül-30 Eylül 2018 Erken kayıtların yapılması
1 Ekim-15 Ekim 2018 Geç Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
17 Ekim 2018 Kongre Kayıt İşlemleri için Son Gün
23 Ekim 2018 Kongre Programının Yayınlanması
29 Ekim 2018 Tam Metinlerin Gönderilmesi (Son Gün)
1-2 Kasım 2018 Kongre Tarihi