Senex 1. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

Senex 1. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

Senex | Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi; yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektifinden inceleyen lisansüstü araştırmacıları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi bünyesinde ilki gerçekleştirilecek olan kongrenin 2017 yılı teması “21. Yüzyılda Demografik Dönüşümün Yansımaları: Krizler ve Yaşlanma” olarak belirlenmiştir. Senex Kongresinde, lisansüstü çalışmalarını sürdüren genç bilim insanları güncel araştırmalarına ait bilgileri ve bulguları paylaşacaklardır. Böylece;

a. Halen lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında çalışma yapmanın özendirilmesi;

b. Yaşlılık çalışmaları alanında sosyal inovasyon konusunda gerçekleştirilecek çalışmaların desteklenmesi,

c. Yaşlılık ve yaşlanma alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların ülkemiz için olan öneminin ve değerinin tanıtılması;

d. Genç bilim insanlarının yaşlılık çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya getirilerek bilimsel bir network oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda Senex | Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde aşağıdaki başlıklarda bilimsel çalışmalara yer verilecektir.

Göç
Kalkınma
Eğitim
Beden
Dil
Din
Bakım
Medya
Mimari
Teknoloji
Müzik
Sınıf
Spor
Sağlık
Şiddet
Yukarıda sunulan temalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kongre; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, gerontoloji, mimari, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, hukuk, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık ve benzeri alanlarda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır.

Kimler Başvurabilir?

Yüksek Lisans veya Doktora Çalışmalarını halen sürdüren, ya da lisansüstü tezlerini tamamlamalarından itibaren 2 yıl geçmemiş araştırmacılar kongrede sunum yapmak üzere başvurabilirler.