Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması

Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması VIII: Kentte Dayanışma ve Paylaşım

YARIŞMA KONUSU:
Kentlerde parklar, sokaklar, yollar, caddeler, kültür merkezleri gibi kamusal olarak tanımladığımız alanlar, hepimize aittir. Bu mekânları yaratırken oluşturduğumuz dayanışma ve paylaşım, onları kullanırken de geçerlidir. Bu nedenle, kentlerimize yapılacak her müdahalede bizim de bir şeyler söyleme hakkımız vardır. Bu nedenle kamusal alanları yaratırken, kullanıp, korurken dayanışma içinde olmanın önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor.

Eğer kentlerde yaratılan mekânlar, herkesin kullanımına ve erişimine açık değil ise, kısaca herkes tarafından paylaşılmıyorsa, o mekânları kamusal alanlar olarak tanımlayamayız. Örneğin, alışveriş merkezleri kamusal alan olarak tanımlanamaz. Kamusal alanlar, kişilerin özel mülkiyetinde değildir. Devletin ya da özelin değil halkın mülkiyetinde olarak görülmesi gereken alanlardır. Üzerinde sadece günümüzdeki kentlilerin değil, gelecek nesillerin de kullanım hakkı vardır. Toplumsallıklarını tarihselliklerinden de alırlar ve basit karar veya oylamalarla sonlandırılamazlar.

Kentte dayanışma ve paylaşımı resimlerimizle anlatıyoruz.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

YARIŞMA KOŞULLARI:
A-Katılım:
Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm Okul öncesi ve 1. ve 2. kademe İlköğretim ve Ortaokul öğrencileri katılabilir. (Okul öncesi ve 1.-8. sınıf öğrencileri). Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle katılabilirler. Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

B- Boyut ve Teknik:
Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu kısa kenarı 35 cm., uzun kenarı 50 cm. olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm. çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:
Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 resim seçilecek; bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Bu 80 resim dışında, sergilemeye değer görülen başka resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere özel anı belgesi, okullarına kültürel katkı belgesi verilecektir. Jüri, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

TESLİM:
Resimlerin son teslim günü 4 Nisan 2014 Cuma günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Kemankeş Caddesi No: 31 Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0212 251 49 00 no.lu telefona, 0212 251 94 14 no.lu faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin; Adı, Soyadı, Okulu, Sınıfı ile Resmin Adı ve Tekniği mutlaka yazılacaktır.

DEĞERLENDİRME/SERGİLEME/TELİF:
Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından, 25 Nisan 2013 Cuma günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde sergileme ve ödül töreni ile birlikte açıklanacaktır. Sergi 25 Nisan-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında açık kalacaktır. Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

ASIL SEÇİCİ KURUL:
Aysel Durgun (Mimar)
Hülya Pekşen Yavuz (Mimar)
Seda Bildik (Mimar)
Ruhsar Kesenli (Ressam)
Murat İrtem (Ressam)
Murat Mete Ağyar (Ressam)
Mehmet Göktepe (Ressam)

GERİ ALMA:
Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 23 Mayıs 2014 tarihinden 06 Haziran 2014 tarihine kadar teslim edildikleri adresten alınabilir. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Katılımcılara başarılar dileriz.

BAŞVURU:
Selma ERDEM
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad., No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,
Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204-205) Faks: (212) 251 94 14
cocukvemimarlik@mimarist.org • www.mimarist.org