Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XI

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XI

“OYUN”

YARIŞMA KONUSU:

Yaşadığımız çağda, değişen iletişim araçları ve teknolojik yenilikler çocuk oyunlarını, birbirleri ile geçirdikleri vakitleri ve niteliğini de değiştirdi. Bu yarışmaya katılmak isteyen çocuklarımızın evde, sokakta, okulda ya da oyun alanı olarak seçtikleri mekânlarda yaşadıklarını, oynadıkları oyunları, resimleri aracılığıyla bizlerle paylaşmalarını istesek acaba hangi oyunları paylaşırlardı?

Geçmişe kısa bir yolculuk yaptığımızda anımsadığımız, sokakta ya da evde oynadığımız oyunlar artık pek bilinmiyor; bazıları çoktan unutuldu, bazıları bir şekilde hala devam ediyor. Çocuklarımız hangi oyunları oynuyor, yaşadıkları çevre ile oynadıkları oyunlar nasıl etkileşiyor, oyun çocuklar için ne anlam ifade ediyor?

Tüm bu soruların cevaplarını ve çocuklarımızın hayatında oyun oynamanın nasıl bir yer tuttuğunu görebilmek için “OYUN” temalı resim yarışmamıza tüm çocuklarımızı davet ediyor, “oyun”larını bizlerle resim aracılığı ile paylaşmalarını diliyoruz.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 

YARIŞMA KOŞULLARI:

A-Katılım:
Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm 1. ve 2. kademe ilköğretim ve ortaokul öğrencileri (1.-8. sınıf öğrencileri) katılabilir. Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle katılabilir. Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

B- Boyut ve Teknik:
Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu, kısa kenarı 35 cm uzun kenarı 50 cm şeklinde olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:
Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 eşdeğer resim seçilecek, bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Eşdeğer ödüller diğer bir ifade ile birincilik ödülüne denk gelmektedir. Katılımcılar arasında rekabet ortamının olumsuz etki edeceği kabul edilerek ödüller eşdeğer olarak ifade edilmektedir.
80 eşdeğer resim dışında, sergilemeye değer görülen ve sayısı seçici kurulca belirlenen sayıda resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere “Şener Özler Çocuk ve Resim Yarışması” özel anı belgesi, okullarına ise kültürel katkı belgesi verilecektir. Seçici kurul, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

TESLİM:
Resimlerin son teslim tarihi 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Caddesi No: 31 Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0(212) 251 4900 (dahili 204) numaralı telefona, 0(212) 251 9414 numaralı faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.
Resimlerin arkasına katılan öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.

DEĞERLENDİRME-SERGİLEME-TELİF:

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak ödül töreni ile birlikte açılacak sergide açıklanır. Sergi 24 Nisan-02 Mayıs 2017 tarihleri arasında açık kalacaktır.
Telif: Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan tüm resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

Seçici kurul üyeleri asıl üyelerdir. Ayrıca yedek seçici kurul üyesi belirlenmemiştir. Asıl seçici kurul üyesi en az dört kişi ile toplanır. Seçici kurulun dört üyenin altına düşmesi durumunda ya da seçici kurul üyelerinin talep etmesi durumunda TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla eksilen asıl seçici kurul üyeleri yerine yeni üye davet edilerek kurul tamamlanır.

ASIL SEÇİCİ KURUL:
Zafer Atmanoğlu / Resim Öğretmeni
Aysel Durgun / Mimar
Derya Gençer Erdoğan / Sınıf-Resim Öğretmeni
Ruhsar Kesenli / Resim Öğretmeni
Nur Balkır Kuru / Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
Simla Sunay / Mimar
Hülya Pekşen Yavuz / Mimar

GERİ ALMA:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 08 Mayıs 2017 tarihinden 12 Haziran 2017 tarihine kadar teslim edildikleri adresten; ödül alan ve sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web sayfasında yayımlandıktan sonra teslim alınabilir. Resimler, kargo ile iade isteyen veli ya da kurumların belirttikleri adrese, alıcı ödemeli kargo yöntemiyle gönderilecektir. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Katılımcılara başarılar dileriz.

BAŞVURU:

Hilal DURU / Yarışma Raportörü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad., No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,

Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14
cocukvemimarlik@mimarist.org • www.mimarist.org