Sen Yaparsın Öğretmenim

Sen Yaparsın Öğretmenim
Sen Yaparsın Öğretmenim

Eskişehir’de görev yapan öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin Yenilikçi Öğretim
Materyalleri Tasarımı, Pusulam: Bilgi (Oryantiring), Dijital Çözüm: Bi Kodla (Arduino
Programlama, Web Programlama) kategorilerinde katılacakları yarışmalarla örnek
çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Projenin Konusu:
Sen Yaparsın Öğretmenim Projesi, Eskişehir’de görev yapan öğretmenler ve
yöneticilerin değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarına paralel olarak öğretim
süreçlerinde iyi örnekler kullanımını artırmak, dijital ve psikomotor becerilerini geliştirmek, il
çapında örnek çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak ile öğretmenler için Türkiye Yüzyılı
vizyonu doğrultusunda anlamlı bir izlenim bırakabilmeyi amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda; Eskişehir’de resmi ve özel farklı okul ve kurum türlerinde
görev yapan öğretmenler ile yöneticilerin katılabileceği Yenilikçi Öğretim Materyalleri
Tasarımı, Pusulam: Bilgi (Oryantiring), Dijital Çözüm: Bi Kodla (Arduino Programlama,
Web Programlama) gibi dijital etkinliklerin kullanımı şeklinde üç farklı kategoride
yarışmaların düzenlenmesini konu almaktadır.

Proje Alanları
1. Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarımı
2. Dijital Çözüm: Bi Kodla (Arduino Programlama, Web Programlama)
3. Pusulam: Bilgi (Oryantiring)

Ödüllendirme Süreci:
Ödül töreni Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği alanda yapılacaktır ve ödüller
kazananlara takdim edilecektir.
• Her katılımcı yalnızca bir alt kategoriye başvurabilecektir.
• Öğretmenlerimiz materyallerini bireysel hazırlayacaklardır.
• Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarımı yarışmasında, her alt kategori ayrı
değerlendirilecek olup, en iyi dereceyi alan birer öğretmen veya yönetici
ödüllendirilecektir.
• Ön değerlendirmeyi geçen her katılımcıya “Katılım Belgesi” verilecektir.
• Dijital Çözüm: Bi Kodla kategorisinde her iki alt kategoride de yalnızca en iyi
dereceyi elde eden katılımcı ödüllendirilecektir.
• Pusulam: Bilgi (Oryantiring) kategorisinde yarışmayı başarı ile tamamlayan ve en iyi
dereceyi alan takımda yer alan tüm katılımcılar ödüllendirilecektir. Bir takımda en
fazla üç kişi olabilecektir.

eskisehir.meb.gov.tr/basvuru